Fattigdom på Åland? Seminarium om ekonomisk utsatthet den 23 augusti

Ålands landskapsregering bjuder in till ett seminarium om ekonomisk utsatthet på Åland. Att långsiktigt motverka ekonomisk utsatthet är en viktig del av ett arbete för ett socialt hållbart Åland. Med utgångspunkt i nuläget och de problem vi kan se idag diskuterar vi tillsammans möjliga åtgärder inom olika sektorer, både på kort och på lång sikt. Seminariet erbjuder en möjlighet för berörda aktörer att knyta kontakter och stärka sitt samarbete.

Målgrupp: Kommuner, myndigheter samt tredje sektorn.

Anmäl ditt deltagande senast den 18 augusti 2017 via nedanstående länk.

Digital anmälan till seminarium om ekonomisk utsatthet

Dela gärna vidare inbjudan till andra berörda aktörer. Inbjudan skickas endast ut elektroniskt.

Frågor besvaras av kontaktperson Martha Hannus, telefon +358 18 25240, martha.hannus@regeringen.ax

Välkomna!

Bakgrund

Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland är ett resultat av en process som involverat många olika samhällsaktörer på Åland. Agendan innehåller en vision och strategiska utvecklingsmål per 2030. Mer om Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland finns på nätverket Bärkraft.ax:s webbplats. Arbetet mot ekonomisk utsatthet anknyter till det andra strategiska utvecklingsmålet i agendan: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. Målet är att inga hushåll, i synnerhet barnfamiljer och pensionärer, lever i en ekonomiskt utsatt position 2030. Inkomsttillväxten ska vara högre än genomsnittet för de 40 % som har lägst inkomster, och alla ungdomar och inflyttade studerar eller försörjer sig på egen hand. Målet anknyter till FN:s utvecklingsmål nr 1, ingen fattigdom, 2, ingen hunger, samt 10, minskad ojämlikhet.

Bärkraft.ax

I landskapsregeringens budget för 2017 konstateras att för att åstadkomma ett effektivt arbete för att främja välfärd och bekämpa fattigdom krävs insatser inom olika politikområden, såsom sysselsättningspolitiken, bostadspolitiken, infrastruktur- och utbildningspolitiken. Fattigdomsbekämpning är i praktiken ett sektorsövergripande arbete, som måste bedrivas långsiktigt och med beaktande av framtida behov.

Inte bara den offentliga sektorn har en roll i bekämpandet av fattigdom. Föreningslivet lyfts i utvecklings- och hållbarhetsagendan fram som en motor för nya lösningar som kan bidra till förverkligandet av visionen. Nya idéer och innovativa lösningar kan finnas i tredje sektorn. Arbetet för ett socialt hållbart Åland måste involvera många olika aktörer.

Preliminärt program

10.00 Inledning: Minister Wille Valve

10.05 Social hållbarhet och ekonomisk utsatthet – Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål till 2030 och statusrapport 2017. Edvard Johansson, Utvecklings- och hållbarhetsrådet

10.20 Vem är fattig på Åland idag? Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)

10.40 Hur arbetar kommunen med ekonomisk utsatthet? Mariehamns stad

11.00 Paus: Kaffe och smörgås

11.20 Exempel från tredje sektorn – vad gör vi för ekonomiskt utsatta– vilka problem finns? Folkhälsan på Ålands skuldrådgivning, Rädda barnen på Åland, Lisbeth Nordlund, Mariehamns församling

12.00 Workshop – hur kan våra olika organisationer bidra till ett långsiktigt arbete mot ekonomisk utsatthet? Vilka lösningar på problemen ser vi? 

13.00 Sammanfattning och avslutning – hur jobbar vi vidare?

13.30 Seminariet avslutas

Plats: 

Hotell Arkipelag, Kaptenssalen
23.8.2017 10:00 till 13:30
Publicerad 30.6.2017
Uppdaterad 9.8.2017