Startsida

Nyheter

Specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som specialsakkunnig i utbildning vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån. Utbildnings- och kulturavdelningen och...
Läs mer om Specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå ›

Bokare vid Ålandstrafiken

Ålands landskapsregering, infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsterna är tillfälliga extra bokare fram till 31 maj 2018 med...
Läs mer om Bokare vid Ålandstrafiken ›

Bokare vid Ålandstrafiken

Ålands landskapsregering, infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår ett vikariat som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsten är ett studievikariat fram till 31 maj 2018, med möjlighet till...
Läs mer om Bokare vid Ålandstrafiken ›

Diskriminerings- och barnombudsman vid ombudsmannamyndigheten

Ålands landskapsregering lediganslår tjänsten som diskriminerings- och barnombudsman vid Ålands ombudsmannamyndighet i Mariehamn. Vid myndigheten verkar även en patient- och klientombudsman samt en...
Läs mer om Diskriminerings- och barnombudsman vid ombudsmannamyndigheten ›

Ny rektor för Högskolan på Åland

Landskapsregeringen beslöt idag att utse Jonas Waller till ny rektor för Högskolan på Åland. Minister Tony Asumaa beslöt idag på föredragning av avdelningschef Rainer Juslin på förslag av styrelsen...
Läs mer om Ny rektor för Högskolan på Åland ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 15.3.2017