Stöd och hjälp

Inte bara användaren av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel riskerar att drabbas av negativa konsekvenser av sitt bruk. Många andra människor, främst anhöriga och vänner men även personer utan närmare relation till brukaren, löper risk att drabbas.

I broschyren Det är okej att ringa till oss kan du hitta stöd och hjälp vart du kan vända dig då du är orolig för missbruk och dess konsekvenser i din närhet. Broschyren hittar du som bilaga här intill.

I sammanställningen Föräldrastöd på Åland kan du hitta information om stöd och hjälp till föräldrar genom barnets alla åldrar.

Föräldrastöd på Åland

Patientombud

Är du missnöjd med den hälso- och sjukvård du fått så kan du kontakta patientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör hälso- och sjukvården.

Patientombudsmannen kan även hjälpa dig framställa patientklagomål.

Mer information hittar du under rubriken Missnöjd med vård och omsorg

Klientombud

Är du missnöjd med den socialvård du fått så kan du kontakta klientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör socialvården.

Klientombudsmannen kan även hjälpa dig med anmärkning eller klagomål.

Mer information hittar du under rubriken Missnöjd med vård och omsorg

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 24.11.2017