Startsida

Nyheter

Nu kan du söka bidrag för aktiviteter i samband med Finland 100 år

Under år 2017 kommer Finlands 100 årsjubileum som självständig stat att firas stort i hela landet. Det övergripande temat för jubileumsåret är "Tillsammans". Landskapet deltar med några officiella...
Läs mer om Nu kan du söka bidrag för aktiviteter i samband med Finland 100 år ›

Vikarierande jurist vid social- och miljöavdelningen

Till juristens huvudsakliga arbetsuppgifter hör att handlägga och ansvara för juridiska frågeställningar och utvecklandet av lagstiftningen inom socialvårdsbyråns och hälso- och sjukvårdsbyråns...
Läs mer om Vikarierande jurist vid social- och miljöavdelningen ›

Veterinär vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Till tjänsteuppgifterna hör att utveckla förvaltning, lagstiftning och beredskap gällande smittskydd, hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djursjukdomar och djurskydd i landskapet. Därtill handlägga...
Läs mer om Veterinär vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›

Nordiska ministerrådet söker chefer för kontoren i Riga och Vilnius

Nordiska ministerrådet och de tre baltiska länderna har sedan början av 1990-talet utvecklat ett allt bredare och djupare samarbete. Ett samarbete som i det dagliga främst utförs av personalen vid...
Läs mer om Nordiska ministerrådet söker chefer för kontoren i Riga och Vilnius ›

Pressinformation: Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet

Landskapsregeringen avser att se över lagstiftningen om kommunindelning som en följd av Kommunutredningen och med syfte att förändra kommunstrukturen. Det första steget tas genom rapporten ...
Läs mer om Pressinformation: Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 29.9.2015