Smittsamma djursjukdomar

Landskapsregeringen styr beredskap och bekämpning av smittsamma djursjukdomar på Åland.

Information om smittsamma djursjukdomar hos de olika djurslagen kan hittas på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats.

Om du misstänker att ett djur har drabbats av en allvarlig smittsam djursjukdom kan du kontakta landskapsregeringen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets (ÅMHM:s) beredskapsveterinär.

Eviras webbplats

ÅMHM:s webbplats

Fågelinfluensa

På Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats finns mycket information om fågelinfluensa, läs bl.a. under rubriken Ofta frågat om fågelinfluensa.

Ofta frågat om fågelinfluensa på Eviras webbplats

Eviras webbplats

Restriktionszoner inrättade på Åland

Fågelinfluensa av typen H5N8 har påträffats på Åland, både på vilda fåglar och på djurhållningsplatsen Lilla holmen i Mariehamn. Med anledning av det har livsmedelssäkerhetsverket Evira beslutat om två typer av restriktionszoner med något olika innehåll. Båda typerna av restriktionszoner innehåller ett skyddsområde på tre kilometers avstånd från fyndplatsen och ett övervakningsområde på minst tio kilometers avstånd från fyndplatsen. För skyddsområdet finns mer restriktioner än för övervakningsområdet. Den ena typen av restriktionszon är runt Lilla holmen. Den andra typen av restriktionszon är runt platser där döda vilda fåglar har hittats, vilket är i Lemland, Vårdö, Finström, Eckerö och Sund.

Läs under ”Bilagor” här intill om Eviras beslut om restriktionsområden för vilda fåglar från den 25.11.2016, de båda besluten från den 9.12.2016 och beslutet från den 20.12.2016 samt beslutet om restriktionsområdet runt Lilla holmen från den 30.11.2016 . Där finns information om bland annat restriktionszonerna och dess innebörd samt åtgärderna för att förhindra spridningen av sjukdomen.

I Eviras beslut den 5.1.2017 och 13.1.2017 finns information om avveckling av de sex skyddszonerna inom restriktionszonen. Dessa områden flyttar därmed över till det s.k. övervakningsområdet, vilket innebär vissa lättnader i försiktighetsåtgärderna för dessa områden. Den 10.2.2017 beslöt Evira att avveckla skyddszonen även inom restriktionszonen för Lilla holmen. Läs mer om besluten under "Bilagor" här intill.

Fåglar ska hållas inomhus

från 1 december

Aviär influensa hos fåglar är en djursjukdom som lätt sprider sig. Därför förlänger nu jord- och skogsbruksministeriet tiden som fjäderfä ska hållas skyddade mot vilda fåglar. Enligt en förordning antagen den 25.11.2016 ska fjäderfä hållas skyddade mot vilda fåglar under tiden 1.12 – 31.5. Fåglarna ska antingen hållas inomhus, eller om de hålls ute ska man skydda utehägnet med ett tillräcklig finmaskigt nät och lämna in en anmälan om detta senast den 15.12.2016 till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets förordning under ”Bilagor” här intill.

Mer information finns även på jord- och skogsbruksministeriets webbplats:

Skydda fjäderfä mot fågelinfluensa, håll fåglarna inomhus

 

 

 

 

Publicerad 13.2.2017
Uppdaterad 13.2.2017