Startsida

Nyheter

Kommunreformen går vidare

Genom beslut på enskild föredragning förs idag arbetet med kommunreformen vidare till lagberedningen. Avsikten är att Åland lagting till våren 2018 ska få två lagförslag till behandling, ett om ny...
Läs mer om Kommunreformen går vidare ›

Fotbollslandskamper på högsta nivå

Som ett led i uppmärksammandet av Finland 100 år arrangerar Ålands lagting i samarbete med riksdagarna i Sverige och Finland, en landskampsturnering i fotboll mellan de tre parlamenten. Avspark sker...
Läs mer om Fotbollslandskamper på högsta nivå ›

Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning

Inför beredningen av en hållbar finansiering av fiskevården gjordes beräkningar av Visit Åland sommaren 2016 om antalet gästande sportfiskare på Åland och det är dessa uppgifter som har använts i...
Läs mer om Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning ›

Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. Vill du ha en nyckelroll i att bygga den nya modernare...
Läs mer om Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå ›

Redovisningschef vid finansavdelningens redovisningsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som redovisningschef med tillträde den 6 november 2017.
Läs mer om Redovisningschef vid finansavdelningens redovisningsbyrå ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 15.3.2017