Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

20.4.2017 - Resebyrån Celeste Ab (Citytravel) har gått i konkurs – Ersättning kan sökas på blankett
Resebyrån Celeste Ab (Citytravel) har försatts i konkurs 4.4.2017. Företaget har en säkerhet hos Ålands landskapsregering i händelse av konkurs, ur vilken ersättning betalas för paketresor. Celeste...
Läs mer om Resebyrån Celeste Ab (Citytravel) har gått i konkurs – Ersättning kan sökas på blankett ›
14.3.2017 - Investeringsstöd till bevattning en förutsättning för livsmedelsklustret (Pressmeddelande)
Idag tog näringsminister Camilla Gunell beslut om regelverk för investeringsstöd till bevattning. Nu kan beslut om finansiering av miljövänlig vattensnål bevattningsutrustning beviljas till lantbruk...
Läs mer om Investeringsstöd till bevattning en förutsättning för livsmedelsklustret ›
8.3.2017 - Jordbruksbyrån informerar nr 1
 I infobladet finns information om stödansökan 2017, kommande utbetalningar, växtskyddskurs och -examen, spruttestning samt olika kurser. Infobladet har skickats till alla lantbrukare och kan också...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 1 ›
17.2.2017 - Stöd till detaljhandeln i skärgården. (Pressmeddelande)
Landskapsregeringen har den 17 februari 2017 fastställt nya principer gällande stöd till detaljhandeln i skärgården. Med detta beslut upphävdes principerna gällande stöd till detaljhandeln i...
Läs mer om Stöd till detaljhandeln i skärgården. ›
28.11.2016 - Stormöte för det maritima nätverket
Torsdag 15 december 2016 kl. 13-15.30 i Kaptenssalen på Hotell Arkipelag Välkommen till en eftermiddag med information om pågående nätverksaktiviteter, korta föredrag från aktörer i den maritima...
Läs mer om Stormöte för det maritima nätverket ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015