Evenemangsstöd

Ändamål

Syftet med bidraget är att främja satsningar på nya eller befintliga evenemang under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede, som har en positiv effekt för besöksnäringen, ökar antalet övernattningar och inresande till Åland.

Vid handläggningen noteras särskilt:

  • Medieexponering och marknadsföring av resmålet Åland utanför Åland, antalet inresande.
  • Den totala budgeten för /storleken av arrangemanget.
  • Samarbete mellan flera aktörer prioriteras.
  • Som praxis har stöd beviljats för maximalt tre år för ett återkommande evenemang.

Stödtagare

Ideella föreningar eller annan juridisk person som inte utgör företag.

Ansökningstidpunkten för varje enskilt evenemang bör anpassas så att en god framförhållning (två till tre månader) finns mellan ansökningstidpunkt och evenemang.

Stödnivån för evenemang uppgår till maximalt 40 procent av godkänd kostnadsbudget. Sökanden bör, för att kunna erhålla stöd, presentera en total budget för evenemanget vari även övrig finansiering framgår. Bidrag som understiger 1000 euro beviljas inte. I godtagbara kostnader ingår inte ersättning för eget arbete. Kostnader som uppstått före ansökan inlämnats anses inte vara godkända kostnader.

Ansökan

Ansökan görs digitalt, se Blanketter i rutan här intill.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 21.6.2017