Startsida

Nyheter

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 24/5 2018 att på Finbo samfällighets anhållan dra in farledsavsnittet med farledsdjup på -1,5 m från punkt X=6692039.292, Y=1421386.349 (KKS-1) via punkt X=6692769...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
Personerna som nämns i texten står i solen framför självstyrelsegårdens entré.

Framtiden för flyktingmottagande är ljus

Det första utvecklings- och samordningsmötet för EU-projektet ”En säker hamn” har hållits. Projektet med fokus på mottagande, inkludering och vidarebosättning, av i första hand kvotflyktingar, har nu...
Läs mer om Framtiden för flyktingmottagande är ljus ›

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 17 maj 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelbana längs del av bygdeväg nr 224, sektion 0 – 170, i Prestgården by, Jomala kommun, fastställs...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 17 maj 2018 att utställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längs del av landsväg nr 220, sektion 0 – 250, i Ingby by, Jomala kommun. Vägplanen ställs ut...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår en tillfällig tjänst som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsten är sommarextra fram till den 31 augusti 2018....
Läs mer om Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017