Startsida

Nyheter

Invånarenkäten gällande gränsjusteringar är utskickad

De rådgivande invånarenkäterna gällande gränsjusteringar i Ängö-Bussö- respektive Nåtö-Järsö-områdena är nu utskickade. Frågeformuläret är riktat till de tillsammanlagt 299 personer som har fyllt 16...
Läs mer om Invånarenkäten gällande gränsjusteringar är utskickad ›

Specialsakkunnig – med inriktning integration och social hållbarhet vid Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som specialsakkunnig – med inriktning integration och social hållbarhet vid jämställdhetsenheten vid regeringskansliet.
Läs mer om Specialsakkunnig – med inriktning integration och social hållbarhet vid Ålands landskapsregering ›

Kanslihandläggare vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet

Ålands landskapsregering lediganslår tjänsten som kanslihandläggare vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Enheten för rättsliga och internationella frågor...
Läs mer om Kanslihandläggare vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet ›

Rösta på Mariehamns stads och landskapsregeringens gemensamma projektförslag för ett renare Östersjön

Projektet "Inga mikroplaster i Slemmern" är med och tävlar om finansiering. Vi vill förbättra vattenkvaliteten och behöver din röst senast 17 december. Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad...
Läs mer om Rösta på Mariehamns stads och landskapsregeringens gemensamma projektförslag för ett renare Östersjön ›

Examensprov för yrkesmässig trafik

Anordnas tillfälle att avlägga examensprov som krävs enligt artikel 8 förordning (EG) nr 1071/2009 samt 6b § landskapslag om yrkesmässig trafik. Provtillfälle 30.11.2017 kl. 9-11 del 1 och kl. 12-14...
Läs mer om Examensprov för yrkesmässig trafik ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 15.3.2017