Vattenbruk

Vattenbruket på Åland har fram till idag helt dominerats av odling av matfisk i nätkassar i havet. Nu håller den situationen dock på att förändras då en stor landbaserad recirkulerande fiskodling som bäst håller på att byggas.

Produktionen har tidigare uteslutande utgjorts av regnbåge med en slaktvikt på 1-3 kg, men nu har även sik blivit en etablerad odlingsart. Dessutom förekommer en mindre produktion av havsöring och röding.

Kräftodlingen på Åland har inte utvecklats nämnvärt under de gångna åren. Det finns ett fåtal dammanläggningar som producerar kräftor för försäljning. Den relativt goda tillgången på naturliga kräftor och den långa etableringstiden innan en kräftodling kan börja ge någon avkastning anses som de främsta orsakerna till det ringa intresset för kräftodling.

Utvecklingen av den åländska kassodlingen har gått från en relativt småskalig verksamhet med ett 30-tal odlingsföretag via sammanslagningar till dagens situation med fem företag.  Produktionsmässigt har ingen utveckling kunnat ske då den rådande miljölagstiftningen stoppar etablering av nya odlingar och en utökning av de befintliga anläggningarna.

Fakta om den åländska fiskodlingen är baserat på uppgifter från 2015:

  • Antal företag: 4 stycken
  • Antal anställda: På heltid 60 stycken och på deltid 23 stycken
  • Antal odlingsplatser: 27 stycken
  • Omsättning: 22,7 miljoner euro
  • Produktion, se tabell
  Ton Medelpris, €/kg
Regnbåge 5.057 3,57
Sik 236 9,58
Havsöring 69 7,94
Rom regnbåge 228 7,99
Rom sik 1 22,50
Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 23.3.2016