Startsida

Nyheter

Hållbarhetskoordinator vid finansavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som hållbarhetskoordinator med tillträde den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2018. Finansavdelningen och allmänna byrån...
Läs mer om Hållbarhetskoordinator vid finansavdelningens allmänna byrå ›

Stöd till detaljhandeln i skärgården.

Landskapsregeringen har den 17 februari 2017 fastställt nya principer gällande stöd till detaljhandeln i skärgården. Med detta beslut upphävdes principerna gällande stöd till detaljhandeln i...
Läs mer om Stöd till detaljhandeln i skärgården. ›
Mötesdeltagare från Socialstyrelsen, Ålands hälso- och sjukvård samt Ålands landskapsregering

Socialstyrelsen i Sverige på besök gällande AT-tjänstgöring

Onsdagen den 15 februari träffades i Självstyrelsegården chefläkare Jaana Lignell och AT-rektor Christian Bergman från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala och...
Läs mer om Socialstyrelsen i Sverige på besök gällande AT-tjänstgöring ›

Museiguider vid Ålands museum

Till museiguidens ansvarsområde hör visningar och guidningar i Ålands kulturhistoriska museum och i Ålands konstmuseum. Utöver det ingår värdskap, service och information till besökare, övervakning...
Läs mer om Museiguider vid Ålands museum ›

Arkivarie vid Ålands landskapsarkiv

Till arkivariens verksamhetsområde hör utredning, handläggning, beredning av ärenden som tillfaller ansvarsområdet för Ålands landskapsarkiv. I tjänsten ingår även handledning av forskare och kunder.
Läs mer om Arkivarie vid Ålands landskapsarkiv ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 29.9.2015