Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild av trafik i rondell

Infrastruktur och kommunikationer

Det åländska fastlandet är inte större än att du förflyttar dig från ena sidan ön till den andra på endast 50 kilometer. Med hjälp av båtar, broar och vägbankar kommer du enkelt från fasta Åland ut till de sex skärgårdskommunerna och deras många öar. Landskapet har en kollektivtrafik som täcker in både fasta Åland och skärgården. På Ålandstrafiken får du information om bussar och båtar, och där kan du också köpa biljetter och boka plats på färjorna.

På Åland finns sammanlagt drygt 1 200 kilometer väg som ägs av Ålands landskapsregering. Linfärjor är en förlängning av vägarna och binder ihop Åland på sex olika rutter. Längs fyra huvudlinjer och tre mindre linjer går det frigående färjor. Landskapsregeringen sköter drift och underhåll av bland annat vägar, broar, hamnar och färjor. Vi sköter även om planering, projektering och upphandling när det finns behov av till exempel nya vägar och broar eller personal till färjorna.

Bostäder, byggande och samhällsplanering

Ålands landskapsregering erbjuder ekonomiskt stöd för olika åtgärder som är relaterade till byggande. Om du planerar att köpa en bostad eller bygga hyreshus kan du till exempel ansöka om räntestöd och landskapsborgen. Landskapsregeringen stöder också klimatvänliga installationer som solfångarsystem och små vindkraftverk samt bidrar till vissa reparationer av bostaden som gör att du som pensionär kan bo hemma längre.

Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Vi ansvarar över den allmänna tillsynen av planläggning i landskapet samt för lagar och bestämmelser inom byggsektorn.

Trafiksäkerhet och behörigheter inom transportsektorn

Ålands landskapsregering arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet. Vi informerar bland annat om alkohol och trafik, däck och hur du gör om du kommer till en plats där det hänt en trafikolycka. Barnens skolväg är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet och skolvägen blir tryggare med skolpoliser och vandrande skolbuss.

Du som vill bedriva yrkesmässig trafik med lastbil, buss eller taxi på Åland behöver ha ett trafiktillstånd från landskapsregeringen. För varje trafiktillstånd ska det finnas en trafikansvarig som bland annat uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande. För att köra taxi krävs också ett yrkeskörtillstånd.

Nyheter inom Infrastruktur och kommunikationer

Skatteförvaltningen kommer att bevilja omdiskuterat hushållsavdrag på Åland för 2018 och 2019
Skatteförvaltningen kommer att bevilja hushållsavdrag på Åland trots att personer också har erhållit energistöd från Ålands landskapsregering. Detta gäller för skatteåren 2018-2019....
Läs mer om Skatteförvaltningen kommer att bevilja omdiskuterat hushållsavdrag på Åland för 2018 och 2019 ›
Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 har skickats på remiss
Ålands första trafikförsörjningsprogram har 30.10.2020 skickats ut på remissrunda. Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att skriftligen yttra sig över...
Läs mer om Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 har skickats på remiss ›
Lagbas/vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår ett arbetsavtal som lagbas/vägunderhållsarbetare med stationeringsort på Föglö.  Där arbete även kan förekomma i övriga...
Läs mer om Lagbas/vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten ›
Vikariat som vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår ett vikariat till och med 1.11.2021 i arbetsavtal som vägunderhållsarbetare med stationeringsort på fasta Åland och Vårdö...
Läs mer om Vikariat som vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten ›
Uppdatering av hållplatsskyltning inom landsortskollektivtrafiken
Ålands landskapsregering påbörjar måndagen den 26.10.2020 uppdateringen av hållplatsskyltningen inom kollektrafiktrafiken för landsortsbussarna. Arbetet beräknas att pågå ca tre veckor. Det nuvarande...
Läs mer om Uppdatering av hållplatsskyltning inom landsortskollektivtrafiken ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:27
Uppdaterad 20.5.2020 kl. 14:09