Rättsserviceenheten

På rättsserviceenheten arbetar vi både med att handlägga ärenden och ge juridiska råd inom förvaltningen. Enhetens verksamhetsområde är mycket brett och gäller bland annat hur medborgarna kan få insyn i landskapsförvaltningen, hur det svenska språkets ställning på Åland ska bevaras och hur den åländska marken kan behållas i åländsk ägo. Också frågor som gäller allmänna val, radio och tv, danaarv, polis-, brand- och räddningsväsendet hör till rättsserviceenhetens verksamhetsområde.

Rättsserviceenheten svarar på frågor och hanterar ansökningar om:

  • Åländsk hembygdsrätt
  • Jordförvärvstillstånd
  • Näringsrätt
  • Penninginsamlingar och lotterier
  • Resebyråverksamhet
  • Fastighetsförmedlarverksamhet
  • Radiotillstånd
  • Explosionsfarliga ämnen
Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 21.3.2017