Övrig information om vatten

Algblomningar

Varma somrar kan algblomningar uppstå. Algblomningar kan rapporteras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) som förmedlar uppgifterna vidare.

ÅMHM:s webbplats

Båtliv - ett rent nöje!

Nordiska ministerrådet har gett ut en broschyr med tips för båtägare och fritidsbåtshamnar om vad man ska tänka på för att minska miljöbelastningen.

Läs broschyren Båtliv – Ett rent nöje! (pdf)

Central Baltic-projekt kopplade till vattenmiljön

Åland deltar i mån av tid och resurser i olika internationella projekt. Åland har bland annat deltagit i nedanstående Central Baltic-projekt.

NANNUT

Projektet lyfte upp vikten av att ta med värdefulla undervattenshabitat och växter vid regional planering.

Läs om NANNUT på Central Baltics webbplats

JOBWAB

Projektet "Joint Work for Better Water Quality in the Baltic Sea Region" var ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och Ålands Landskapsregering. Arbetet var inriktat på erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på övergödningsproblematik och integrerad kustzonsförvaltning.

Läs om JOBWAB på Central Baltics webbplats

Läs om JOBWAB på Länsstyrelsen i Östergötlands webbplats

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 15.9.2015