Ålandstrafiken

Enheten Ålandstrafiken hör till transportbyrån vid infrastrukturavdelningen. Ålandstrafiken betjänar resenärer inom kollektivtrafiken på Åland samt skärgårdstrafiken till finska fastlandet. I verksamheten ingår bl.a. bokning av bilplatser på skärgårdsfärjorna, årskortsförsäljning och busskortsprogrammering, samt information om turlistor, bussfrakter m.m.

Ålandstrafikens webbplats

Skärgårdsguiden 2016 med färjorna, pdf på Ålandstrafikens webbplats

Busstidtabellen 2016 på Ålandstrafikens webbplats

Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 3.1.2017