Utländska högskoleexamina och studieprestationer

Uppgifter och beslut om utländska examina och studier behövs i allmänhet i fråga om nivån på examen, behörighet för tjänster och uppgifter, yrkeskvalifikationer och rätt att utöva vissa yrken, behörighet för fortsatta studier och tillgodoräknande av studier.

Du hittar såväl ansökningsblankett som anvisningar i rutan Blanketter här invid. I blanketten finns anvisningar och ansökningsformulär för:

  • Jämställande av en utländsk högskoleexamen och/eller en studieprestation
  • Erkännande av yrkeskvalifikationer
Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 21.3.2017