Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild av trafik i rondell

Infrastruktur och kommunikationer

Det åländska fastlandet är inte större än att du förflyttar dig från ena sidan ön till den andra på endast 50 kilometer. Med hjälp av båtar, broar och vägbankar kommer du enkelt från fasta Åland ut till de sex skärgårdskommunerna och deras många öar. Landskapet har en kollektivtrafik som täcker in både fasta Åland och skärgården. På Ålandstrafiken får du information om bussar och båtar, och där kan du också köpa biljetter och boka plats på färjorna.

På Åland finns sammanlagt drygt 1 200 kilometer väg som ägs av Ålands landskapsregering. Linfärjor är en förlängning av vägarna och binder ihop Åland på sex olika rutter. Längs fyra huvudlinjer och tre mindre linjer går det frigående färjor. Landskapsregeringen sköter drift och underhåll av bland annat vägar, broar, hamnar och färjor. Vi sköter även om planering, projektering och upphandling när det finns behov av till exempel nya vägar och broar eller personal till färjorna.

Bostäder, byggande och samhällsplanering

Ålands landskapsregering erbjuder ekonomiskt stöd för olika åtgärder som är relaterade till byggande. Om du planerar att köpa en bostad eller bygga hyreshus kan du till exempel ansöka om räntestöd och landskapsborgen. Landskapsregeringen stöder också klimatvänliga installationer som solfångarsystem och små vindkraftverk samt bidrar till vissa reparationer av bostaden som gör att du som pensionär kan bo hemma längre.

Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Vi ansvarar över den allmänna tillsynen av planläggning i landskapet samt för lagar och bestämmelser inom byggsektorn.

Trafiksäkerhet och behörigheter inom transportsektorn

Ålands landskapsregering arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet. Vi informerar bland annat om alkohol och trafik, däck och hur du gör om du kommer till en plats där det hänt en trafikolycka. Barnens skolväg är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet och skolvägen blir tryggare med skolpoliser och vandrande skolbuss.

Du som vill bedriva yrkesmässig trafik med lastbil, buss eller taxi på Åland behöver ha ett trafiktillstånd från landskapsregeringen. För varje trafiktillstånd ska det finnas en trafikansvarig som bland annat uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande. För att köra taxi krävs också ett yrkeskörtillstånd.

Nyheter inom Infrastruktur och kommunikationer

Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4

Björkölinjens ordinarie 40 tons vajerfärja är ur trafik för planerad översyn lördag 27 mars - fredag 9 april. Under tiden sköts trafiken med den mindre 24 tons reservfärjan. Trafikanter ombeds ha...
Läs mer om Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4 ›

Trafiktillstånd med personbil lediganslås

Trafiktillstånd i tillstånd lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil Mariehamn 3 tillstånd Ett taxitillstånd där trafiken ska inledas omgående. Ett taxitillstånd där trafiken ska...
Läs mer om Trafiktillstånd med personbil lediganslås ›

Meddelande om offentlig delgivning Kastörsbron

Ålands landskapsregering beslöt den 18 februari 2021 att fastställa vägplan för ombyggnad av del av landsväg nr 800, sektion 0 – 441, för utbyte av Kastörsbron (bro nr 20), Kumlinge kommun enligt med...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Kastörsbron ›

Nytt stöd för hållbar resursanvändning inom näringslivet

Landskapsregeringen har antagit ett nytt stöd för åtgärder för effektiviserad resursanvändning och minskning av utsläpp av växthusgaser. Stödet kan sökas av företag med rätt att utöva näring på Åland...
Läs mer om Nytt stöd för hållbar resursanvändning inom näringslivet ›

Vägkarta för visionen om storskalig havsbaserad vindkraft på Åland

Åland samarbetar med Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT Ålands landskapsregering har inlett ett samarbete med LUT-universitetet. Universitetet ska ta fram en vägkarta för hur visionen för...
Läs mer om Vägkarta för visionen om storskalig havsbaserad vindkraft på Åland ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:27
Uppdaterad 22.3.2021 kl. 15:14