Startsida

Nyheter

Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”

Ålands vattenområden ingår nu som en del i remissversionen ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” som har tagit fram under ledning av Miljöministeriet samt Finlands miljöcentral och Närings-, trafik...
Läs mer om Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” ›

Välkommen till AlandicaDebatt den 13–14 juni 2018

Var med från början! Alandica Debatt är det svenskspråkiga alternativet för samhällsdebatten i Finland och Norden. Nu kan ytterligare ett namn läggas till de nordiska sommararenorna för...
Läs mer om Välkommen till AlandicaDebatt den 13–14 juni 2018 ›

Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en ordinarie tjänst som landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå.
Läs mer om Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå ›

Projektledare vid utbildningsbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst på deltid (55,2 %) som projektledare vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå. Utbildnings- och kulturavdelningen och...
Läs mer om Projektledare vid utbildningsbyrån ›

Isränna bryts väster om Seglinge och Kumlinge fredag kväll den 16 mars 2018

M/S Knipan bryter isränna på fredag kväll 16 mars från tvärgående linjens ränna söder om Seglinge till Hummelvik-Torsholma linjens ränna väster om Bärö. Allmänheten varnas.
Läs mer om Isränna bryts väster om Seglinge och Kumlinge fredag kväll den 16 mars 2018 ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017