Startsida

Nyheter

Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå.
Läs mer om Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå ›

EU-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel

Ålands landskapsregering lediganslår vikariatet som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel för tiden 16.4 – 31.12.2018.
Läs mer om EU-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel ›

Inbjudan till föreläsning angående publicering av ny el-standard SFS 6000

Ålands landskapsregering anordnar föreläsning angående publicering av ny el-standard: SFS 6000. Förändringarna i standarden, förändringar i den nya elsäkerhetslagen och statsrådets förordningar samt...
Läs mer om Inbjudan till föreläsning angående publicering av ny el-standard SFS 6000 ›

Nytt solstöd för företag

Landskapsregeringen har 13.2.2018 fattat beslut om nya stöd för miljövänliga installationer i byggnader. Dels har ett helt nytt stöd till företag för installation av solceller antagits och dels har...
Läs mer om Nytt solstöd för företag ›

Museiguide vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som museiguide vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Tjänsten är heltid enligt schemalagd veckoarbetstid, arbete...
Läs mer om Museiguide vid Ålands museum ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017