Nyheter

13.4.2018 - Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades
Lantrådet Katrin Sjögren, lagtingsdirektören Susanne Eriksson samt förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson presenterade rapporten från arbetsgruppen för beredningen av en ny...
Läs mer om Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades ›
12.4.2018 - Trio utreder kommunindelningar
Landskapsregeringen har idag fattat beslut om att avropa tre kommunindelningsutredningar av Henricson Ab. Utredare är Siv Sandberg, Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Materialet från...
Läs mer om Trio utreder kommunindelningar ›
7.3.2018 - Åland gott exempel för EU:s hållbarhetsarbete
Vicelantråd Camilla Gunell besöker Bryssel och träffade igår flera företrädare för och sakkunnig i EU-institutionernas arbete med FN:s hållbarhetsmål. Vicelantrådet lyfte Hållbarhetsagendan för Åland...
Läs mer om Åland gott exempel för EU:s hållbarhetsarbete ›
28.2.2018 - Remissversionen till kommunreformslagen är publicerat
Landskapsregeringen har i dag fattat beslut om att skicka Reform av kommunstrukturen på Åland på remiss. Läs om lagförslaget på en annan del av webbplatsen Presentationen från presskonferensen finns...
Läs mer om Remissversionen till kommunreformslagen är publicerat ›
28.2.2018 - Presskonferens om landskapsregeringens information om remissutkastet till kommunreformslag
Onsdag den 28 februari kl. 10.00 kan du följa med landskapsregeringens information om remissutkastet till kommunreformslag via webbsändning. För den som missade direktsändningen går det också att se...
Läs mer om Presskonferens om landskapsregeringens information om remissutkastet till kommunreformslag ›
27.11.2017 - Utvecklings- och hållbarhetsrådet möttes den 17 november på Himmyra gård
Intensivt och innehållsrikt möte för utvecklings- och hållbarhetsrådet den 17 november. På agendan stod bland annat en fokusdiskussion om det sjunde strategiska utvecklingsmålet: hållbara och...
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådet möttes den 17 november på Himmyra gård ›
23.11.2017 - Invånarenkäten gällande gränsjusteringar är utskickad
De rådgivande invånarenkäterna gällande gränsjusteringar i Ängö-Bussö- respektive Nåtö-Järsö-områdena är nu utskickade. Frågeformuläret är riktat till de tillsammanlagt 299 personer som har fyllt 16...
Läs mer om Invånarenkäten gällande gränsjusteringar är utskickad ›
10.11.2017 - Ålands landskapsregering har publicerat utredningen Våld i nära relationer på Åland 2017 – Undersökning om förekomst av våld i nära relationer
Ålands landskapsregering genomförde våren 2017 en enkätundersökning gällande förekomst av våld i nära relationer. Ökad insikt om människors utsatthet för olika typer av våld är en förutsättning för...
Läs mer om Ålands landskapsregering har publicerat utredningen Våld i nära relationer på Åland 2017 – Undersökning om förekomst av våld i nära relationer ›
25.10.2017 - Finström, Geta och Sund - en kommun?
Landskapsregeringens utredare Siv Sandberg är klar med sin kommunindelningsutredning för Finström, Geta och Sund. Sandbergs sammantagna bedömning är att det finns förutsättningar för en...
Läs mer om Finström, Geta och Sund - en kommun? ›
25.9.2017 - Kommunreformen går vidare
Genom beslut på enskild föredragning förs idag arbetet med kommunreformen vidare till lagberedningen. Avsikten är att Åland lagting till våren 2018 ska få två lagförslag till behandling, ett om ny...
Läs mer om Kommunreformen går vidare ›

Sidor