Startsida

Nyheter

Arkivarie vid Ålands landskapsarkiv

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som arkivarie vid utbildnings- och kulturavdelningens allmänna byrå. Tjänsten är placerad vid Ålands landskapsarkiv. Utbildnings- och...
Läs mer om Arkivarie vid Ålands landskapsarkiv ›

Museivärd vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst på deltid som museivärd vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Museivärden fungerar som bemanningsförstärkning...
Läs mer om Museivärd vid Ålands museum ›

Museivärd/assistent vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst på deltid som museivärd/assistent vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Utbildnings- och kulturavdelningen och...
Läs mer om Museivärd/assistent vid Ålands museum ›

Två ordinarie specialsakkunniga vid social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår två ordinarie tjänster som specialsakkunniga vid social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå.
Läs mer om Två ordinarie specialsakkunniga vid social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå ›

Intressekartläggning inför barnträdgårdslärarutbildning

Landskapsregeringens utbildningsbyrå kartlägger nu intresset för den planerade barnträdgårdslärarutbildningen på Åland. Utbildningen är ett engångstillfälle med målet att stärka...
Läs mer om Intressekartläggning inför barnträdgårdslärarutbildning ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017