ungdomar som springer

Heja!

Nu gör vi Åland friskare

Det som gör dig starkare gör också Åland starkare. Målet för Folkhälsostrategin för Åland 2023-2030 är kort och gott att vi alla ska må så bra som möjligt nu och i framtiden. Dessutom ska hälsoskillnader som beror på kön eller sociala och ekonomiska faktorer minska. Människor som mår bra har större möjligheter att delta i och bidra till samhället. Det innebär också minskade kostnader för hälso- och sjukvården.

Landskapsregeringens rekommendationer gällande fysisk aktivitet 

0-5 år

Du som har barn i åldern upp till 5 år – tänk på att också små barn behöver röra på sig genom att busa, springa och hoppa minst 3 timmar varje dag. Begränsa stillasittandet och skärmtiden så mycket som möjligt.

6-17 år

Är du i åldern 6-17 år behöver du minst 1 timme motionsträning i genomsnitt per dag och högintensiv muskel- och skelettstärkande träning 3 gånger i veckan. Använd din fantasi och variera träningen.

Vuxna

Som vuxen rekommenderas du måttlig uthållighetsmotion: exempelvis gång, löpning, cykling, simning eller dans minst 2,5 timmar per vecka. Vid tung uthållighetsmotion räcker halva tiden. Två gånger i veckan bör träning av muskelstyrka och rörelsekontroll ingå.

Heja med oss!

Nu inbjuder vi dig att dela med dig av idéer, kunskap och inspiration för ett ännu friskare Åland. Använd gärna #hejaåland i sociala medier du också!

Vi uppmanar alla, organisationer och individer, att bli en del av Heja-familjen!
Samarbetspartners: Information och grafiskt material går att ladda ner här. 
Behöver du endast en png-fil så kan du ladda ner den under bilagor. Där finner du även en översikt av allt material som finns tillgängligt.

Läs mer om Folkhälsostrategin för Åland via regering.ax hemsida
https://www.regeringen.ax/halsa-omsorg/folkhalsostrategi-aland-2023-2030

Läs mer om hälsa och idrott på UKK Institutet 
https://ukkinstituutti.fi/sv/