Senaste nytt från Ålands landskapsregering

Europeiska kommissionen har godkänt landskapsregeringens förslag till strukturfondsprogrammet "Entreprenörskap och kompetens" 19.12.14
Kommissionen godkände den 18 december 2014 landskapsregeringens förslag till Operativ program för regionala utvecklingsfonden (Eruf) och europeiska socialfonden (ESF) perioden 2014-2020, som inlämnades till kommissionen i maj. Programmet kommer att börja implementeras 2015. För mer information om programmet kontakta byråchef Susanne Strand.
Landskapsregeringens tider för offentlig medfinansiering ur Centralbaltic programmet 18.12.14
Ålands landskapsregerings handläggning av offentlig medfinansiering från näringavdelningens allmänna byrås moment till projekt inom ramen för Interreg programmet Central Baltic 2014-2020
Kraftsamling för tillväxt & inflyttning - TEAM ÅLAND 16.12.14
Landsbygdsprogrammet skickat till kommissionen för godkännande 12.12.14
Landskapsregeringen har skickat en andra version av LBU-programmet efter att ha anpassat programmet på basen av de kommentarer Europeiska kommissionen lämnat på det programförslag landskapsregeringen sände till kommissionen 16 maj i år.
Strejken slut - förlikningsbud accepterat 09.12.14
Riksförlikningsman Esa Lonka har lagt ett förlikningsbud i syfte att lösa arbetstvisten mellan Tehys fackavdelning på Åland och Ålands landskapsregering. Båda parterna har accepterat förlikningsbudet, vilket innebär ett förnyat tjänstekollektivavtal mellan parterna och att strejken vid Ålands hälso- och sjukvård därmed avslutas.
Nyårsafton 2014 08.12.14
Landskapsregeringen stänger kl. 13.00 på nyårsafton 2014 (31.12.)
Ålandskontoret flyttar till centralaste Stockholm 05.12.14
På måndag den 8 december går flyttlasset då Ålandskontoret i Stockholm flyttar från Hantverkargatan till Drottninggatan tillsammans med sina grannar som bland annat är Föreningen Nordens riksorganisation, Norden i Fokus, Hallå Norden och Nordiskt välfärdscenter.
Meddelande om offentlig delgivning 02.12.14
Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby
Meddelande om offentlig delgivning 02.12.14
Vägplan för anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle
Nya fall av fågelinfluensa upptäckta – Skydda fjäderfän från kontakt med vilda djur! 28.11.14
Nya fall av fågelinfluensavirus har senaste tiden påträffats i Holland, Tyskland och Storbritannien. Det är därför av stor vikt på Åland att skydda fjäderfän från kontakt med vilda fåglar.
Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord