Barn som springer och leker i en lekpark med klätterställning

Hälsa och omsorg

Ålänningarnas välbefinnande är högt prioriterat. Tack vare de tjänster som erbjuds av Ålands hälso- och sjukvård och genom kommunernas socialservice finns det omfattande hjälp och stöd att få i olika åldrar och i livets olika situationer.

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp hälso- och sjukvårdsverksamheten och socialvården i landskapet. Vi utvecklar lagstiftningen och utarbetar rapporter, planer och handlingsprogram som vi hoppas är till nytta för dig som arbetar med hälsa och omsorg. Landskapsregeringen arbetar också i projekt tillsammans med andra myndigheter och branscher för att hitta nya vägar för utveckling och bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Information om barnomsorg, förundervisning och tillgänglighet

I arbetet använder vi oss av lokal, nationell och internationell kunskap genom till exempel statistik, strategier, forskning och samarbete på olika nivåer. Även för dig som inte arbetar inom hälsa och omsorg kan material från våra byråer vara intressant om du vill fördjupa dig inom någon del av området, till exempel barnomsorgen och grunderna för förundervisning, den åländska folkhälsan eller arbetet med att göra Åland tillgängligt.

Missnöjd med vård och omsorg

Om du har fått vård eller omsorg och är missnöjd med bemötande eller behandling finns det en patient- och en klientombudsman som du kan vända dig till för att få råd och hjälp. I landskapet finns också både barn- och diskrimineringsombudsman.

Nyheter inom Hälsa och omsorg

20.2.2018 - Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå.
Läs mer om Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå ›
16.2.2017 - Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig
Nordiska medicinalstatistiska kommittén, NOMESKO, samlar årligen in statistik om befolkningens hälsa, sjukdomar, dödlighet, operationer, personalresurser m.m. Åland och de andra nordiska självstyrda...
Läs mer om Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig ›
16.2.2017 - Socialstyrelsen i Sverige på besök gällande AT-tjänstgöring
Onsdagen den 15 februari träffades i Självstyrelsegården chefläkare Jaana Lignell och AT-rektor Christian Bergman från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala och...
Läs mer om Socialstyrelsen i Sverige på besök gällande AT-tjänstgöring ›
7.12.2016 - Landskapsregeringen beviljar 90 000 euro till samordningsprojekt att främja psykisk hälsa bland äldre på Åland
Medel om 90 000 euro har varit möjliga att ansöka om för nya samordningsprojekt inom äldreomsorg med inriktning på stimulerande verksamhet, friskvård och underhållning under åren 2018-2019....
Läs mer om Landskapsregeringen beviljar 90 000 euro till samordningsprojekt att främja psykisk hälsa bland äldre på Åland ›
2.12.2016 - Avbyråkratisering på hälsoskyddsområdet
Landskapsregeringen beslöt den 1 december att den nya hälsoskyddslagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2017. Hälsoskyddslagen innehåller bestämmelser om anmälningspliktiga verksamheter,...
Läs mer om Avbyråkratisering på hälsoskyddsområdet ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 29.9.2017