Startsida

Nyheter

Valinformation på flera språk kan stärka demokrati och delaktighet

De senaste årens valstatistik visar att valdeltagandet bland unga och inflyttade allmänt sett har varit lågt på Åland. Med hopp om att vända trenden ordnar landskapsregeringen i samarbete med...
Läs mer om Valinformation på flera språk kan stärka demokrati och delaktighet ›

Överinspektör

  Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som överinspektör vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå. Vid utbildningsbyrån handläggs ärenden som gäller samarbetet...
Läs mer om Överinspektör ›

Överantikvarie

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som överantikvarie vid utbildnings- och kulturavdelningen, museibyrån. Verksamhetsområdet utgör myndighetsarbete för byggnadsarv,...
Läs mer om Överantikvarie ›

Lag om skyddshem föreslås

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ska anta en lag som tryggar tillgången till skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer. Förslaget innebär att det införs en reglering...
Läs mer om Lag om skyddshem föreslås ›

Lantrådet deltar i ambassadörsdagar

Lantrådet Camilla Gunell deltar i utrikesministeriets årliga ambassadörsmöte som utrikesministeriet anordnar i Helsingfors. Ambassadörsdagarna äger rum från den 24 augusti till den 26 augusti och är...
Läs mer om Lantrådet deltar i ambassadörsdagar ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 9.6.2015