Senaste nytt från Ålands landskapsregering

Arealstöden inom landsbygdsutvecklingsprogrammet kan sökas fram till den 12:e maj 24.03.15
Nu är det dags att för första gången ansöka om arealstöden enligt det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet. Normalt brukar ansökningsperioden avslutas den sista april men i år förlängs ansökningsperioden så att sista ansökningsdag blir den 12:e maj.
Gällande socialvårdslag förblir tillämplig på Åland 24.03.15
Nuvarande socialvårdslag förblir tillämplig på Åland efter den 1 april 2015, trots att en ny socialvårdslag träder i kraft i riket. Därför påverkar rikets sociallagstiftning rättslaget på Åland endast i liten omfattning. Landskapsregeringen arbetar nu med att sammanställa information om gällande sociallagstiftning på Åland för publicering på regeringens webbplats.
Internationellt INTERREG-samarbete i fokus i Mariehamn tisdagen den 24.3.2015 20.03.15
Åland ordförande när nya Central Baltic-programmets övervakningskommitté inleder sitt arbete.
Utställd vägplan Bjärström-Emkarby 16.03.15
Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby, sektion 3900-6650, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande av en parallell gång- och cykelväg i Bjärström, Kulla och Emkarby byar i Finströms kommun
Nordiskt toppmöte om bland annat Ryssland och Arktis 13.03.15
Under tisdagen och onsdagen samlades de nordiska samarbetsministrarna i Grönländska Ilulissat för att diskutera flera för Norden viktiga frågor. Åland representerades av minister Veronica Thörnroos.
Elsäkerhetsexamen 12.03.15
Landskapsregeringen arrangerar elsäkerhetsexamen
Meddelande om offentlig delgivning 12.03.15
Ålands landskapsregering fastställde 12 mars 2015 vägplan för grundförbättring av landsväg nr 760 mellan Harparnäs och Karlby, sektion 0-3050, i Kökars kommun
Examensprov 12.03.15
Landskapsregeringen kommer att anordna ett tillfälle vid vilket det är möjligt att avlägga det examensprov som krävs enligt artikel 8 förordning (EG) nr 1071/2009 samt 6b § landskapslag om yrkesmässig trafik
Start för landskapets nya EU-program 11.03.15
Landskapets nya EU-program för landsbygdsutveckling och strukturfondsprogram för perioden 2014-2020 kör igång.
Trafikmeddelande Kalmarnäs 05.03.15
Sprängningsarbeten
Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord