Prenumerationer

Här kan du anmäla din e-postadress och få e-postmeddelanden när Ålands landskapsregering publicerar nytt innehåll i form av beslutsprotokoll, upphandlingar och Ålands författningssamling. Markera genom att kryssa för de dokument eller innehåll som du vill notiser om och skriv in din e-post adress i rutan längst ner.

Nyhetsbrev

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 3.6.2015