Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Ålands landskapsregering är delaktiga i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vilka lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik. Rådet består av experter på funktionshindersfrågor från de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och självstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Funktionshindersrådet har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet, och har i uppdrag att se till att det nordiska samarbetet blir ett verktyg för effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning, universell utformning av våra samhällen och förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nordiska Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) tog beslut om ”Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017” i slutet av år 2014. Handlingsplanen har utarbetats i samarbete med Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Se handlingsplanen som bilaga i rutan uppe till höger.

Ålands landskapsregering är även delaktiga i det Nordiska expertnätverket för FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Expertnätverket ska bidra till ländernas implementering av intentionerna i FN:s konvention om rättigheter för män och kvinnor med funktionsnedsättning samt till ett mer universellt utformat samhälle.
 

Mer information

Läs om rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder på Nordens Välfärdscenters webbplats

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 1.2.2017