Stöd och hjälp

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne rörande alkohol-, narkotika-, läkemedel- eller spelvanor så finns stöd och hjälp att få. Inte bara användaren av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel riskerar att drabbas av negativa konsekvenser av sitt bruk. Många andra människor, främst anhöriga och vänner men även personer utan närmare relation till brukaren, löper risk att drabbas.

I broschyren ”Det är okej att ringa till oss” kan du hitta stöd och hjälp vart du kan vända dig då du är orolig för missbruk och dess konsekvenser i din närhet. Se bilaga.

I ”Föräldrastöd på Åland” kan du hitta information om stöd och hjälp till föräldrar genom barnets alla åldrar.

Föräldrastöd på Åland

Patientombud

Är du missnöjd med den hälso- och sjukvård du fått så kan du kontakta patientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör hälso- och sjukvården.

Patientombudsmannen kan även hjälpa dig framställa patientklagomål.

Mer information hittar du under rubriken Missnöjd med vård och omsorg

Klientombud

Är du missnöjd med den socialvård du fått så kan du kontakta klientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör socialvården.

Klientombudsmannen kan även hjälpa dig med anmärkning eller klagomål.

Mer information hittar du under rubriken Missnöjd med vård och omsorg

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om tjänster för personer med beroendeproblematik

  • Lag om missbrukarvård 41/1986 (enligt lydelse den 1.1.1993, självstyrelselagen)
  • Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
  • Socialvårdslag (1982/710) (enligt lydelse den 31.3.2015)
  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (2000/812)
  • Landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
  • Barnskyddslagen (FFS 417/2007)
  • Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård
  • Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter
  • Lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992)

Undersökningar om Ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor

Landskapsregeringen har låtit göra undersökningar (år 2011 och 2016) där Ålänningars vanor gällande alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor framgår.

Undersökningar om Ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor

Halvvägsstöd

I rapporten om halvvägsstöd från 2011 beskrivs behovet av halvvägsstöd, alternativt halvvägshem och förslag till stödåtgärder för missbrukare som återvänder färdigbehandlade från behandlingshem och fångar som friskrivs från fängelser.

Halvvägsstöd Rapport 2011

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 20.10.2017