Anmälan om art eller livsmiljö med särskilt skyddsvärde

Har du hittat en intressant växt - eller djurart? Sådan som är utrotningshotad? Kanske en sådan som i landskapet rentav är förklarad som "särskilt skyddsvärd"? Eller en av de livsmiljöerna som har samma status?

Använd gärna i så fall nedanstående formulär och rapportera till oss. På så sätt bidrar du till att din upptäckt får bästa möjliga skydd.

Digitalt formulär för anmälan om art eller biotop med naturskyddsvärde

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 21.5.2015