Senaste nytt från Ålands landskapsregering

Jordbruksbyrån informerar 16.04.15
Jordbruksbyrån utkommer med sitt informationsblad inför vårens stödansökningsomgång
Vårjakt på ejder 1-20.5.2015 09.04.15
Landskapsregeringen har den 9 april 2015 fastställt riktlinjerna för beviljande av tillstånd till jakt på hane av ejder under perioden 1-20.5.2015. Enligt riktlinjerna får maximalt 3.800 hanar av ejder fällas.
Öppethållningstider 09.04.15
för landskapsregeringens allmänna förvaltning 22 juni - 14 augusti 2015
Inbjudan till seminarium 07.04.15
Gällande FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Investeringsstöd till lantbruket kan sökas t.o.m. 20 maj 01.04.15
Landskapsregler för investeringsstöd är nu klara och vi öppnar nu möjligheten att ansöka.
Lemströms kanal och svängbro 01.04.15
Öppnas för sjötrafik lördagen den 2 maj 2015 kl. 09.00.
Information om rättsläget inom socialvården 31.03.15
Landskapsregeringen har sammanställt information om rättsläget inom socialvården som publiceras på regeringens webbplats. Behovet av information är stort eftersom socialvårdslagen (FFS 710/1982) förblir tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning trots att en ny socialvårdslag från och med den 1 april 2015 träder i kraft i riket. Dessutom träder den 31 mars 2015 ny landskapslagstiftning om familjehem i kraft.
Verksamhetsplan 2015 för arbetsmarknadspolitiken gällande AMS verksamhet antagen. 31.03.15
Arealstöden inom landsbygdsutvecklingsprogrammet kan sökas fram till den 12:e maj 24.03.15
Nu är det dags att för första gången ansöka om arealstöden enligt det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet. Normalt brukar ansökningsperioden avslutas den sista april men i år förlängs ansökningsperioden så att sista ansökningsdag blir den 12:e maj.
Gällande socialvårdslag förblir tillämplig på Åland 24.03.15
Nuvarande socialvårdslag förblir tillämplig på Åland efter den 1 april 2015, trots att en ny socialvårdslag träder i kraft i riket. Därför påverkar rikets sociallagstiftning rättslaget på Åland endast i liten omfattning. Landskapsregeringen arbetar nu med att sammanställa information om gällande sociallagstiftning på Åland för publicering på regeringens webbplats.
Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord