Begränsningar i vägnätet

Tunneln vid Färjsundet

Maximal tillåten höjd på fordon och last är 4,20 m.

Viktbegränsade broar

Se bilaga med förteckning över viktbegränsade broar på Åland.

Tvärgående linjen, m/s Odin

Lastens bredd är begränsad till max 3 meter på m/s Odin.

Lemströms kanal

Lemströms kanal och svängbro öppnas för sjötrafik lördagen den 30 april 2016 kl. 9.00. Ordinarie öppethållningstid under 2016 är:

30.4 – 20.5    kl. 9.00 – 17.00
21.5 – 10.6    kl. 9.00 – 19.00
11.6 – 14.8    kl. 8.00 – 22.00
15.8 – 25.9    kl. 9.00 – 17.00

Bron öppnas vid behov för sjötrafik varje hel timme och hålls öppen i ca 10 minuter. Under denna tid prioriteras sjötrafiken.

För att bron skall öppnas ska farkost befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Före brons dagliga stängningstid kl. 17.00, kl. 19.00 respektive kl. 22.00 öppnas bron vid behov ca 10 minuter före stängningstiden.

Broöppning annan tid än ordinarie tid

Kostnadsfri broöppning

Broöppning är möjlig även under perioden, från islossning till den 30.4 samt 25.9 till och med den 2.12 2016, måndag till torsdag 8 – 16.00, samt fredagar 8.00 – 14.00. Broöppning ska då på förhand, senast två timmar före begärd broöppning, beställas av broskötaren, telefonnummer 018-33731. Öppnandet sker på hel timme enligt system för ordinarie öppethållningstider.

Avgiftsbelagd broöppning

Broöppning kan under perioden från islossning till isläggning erhållas, utöver tiderna för kostnadsfri broöppning, alla dagar mellan kl. 06.00 och 23.00 mot en fakturerad ersättning om 80 € per öppningstillfälle. Kontakta brovaktaren senast 12 timmar före önskad passage. Öppnandet sker på jämna timmar enligt system för ordinarie öppethållningstider.

Broöppning av sjötransporter av alarmnatur

Broöppning för sjötransporter av alarmnatur är undantagna och kan beställas av broskötaren senast 30 minuter före broöppning, under perioden 30 april till 2 december 2016.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 20.10.2016