Flygbild av trafik i rondell

Infrastruktur och kommunikationer

Det åländska fastlandet är inte större än att du förflyttar dig från ena sidan ön till den andra på endast 50 kilometer. Med hjälp av båtar, broar och vägbankar kommer du enkelt från fasta Åland ut till de sex skärgårdskommunerna och deras många öar. Landskapet har en kollektivtrafik som täcker in både fasta Åland och skärgården. På Ålandstrafiken får du information om bussar och båtar, och där kan du också köpa biljetter och boka plats på färjorna.

På Åland finns sammanlagt drygt 1 200 kilometer väg som ägs av Ålands landskapsregering. Linfärjor är en förlängning av vägarna och binder ihop Åland på sex olika rutter. Längs fyra huvudlinjer och tre mindre linjer går det frigående färjor. Landskapsregeringen sköter drift och underhåll av bland annat vägar, broar, hamnar och färjor. Vi sköter även om planering, projektering och upphandling när det finns behov av till exempel nya vägar och broar eller personal till färjorna.

Bostäder, byggande och samhällsplanering

Ålands landskapsregering erbjuder ekonomiskt stöd för olika åtgärder som är relaterade till byggande. Om du planerar att köpa en bostad eller bygga hyreshus kan du till exempel ansöka om räntestöd och landskapsborgen. Landskapsregeringen stöder också klimatvänliga installationer som solfångarsystem och små vindkraftverk samt bidrar till vissa reparationer av bostaden som gör att du som pensionär kan bo hemma längre.

Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Vi ansvarar över den allmänna tillsynen av planläggning i landskapet samt för lagar och bestämmelser inom byggsektorn.

Trafiksäkerhet och behörigheter inom transportsektorn

Ålands landskapsregering arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet. Vi informerar bland annat om alkohol och trafik, däck och hur du gör om du kommer till en plats där det hänt en trafikolycka. Barnens skolväg är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet och skolvägen blir tryggare med skolpoliser och vandrande skolbuss.

Du som vill bedriva yrkesmässig trafik med lastbil, buss eller taxi på Åland behöver ha ett trafiktillstånd från landskapsregeringen. För varje trafiktillstånd ska det finnas en trafikansvarig som bland annat uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande. För att köra taxi krävs också ett yrkeskörtillstånd.

Nyheter inom Infrastruktur och kommunikationer

26.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; Brändöström och Sanda i Föglö kommun
Meddelande om offentlig delgivning Ålands landskapsregering beslöt den 19 juni 2019 att fastställa vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; Brändöström och Sanda i Föglö kommun ›
26.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; Sommarö - Hastersboda, etapp 2
Meddelande om offentlig delgivning Ålands landskapsregering beslöt den 19.6.2019 att vägplan för byggande av etapp 2 av förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda, landsväg nr 700,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; Sommarö - Hastersboda, etapp 2 ›
24.6.2019 - Byggledare vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som byggledare vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen.
Läs mer om Byggledare vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen ›
24.6.2019 - Projektledare vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen.
Läs mer om Projektledare vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen ›
24.6.2019 - Avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen.
Läs mer om Avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 24.1.2019