Startsida

Nyheter

Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en tillfällig tjänst som rättssakkunnig vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Tjänsten avser tiden 1.9 - 31.12.2018 med...
Läs mer om Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering ›

Riksskogstaxering 2018

Naturresursinstitutet (Luke) utför fältmätningar på Åland under sommaren 2018. Mätningarna är en del av den landsomfattande riksskogstaxeringen (RST 12). Riksskogstaxeringen sker i samarbete med...
Läs mer om Riksskogstaxering 2018 ›

Ungdoms- och demokratisamordnare vid Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som ungdoms- och demokratisamordnare vid utvecklings- och hållbarhetsenheten vid regeringskansliet. Utvecklings- och hållbarhetsenheten...
Läs mer om Ungdoms- och demokratisamordnare vid Ålands landskapsregering ›

Förnyande av socialvårdslagstiftning

Just nu pågår en omfattande reform av lagstiftning som rör socialvård och social omsorg på Åland. Syftet med reformen är att:
Läs mer om Förnyande av socialvårdslagstiftning ›

Statusrapport 2 – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Statusrapport 2 offentliggjordes tidigare idag på årets Forum för samhällsutveckling. Årets statusrapport fördjupar sig i nuläget i förhållande till de strategiska utvecklingsmålen. I och med denna...
Läs mer om Statusrapport 2 – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017