Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

21.12.2017 - Reviderade principer för stöd till näringslivet
Ålands landskapsregering har den 21 november 2017 fastställt nya principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet undernäringsavdelningens förvaltningsområde. Principerna ersätter...
Läs mer om Reviderade principer för stöd till näringslivet ›
4.12.2017 - Stödutbetalningar
Vecka 46 betalades förskottet (85%) för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark och naturbeten med höga naturvärden ut. Förra veckan (...
Läs mer om Stödutbetalningar ›
1.12.2017 - Ytterligare en ansökningsomgång att ansöka om likviditetslån inom lantbruket
Landskapsregeringen tog under hösten i bruk ett system för likviditetslån för lantbruksföretagare. Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare kan beviljas till sådana lantbruk som...
Läs mer om Ytterligare en ansökningsomgång att ansöka om likviditetslån inom lantbruket ›
30.11.2017 - Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté – Åland med i flera stora projekt
Halvvägs i programperioden Central Baltic 2014-2020 är ett av EU:s 60 gränsöverskridande (”cross-border”) INTERREG program. Programmet finansierar samarbetsprojekt som bidrar till hållbar regional...
Läs mer om Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté – Åland med i flera stora projekt ›
15.11.2017 - Kvalitetstest för åkermark
Fyll i kvalitetstestet av åkermark i Vipu-tjänsten!
Läs mer om Kvalitetstest för åkermark ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015