Startsida

Nyheter

Självstyrelsegården en solig sommardag, ålandsflggan vajar på taket av lagtingsbyggnaden

Öppettider sommaren 2018

25.6-10.8.2018 är receptionen och telefonväxeln öppen vardagar klockan 9.00-15.00.
Läs mer om Öppettider sommaren 2018 ›

Vägarbeten 2018

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering har tagit fram en digital karta i vilken pågående väg- och broentreprenader längs landskapets vägar framgår. Avsikten med kartan är att informera...
Läs mer om Vägarbeten 2018 ›

Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en tillfällig tjänst som rättssakkunnig vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Tjänsten avser tiden 1.9 - 31.12.2018 med...
Läs mer om Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering ›

Riksskogstaxering 2018

Naturresursinstitutet (Luke) utför fältmätningar på Åland under sommaren 2018. Mätningarna är en del av den landsomfattande riksskogstaxeringen (RST 12). Riksskogstaxeringen sker i samarbete med...
Läs mer om Riksskogstaxering 2018 ›

Ungdoms- och demokratisamordnare vid Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som ungdoms- och demokratisamordnare vid utvecklings- och hållbarhetsenheten vid regeringskansliet. Utvecklings- och hållbarhetsenheten...
Läs mer om Ungdoms- och demokratisamordnare vid Ålands landskapsregering ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017