Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild av trafik i rondell

Infrastruktur och kommunikationer

Det åländska fastlandet är inte större än att du förflyttar dig från ena sidan ön till den andra på endast 50 kilometer. Med hjälp av båtar, broar och vägbankar kommer du enkelt från fasta Åland ut till de sex skärgårdskommunerna och deras många öar. Landskapet har en kollektivtrafik som täcker in både fasta Åland och skärgården. På Ålandstrafiken får du information om bussar och båtar, och där kan du också köpa biljetter och boka plats på färjorna.

På Åland finns sammanlagt drygt 1 200 kilometer väg som ägs av Ålands landskapsregering. Linfärjor är en förlängning av vägarna och binder ihop Åland på sex olika rutter. Längs fyra huvudlinjer och tre mindre linjer går det frigående färjor. Landskapsregeringen sköter drift och underhåll av bland annat vägar, broar, hamnar och färjor. Vi sköter även om planering, projektering och upphandling när det finns behov av till exempel nya vägar och broar eller personal till färjorna.

Bostäder, byggande och samhällsplanering

Ålands landskapsregering erbjuder ekonomiskt stöd för olika åtgärder som är relaterade till byggande. Om du planerar att köpa en bostad eller bygga hyreshus kan du till exempel ansöka om räntestöd och landskapsborgen. Landskapsregeringen stöder också klimatvänliga installationer som solfångarsystem och små vindkraftverk samt bidrar till vissa reparationer av bostaden som gör att du som pensionär kan bo hemma längre.

Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Vi ansvarar över den allmänna tillsynen av planläggning i landskapet samt för lagar och bestämmelser inom byggsektorn.

Trafiksäkerhet och behörigheter inom transportsektorn

Ålands landskapsregering arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet. Vi informerar bland annat om alkohol och trafik, däck och hur du gör om du kommer till en plats där det hänt en trafikolycka. Barnens skolväg är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet och skolvägen blir tryggare med skolpoliser och vandrande skolbuss.

Du som vill bedriva yrkesmässig trafik med lastbil, buss eller taxi på Åland behöver ha ett trafiktillstånd från landskapsregeringen. För varje trafiktillstånd ska det finnas en trafikansvarig som bland annat uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande. För att köra taxi krävs också ett yrkeskörtillstånd.

Nyheter inom Infrastruktur och kommunikationer

Begränsad framkomlighet på Österleden måndagen den 10 oktober mellan kl. 9 och 12.

Trafikreglering
Läs mer om Begränsad framkomlighet på Österleden måndagen den 10 oktober mellan kl. 9 och 12. ›

Öppet fartyg ombord på M/S ÅDAN!

Öppet fartyg ombord på M/S ÅDAN! Fredag den 7 oktober, kl 15:00-16:00 håller vi öppet fartyg på M/S ÅDAN vid landskapets kaj i Möckelö Vi önskar alla varmt välkomna!  
Läs mer om Öppet fartyg ombord på M/S ÅDAN! ›

Taxitillstånd

Ett trafiktillstånd i Jomala lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 21 oktober...
Läs mer om Taxitillstånd ›

Remiss av utkast på Trafikförsörjningsprogram för Åland 2023 - 2026

Ålands andra trafikförsörjningsprogram har 05.10.2022 skickats ut på remissrunda. Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att skriftligen yttra sig över...
Läs mer om Remiss av utkast på Trafikförsörjningsprogram för Åland 2023 - 2026 ›

Flera reflexer har dragits tillbaka från marknaden på grund av dålig reflexförmåga

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i sitt tillsynsprojekt undersökt reflektionsförmågan hos flera tiotals reflexer, och resultaten var mycket dåliga. I år drogs 22 reflexer och produkter...
Läs mer om Flera reflexer har dragits tillbaka från marknaden på grund av dålig reflexförmåga ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:27
Uppdaterad 7.12.2021 kl. 10:57