Senaste nytt från Ålands landskapsregering

Information om miljö- och klimatåtgärder i nya landsbygdsutvecklingsprogrammet 26.01.15
Information om ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk (miljöersättning), stöd för ekologisk produktion och kompensationsersättning
"Helsestatistik for de nordiske lande". NOMESCO. 23.01.15
Ny hälso- och sjukvårdsstatistik från Norden.
Informationstillfälle om vildsvin 19.01.15
Välkomna på informationsmöte gällande vattendirektivet 15.01.15
Det nya vattenåtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen är ute på remiss och vi behöver få in synpunkter och kommentarer.
Unik chans att utveckla ett företag! 14.01.15
Södra linjen driftprivatiseras 08.01.15
Landskapsregeringen har fattat beslut om att anta ett anbud gällande färjetrafiken för sträckan Långnäs – Galtby. I och med beslutet kommer driften av skärgårdstrafikens södra linje att skötas av en privat operatör från och med den 1 maj 2015.
Trafikmeddelande 29.12.14
Grundundersökning gällande ombyggnad av landsväg nr 40
Europeiska kommissionen har godkänt landskapsregeringens förslag till strukturfondsprogrammet "Entreprenörskap och kompetens" 19.12.14
Kommissionen godkände den 18 december 2014 landskapsregeringens förslag till Operativ program för regionala utvecklingsfonden (Eruf) och europeiska socialfonden (ESF) perioden 2014-2020, som inlämnades till kommissionen i maj. Programmet kommer att börja implementeras 2015. För mer information om programmet kontakta byråchef Susanne Strand.
Landskapsregeringens tider för offentlig medfinansiering ur Centralbaltic programmet 18.12.14
Ålands landskapsregerings handläggning av offentlig medfinansiering från näringavdelningens allmänna byrås moment till projekt inom ramen för Interreg programmet Central Baltic 2014-2020
Kraftsamling för tillväxt & inflyttning - TEAM ÅLAND 16.12.14
Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord