Startsida

Nyheter

Specialutredare/jurist vid regeringskansliets utvecklingsenhet

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som specialutredare/jurist vid regeringskansliets utvecklingsenhet med tillträde snarast – 31.12.2017, med eventuell förlängning. Arbetet som...
Läs mer om Specialutredare/jurist vid regeringskansliets utvecklingsenhet ›

Avbyråkratisering på hälsoskyddsområdet

Landskapsregeringen beslöt den 1 december att den nya hälsoskyddslagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2017. Hälsoskyddslagen innehåller bestämmelser om anmälningspliktiga verksamheter,...
Läs mer om Avbyråkratisering på hälsoskyddsområdet ›

Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattade den 30.11.2016 ännu ett beslut om att inrätta en restriktionszon på Åland. Orsaken är att prover tagna på de döda fåglarna på Lilla holmen i Mariehamn visat på...
Läs mer om Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan ›

Vägunderhållsarbetare vid infrastrukturavdelningen

Vi söker nu en vägunderhållsarbetare till enheten med stationeringsort på fasta Åland och Vårdö vars främsta uppgifter är att fungera som lastbils-, väghyvel- och hjullastarförare inom vägunderhållet...
Läs mer om Vägunderhållsarbetare vid infrastrukturavdelningen ›

Vägunderhållsarbetare/timmerman vid infrastrukturavdelningen

Vi söker nu en vägunderhållsarbetare till enheten med stationeringsort på fasta Åland och Vårdö vars främsta uppgifter är att fungera som lastbils-, väghyvel- och hjullastarförare inom vägunderhållet...
Läs mer om Vägunderhållsarbetare/timmerman vid infrastrukturavdelningen ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 29.9.2015