Startsida

Nyheter

Nyhetsbrev från Bryssel december 2017

Som bilaga hittar du ett färskt nyhetsbrevet från landskapsregeringens EU-enhet i Bryssel. I denna upplaga av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om utvecklingen av Brexit-förhandlingarna,...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel december 2017 ›

Landsväg nr 40 avstängd mellan Bjärström och Emkarby 12-14.12.2017

På grund av trumarbete är landsväg nr 40 mellan Bjärström och Emkarby avstängd för all trafik från tisdag 12 december t.o.m. torsdag 14 december 2017. Under avstängningstiden leds trafiken via...
Läs mer om Landsväg nr 40 avstängd mellan Bjärström och Emkarby 12-14.12.2017 ›

Begränsad framkomlighet på landsväg nr 670 pga. arbeten med den nya Vårdöbron

Onsdagen den 6.12.2017 påbörjas byggnadsarbeten som kan orsaka köbildning och störningar i trafiken vid Vårdöbron på landsväg nr 670. Dessa arbeten beräknas pågå ca en vecka, men kan ta längre tid...
Läs mer om Begränsad framkomlighet på landsväg nr 670 pga. arbeten med den nya Vårdöbron ›

Ytterligare en ansökningsomgång att ansöka om likviditetslån inom lantbruket

Landskapsregeringen tog under hösten i bruk ett system för likviditetslån för lantbruksföretagare. Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare kan beviljas till sådana lantbruk som...
Läs mer om Ytterligare en ansökningsomgång att ansöka om likviditetslån inom lantbruket ›
Visualisering av den planerade bron sett från Hässlö fjärden. Illustration av Christoffer Lundberg, WSP.

Informationsblad för Kortruttsprojektet publiceras på Landskapsregeringens webbplats

För att allmänheten ska kunna följa arbetet med Kortruttsprojektet och ta del av vad som pågår i de olika delprojekten kommer informationsblad att publiceras och läggas ut på webbplatsen när ny...
Läs mer om Informationsblad för Kortruttsprojektet publiceras på Landskapsregeringens webbplats ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017