Nyheter

27.3.2017 - Lyssna på regeringen.ax med Talande Webb
Nu kan du lyssna på regeringen.ax med hjälp av tjänsten Talande Webb. Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som...
Läs mer om Lyssna på regeringen.ax med Talande Webb ›
17.3.2017 - Digitaliseringsrådets vision för Åland 2.0: Enklare & Tryggare
Ålands landskapsregering tillsatte i maj 2016 ett Digitaliseringsråd. Regeringens mål och syfte med Digitaliseringsrådet var att komma med förslag på åtgärder och aktiviteteter i syfte att:
Läs mer om Digitaliseringsrådets vision för Åland 2.0: Enklare & Tryggare ›
16.3.2017 - Siv Sandberg blir kommunindelningsutredare
Landskapsregeringen avser anlita forskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi som kommunindelningsutredare för Finström, Geta och Sund. Fullmäktige i Finström, Geta och Sund anhöll i juni 2016 om att...
Läs mer om Siv Sandberg blir kommunindelningsutredare ›
2.3.2017 - På tal om jämställdhet – Åland 2017
Den könsindelade statistiken är förutsättning för att man ska kunna lyfta blicken från det som kan vara enskilda företeelser till att upptäcka mönster. Grundläggande fakta om flickors och pojkars,...
Läs mer om På tal om jämställdhet – Åland 2017 ›
23.2.2017 - Kommunutredningen – Delrapporten Långsiktig finansiell analys är klar
PwC har färdigställt delrapporten Långsiktig finansiell analys som en del av Kommunutredningen. I delrapporten har man gjort en analys av kommunernas ekonomiska framtid på 5, 15 och 20 års sikt...
Läs mer om Kommunutredningen – Delrapporten Långsiktig finansiell analys är klar ›
6.2.2017 - Enkät om våld i nära relationer
Ålands landskapsregering har startat en utredning om våld i nära relationer. I enkätundersökningen ställs frågor om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt försummelse. Även hjälpinsatserna i...
Läs mer om Enkät om våld i nära relationer ›
31.1.2017 - Hur klarar din kommun framtidens välfärd?
Spelar kommunstrukturen roll för hur vi klarar framtidens välfärd? PwC presenterar en rykande färsk kommunutredning där man motiverar och rangordnar tre alternativ till kommunstruktur och jämför dem...
Läs mer om Hur klarar din kommun framtidens välfärd? ›
16.1.2017 - Pressinformation: Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet
Landskapsregeringen avser att se över lagstiftningen om kommunindelning som en följd av Kommunutredningen och med syfte att förändra kommunstrukturen. Det första steget tas genom rapporten ...
Läs mer om Pressinformation: Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet ›
17.11.2016 - Sakkunnigkommitté och politisk referensgrupp för arbetet med val via internet
Ålands landskapsregering har tillsatt en sakkunnigkommitté för att bistå i förberedelserna för att införa röstning per internet. I kommittén finns företrädare för den lokala it-branschen och andra...
Läs mer om Sakkunnigkommitté och politisk referensgrupp för arbetet med val via internet ›
17.10.2016 - Kommunförslag 3 färdigt
Det tredje och sista kommunindelningsförslaget är nu färdigt i kommunutredningen . Utifrån resultat från workshopsen har PwC föreslagit att Åland delas in i sju kommuner. Denna modell processades...
Läs mer om Kommunförslag 3 färdigt ›

Sidor