Ansvarsfull alkoholservering

Som en del av Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013 - 2016 i det förebyggande arbetet av de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkohol och droger, införde Ålands landskapsregering Projekt ansvarsfull alkoholservering, enligt STAD-modellen, på Åland år 2013.

Syftet med projektet är att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att minska våld och skador relaterade till alkohol och övriga rusmedel.

Ansvarsfull alkoholservering tillämpas som metod i samverkan mellan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Ålands polismyndighet samt restaurangbranschen.

STAD-metoden

Här kan du läsa mer om STAD-metoden:

Webbplatsen STAD Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem

Utvärdering av Projekt ansvarsfull alkoholservering på Åland

Här hittar du Ålands landskapsregerings utvärdering av Projekt ansvarsfull alkoholservering:

Projekt ansvarsfull alkoholservering utvärderingsrapport 2014

Tillstånd och tillsyn gällande alkoholservering

Mer information om vad som gäller angående alkoholservering kan du få via Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) som ansvarar för tillstånds- och tillsynsärenden rörande alkoholservering.

ÅMHM:s webbplats

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om alkoholservering

  • Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen
  • Alkohollag (FFS 1143/1994)
  • Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol
  • Förordning om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994)
  • Förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994)
Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 24.11.2017