Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

19.4.2018 - Kom ihåg kvalitetstestet på åkrar med konventionella miljöavtal (BAN)!
Kom ihåg kvalitetstestet!  Kvalitetstestet för alla som har ett gällande åtagande om balanserad användning av näringsämnen skall vara inlämnat senast 30.4.2018. Det går att lämna in elektroniskt i...
Läs mer om Kom ihåg kvalitetstestet på åkrar med konventionella miljöavtal (BAN)! ›
29.3.2018 - Det nya lagförslaget om avbytarstöd
Vad innebär det nya lagförslaget om avbytarstöd Lagtinget tog den 12 mars 2018 beslut om några ändringar i Lagen om avbytarstöd. Det innebär att
Läs mer om Det nya lagförslaget om avbytarstöd ›
30.1.2018 - Jordbruksbyrån informerar nr 1, 2018
Jordbruksbyrån utkommer med årets första informationsblad   I informationsbladet finns information om vårens tidtabell för utbetalningar, påminnelse om kvalitetstest av åkerjord, information om...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 1, 2018 ›
21.12.2017 - Reviderade principer för stöd till näringslivet
Ålands landskapsregering har den 21 november 2017 fastställt nya principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet undernäringsavdelningens förvaltningsområde. Principerna ersätter...
Läs mer om Reviderade principer för stöd till näringslivet ›
4.12.2017 - Stödutbetalningar
Vecka 46 betalades förskottet (85%) för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark och naturbeten med höga naturvärden ut. Förra veckan (...
Läs mer om Stödutbetalningar ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015