Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

17.2.2017 - Stöd till detaljhandeln i skärgården. (Pressmeddelande)
Landskapsregeringen har den 17 februari 2017 fastställt nya principer gällande stöd till detaljhandeln i skärgården. Med detta beslut upphävdes principerna gällande stöd till detaljhandeln i...
Läs mer om Stöd till detaljhandeln i skärgården. ›
28.11.2016 - Stormöte för det maritima nätverket
Torsdag 15 december 2016 kl. 13-15.30 i Kaptenssalen på Hotell Arkipelag Välkommen till en eftermiddag med information om pågående nätverksaktiviteter, korta föredrag från aktörer i den maritima...
Läs mer om Stormöte för det maritima nätverket ›
7.11.2016 - Åland som testområde för ny teknik går framåt (Pressmeddelande)
Ålands landskapsregerings samarbete med CLIC Innovation för etableringen av Åland som plattform för ett hållbart och flexibelt energisystem framskrider. Målsättningen är att åstadkomma ett...
Läs mer om Åland som testområde för ny teknik går framåt ›
4.11.2016 - LFA-kompensationsersättning utbetald
Förskott (85%) på LFA-kompensationsersättningen har betalats ut den 1 november 2016. Slutraten är planerad att betalas ut i december 2016. Ytterligare information: Thomas Svahnström telefon +358 18...
Läs mer om LFA-kompensationsersättning utbetald ›
10.10.2016 - Utbetalning av lantbruksstöd
Utbetalning av stöd, höstanmälan och annan information i viputjänsten. Utbetalning av resterande stöd från 2015 har påbörjas från och med fredagen den 7 oktober, så under vecka 41 borde pengarna ha ...
Läs mer om Utbetalning av lantbruksstöd ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015