Landskapets fastighetsverk

Landskapets fastighetsverk inledde planenligt sin verksamhet den första januari 2016.

Verksamheten omfattar landskapets samtliga markegendomar och byggnader, förutom Ålands hälso- och sjukvårds byggnader och Infrastrukturavdelningens byggnader jämte anläggningar på Möckelö, här ingår också motorfordonsbyråns byggnad. Vägar, broar och bryggor ligger kvar under Infrastrukturavdelningen.

Fastighetsverket har drygt 40 heltidsanställda plus ett antal deltidsanställda. Vi handhar fastighetsskötseln i alla våra byggnader, samt skötseln av landskapets jordbruksmark, skogsmark, naturreservat och fornminnen.

Fastighetsverket leds av en styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras av landskapslagen (110:2015) om landskapets fastighetsverk.

Besöksadress: Sittkoffs, våning 2

Postadress:
Landskapets fastighetsverk
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Fakturaadress:
Landskapets fastighetsverk
PB 2050
AX-22111 MARIEHAMN

Publicerad 27.1.2016
Uppdaterad 20.4.2016