Budget 2016 - 2017

Här kan du ta del av landskapsregeringens budget för åren 2016 - 2017.

Publicerad 28.10.2016
Uppdaterad 28.6.2017