Senaste nytt från Ålands landskapsregering

Förslag till budget för landskapet Åland för år 2015 30.10.14
Förslaget till budget för landskapet Åland för år 2015 har överlämnats till Ålands lagting den 30 oktober 2014.
Meddelande om offentlig delgivning 30.10.14
Landskapsregeringen har den 30 oktober 2014 beslutat att med stöd av 51a § jaktlagen för landskapet Åland (1989/42) tillåta användning av konstgjorda ljuskällor vid jakt på vildsvin. Vid jakt på vildsvin får anordningar för belysning av viltet användas. Anordningarna får vara fast monterade, handhållna eller monterade på vapnet.
Direktsänd presskonferens om budget 29.10.14
På torsdag eftermiddag presenterar landskapsregeringen sitt förslag till landskapets budget för år 2015. Budgetpresentationen sänds direkt via webben.
Nordiskt toppmöte med sju regeringschefer 28.10.14
Klockan 14.30 svensk tid öppnade Nordiska rådets 66:e session i Stockholm.
Tomas Lundberg blir ny myndighetschef vid AMS från 1.1.2015. 27.10.14
Information om Ebola 23.10.14
Information om Ebola både på svenska och engelska. Information on Ebola also in english.
Lantrådet och fyra ministrar till Nordiska rådets 66:e session 22.10.14
I år behöver representanterna från Åland som ska delta i Nordiska rådets session inte åka så långt. Mellan den 28-30 oktober äger årets session rum i Stockholm.
Broschyr om föräldrastöd på Åland 20.10.14
Här kan du ladda ner broschyren som ges ut av Folkhälsan inom ramen för Vision: Nolltolerans.
Meddelande om offentlig delgivning 16.10.14
Ålands landskapsregering fastställde 16 oktober 2014 vägplan för anläggande av separat gång- och cykelväg längs den norra sidan av landsväg nr 3 på en ca 460 m lång sträcka från Västerkalmare vägskäl fram till Solbergets bostadsområde i Västerkalmare by i Jomala kommun
Rapport om lagförslag om översyn av lagstiftningen om arbetsmarknadspolitik 15.10.14
Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord