Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild av trafik i rondell

Infrastruktur och kommunikationer

Det åländska fastlandet är inte större än att du förflyttar dig från ena sidan ön till den andra på endast 50 kilometer. Med hjälp av båtar, broar och vägbankar kommer du enkelt från fasta Åland ut till de sex skärgårdskommunerna och deras många öar. Landskapet har en kollektivtrafik som täcker in både fasta Åland och skärgården. På Ålandstrafiken får du information om bussar och båtar, och där kan du också köpa biljetter och boka plats på färjorna.

På Åland finns sammanlagt drygt 1 200 kilometer väg som ägs av Ålands landskapsregering. Linfärjor är en förlängning av vägarna och binder ihop Åland på sex olika rutter. Längs fyra huvudlinjer och tre mindre linjer går det frigående färjor. Landskapsregeringen sköter drift och underhåll av bland annat vägar, broar, hamnar och färjor. Vi sköter även om planering, projektering och upphandling när det finns behov av till exempel nya vägar och broar eller personal till färjorna.

Bostäder, byggande och samhällsplanering

Ålands landskapsregering erbjuder ekonomiskt stöd för olika åtgärder som är relaterade till byggande. Om du planerar att köpa en bostad eller bygga hyreshus kan du till exempel ansöka om räntestöd och landskapsborgen. Landskapsregeringen stöder också klimatvänliga installationer som solfångarsystem och små vindkraftverk samt bidrar till vissa reparationer av bostaden som gör att du som pensionär kan bo hemma längre.

Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Vi ansvarar över den allmänna tillsynen av planläggning i landskapet samt för lagar och bestämmelser inom byggsektorn.

Trafiksäkerhet och behörigheter inom transportsektorn

Ålands landskapsregering arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet. Vi informerar bland annat om alkohol och trafik, däck och hur du gör om du kommer till en plats där det hänt en trafikolycka. Barnens skolväg är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet och skolvägen blir tryggare med skolpoliser och vandrande skolbuss.

Du som vill bedriva yrkesmässig trafik med lastbil, buss eller taxi på Åland behöver ha ett trafiktillstånd från landskapsregeringen. För varje trafiktillstånd ska det finnas en trafikansvarig som bland annat uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande. För att köra taxi krävs också ett yrkeskörtillstånd.

Nyheter inom Infrastruktur och kommunikationer

M/s Odin dockas 3-10 oktober 2021

M/s Ejdern är ersättande färja på Tvärgående linjen 3-10 oktober under m/s Odins dockning. Resenärer uppmanas att boka plats på Tvärgående linjen eftersom m/s Ejdern är en mindre färja. Under tiden...
Läs mer om M/s Odin dockas 3-10 oktober 2021 ›

Trafikstörning på Föglölinjen 29-30 september 2021

Ny tidpunkt för gjutning av bron över Brändöström på Föglö är 29-30.9.2021. För gjutningen behövs 44-48 betongbilar under 24-28 timmar. För att betongbilarna ska komma fram i ett konstant flöde har m...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen 29-30 september 2021 ›

Trafikstörning på Föglölinjen uppskjuten

Bron över Brändöström på Föglö kan inte gjutas 23-24.9.2021 p.g.a stor risk för regn. M/S Skarven och M/S Odin kör enligt ordinarie turlista 23-24.9.2021. Nytt datum för gjutningen meddelas senare...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen uppskjuten ›

Kostnadsfritt på Föglölinjen under skördefesten

Landskapsregeringen har beslutat att tillfälligt kostnadsbefria personbilar, motorcyklar och cyklar på Föglölinjen under Skördefesten lördag den 18 september 2021. - Det här är en satsning för att...
Läs mer om Kostnadsfritt på Föglölinjen under skördefesten ›

Trafikmeddelande gällande Skördefesten

Med anledning av Skördefesten den 17-19 september 2021 kommer det att vara mycket trafik ute på vägarna. Samåk därför gärna, planera din färd och kör försiktigt. Notera att det vid enskilda gårdar...
Läs mer om Trafikmeddelande gällande Skördefesten ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:27
Uppdaterad 6.9.2021 kl. 09:53