Startsida

Nyheter

Trafikstörning på Föglölinjen 27 mars – 9 april 2017

Den, på grund av tekniska problem på m/s Knipan, framflyttade dockningen av m/s Skarven kommer nu att ske under veckorna 13 och 14. M/s Skarven på Föglölinjen ersätts av m/s Knipan från måndag kväll...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen 27 mars – 9 april 2017 ›

Taxitillstånd i Brändö

Ett trafiktillstånd i Brändö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 12.4.2017...
Läs mer om Taxitillstånd i Brändö ›
Ministrarna Tony Asumaa och Helene Hellmark Knutsson

Vikten av studieplatser i svenska högskolor och universitet på agendan

Minister Tony Asumaa med tjänstemän uppvaktade minister Helene Hellmark Knutsson på tisdagsförmiddagen i Stockholm. Mötet, som ägde rum på utbildningsdepartementet, kännetecknades av förtroende och...
Läs mer om Vikten av studieplatser i svenska högskolor och universitet på agendan ›
d bild på hus i olika storlekar och former, bland husen står en flaggstång med ålands flagga

Digitaliseringsrådets vision för Åland 2.0: Enklare & Tryggare

Ålands landskapsregering tillsatte i maj 2016 ett Digitaliseringsråd. Regeringens mål och syfte med Digitaliseringsrådet var att komma med förslag på åtgärder och aktiviteteter i syfte att:
Läs mer om Digitaliseringsrådets vision för Åland 2.0: Enklare & Tryggare ›

Remissutlåtande om ändring som möjliggör fortsatt bostadstillägg för studerande från fastlandet som studerar på Åland

Undervisnings- och kulturministeriet har bett landskapsregeringen ge utlåtande över förslag till ändring av 4 § rikslagen om studiestöd. Genom lagändringen skulle riksmyndigheterna fortsättningsvis...
Läs mer om Remissutlåtande om ändring som möjliggör fortsatt bostadstillägg för studerande från fastlandet som studerar på Åland ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 15.3.2017