Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

15.11.2017 - Kvalitetstest för åkermark
Fyll i kvalitetstestet av åkermark i Vipu-tjänsten!
Läs mer om Kvalitetstest för åkermark ›
26.10.2017 - Förlängd spridningstid av stallgödsel
Landskapsregeringen godkänner en förlängning av spridningstiden med två veckor till och med den 14 november 2017. Beslutet fattades av vicelantråd Camilla Gunell igår, den 25.10.  Läs hela beslutet...
Läs mer om Förlängd spridningstid av stallgödsel ›
26.10.2017 - Preliminär stödutbetalningsplan hösten 2017
Kompensationsersättningens förskott betalades ut vecka 40. Slutraten kommer att betalas ut i december. När det gäller miljöersättningarna och stödet för ekologisk produktion, så är det preliminära...
Läs mer om Preliminär stödutbetalningsplan hösten 2017 ›
20.9.2017 - Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning
Inför beredningen av en hållbar finansiering av fiskevården gjordes beräkningar av Visit Åland sommaren 2016 om antalet gästande sportfiskare på Åland och det är dessa uppgifter som har använts i...
Läs mer om Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning ›
11.9.2017 - Möjlighet att ansöka om likviditetslån inom lantbruket
I samband med landskapets andra tilläggsbudget överlämnade landskapsregeringen till Lagtinget ett förslag till landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2017....
Läs mer om Möjlighet att ansöka om likviditetslån inom lantbruket ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015