Nyheter

15.6.2018 - Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en tillfällig tjänst som rättssakkunnig vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Tjänsten avser tiden 1.9 - 31.12.2018 med...
Läs mer om Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering ›
14.6.2018 - Ungdoms- och demokratisamordnare vid Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som ungdoms- och demokratisamordnare vid utvecklings- och hållbarhetsenheten vid regeringskansliet. Utvecklings- och hållbarhetsenheten...
Läs mer om Ungdoms- och demokratisamordnare vid Ålands landskapsregering ›
13.6.2018 - Statusrapport 2 – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland
Statusrapport 2 offentliggjordes tidigare idag på årets Forum för samhällsutveckling. Årets statusrapport fördjupar sig i nuläget i förhållande till de strategiska utvecklingsmålen. I och med denna...
Läs mer om Statusrapport 2 – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland ›
1.6.2018 - Utvecklings- och hållbarhetsrådet blickar framåt
Den 18 maj hade utvecklings- och hållbarhetsrådet sitt femte ordinarie möte. Det var samtidigt det första mötet i den nya mandatperioden (2018-2019). Rådets rollförklaring för mandatperioden...
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådet blickar framåt ›
29.5.2018 - Kommunreformen överlämnas till lagtinget
Landskapsregeringen beslöt att godkänna Lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland och överlämna det till lagtinget. Kontaktperson: Raine KatajamäkiRättssakkunnig Enheten för rättsliga och...
Läs mer om Kommunreformen överlämnas till lagtinget ›
23.5.2018 - Framtiden för flyktingmottagande är ljus
Det första utvecklings- och samordningsmötet för EU-projektet ”En säker hamn” har hållits. Projektet med fokus på mottagande, inkludering och vidarebosättning, av i första hand kvotflyktingar, har nu...
Läs mer om Framtiden för flyktingmottagande är ljus ›
16.5.2018 - Ålands hållbarhetsarbete skapar intresse på EU-nivå
Den 14-15 maj besökte kansliminister Nina Fellman och landskapsregeringens utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson Bryssel. Syftet med resan var dels att träffa en rad nyckelpersoner och...
Läs mer om Ålands hållbarhetsarbete skapar intresse på EU-nivå ›
13.4.2018 - Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades
Lantrådet Katrin Sjögren, lagtingsdirektören Susanne Eriksson samt förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson presenterade rapporten från arbetsgruppen för beredningen av en ny...
Läs mer om Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades ›
12.4.2018 - Trio utreder kommunindelningar
Landskapsregeringen har idag fattat beslut om att avropa tre kommunindelningsutredningar av Henricson Ab. Utredare är Siv Sandberg, Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Materialet från...
Läs mer om Trio utreder kommunindelningar ›
7.3.2018 - Åland gott exempel för EU:s hållbarhetsarbete
Vicelantråd Camilla Gunell besöker Bryssel och träffade igår flera företrädare för och sakkunnig i EU-institutionernas arbete med FN:s hållbarhetsmål. Vicelantrådet lyfte Hållbarhetsagendan för Åland...
Läs mer om Åland gott exempel för EU:s hållbarhetsarbete ›

Sidor