Allmänna vägar

Ålands landskapsregering är väghållare för allmänna vägar, vilka är landsvägar och bygdevägar.

År 2013 fanns på Åland:

  • Landsvägar: 425,8 km
  • Bygdevägar: 213,5 km
  • Ytbelagda landsvägar: 410,6 km
  • Ytbelagda bygdevägar: 166,3 km
  • Gc-vägar, landsbygden: 53,2 km
Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 25.5.2015