Nyheter

25.9.2017 - Kommunreformen går vidare
Genom beslut på enskild föredragning förs idag arbetet med kommunreformen vidare till lagberedningen. Avsikten är att Åland lagting till våren 2018 ska få två lagförslag till behandling, ett om ny...
Läs mer om Kommunreformen går vidare ›
14.9.2017 - Landskapsregeringen föreslår fyra kommuner
Landskapsregeringen presenterade i idag det reviderade förslaget till kommunreformen. Enligt förslaget blir den framtida kommunindelningen följande: Norra Åland Finström, Geta, Sund, Saltvik, Vårdö...
Läs mer om Landskapsregeringen föreslår fyra kommuner ›
7.9.2017 - Norden fokuserar på hållbar konsumtion och produktion
Igår godkände de nordiska samarbetsministrarna det nordiska programmet för genomförandet av FN:s Agenda 2030. Norden väljer att prioritera mål 12 i Agenda 2030 - hållbar konsumtion och produktion.  ...
Läs mer om Norden fokuserar på hållbar konsumtion och produktion ›
30.8.2017 - Statusrapport 1 – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland
Förverkligandet av agendan kräver en systematisk uppföljning och rapportering. Därför görs en årlig statusrapport, som mäter de sju strategiska utvecklingsmålens indikatorer. Statusrapporten...
Läs mer om Statusrapport 1 – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland ›
14.6.2017 - Fem kommuner - Vad tycker du?
Landskapsregeringen gör nu sitt sista besök under kommunrundan för att diskutera förslaget att lagstifta för att nå målet med fem kommuner. Frågan är om kommunstrukturen spelar någon roll för hur vi...
Läs mer om Fem kommuner - Vad tycker du? ›
13.6.2017 - Siv Sandberg håller föredrag om kommunindelningsutredningen
Se forskaren  och  utredaren  Siv  Sandbergs föredrag om vad  en  kommunindelningsutredning innebär. Fokus är på hur man  kan  säkra demokrati,  representation  och  deltagande  i  sammanslagna...
Läs mer om Siv Sandberg håller föredrag om kommunindelningsutredningen ›
7.6.2017 - Fem kommuner - Vad tycker du?
Landskapsregeringen åker under våren ut på en kommunrunda för att diskutera förslaget att lagstifta för att nå målet med fem kommuner. Frågan är om kommunstrukturen spelar någon roll för hur vi...
Läs mer om Fem kommuner - Vad tycker du? ›
7.6.2017 - Fem kommuner - Vad tycker du?
Passa på att diskutera förslaget till ny kommunstruktur med Nina Fellman och  Wille Valve från regeringen, nu i Mariehamn. Alla intresserade är välkomna till stadsbiblioteket ikväll kl 19.
Läs mer om Fem kommuner - Vad tycker du? ›
2.6.2017 - Fem kommuner - Vad tycker du?
Landskapsregeringen åker under våren ut på en kommunrunda för att diskutera förslaget att lagstifta för att nå målet med fem kommuner. Frågan är om kommunstrukturen spelar någon roll för hur vi...
Läs mer om Fem kommuner - Vad tycker du? ›
22.5.2017 - Fem kommuner - Vad tycker du?
Landskapsregeringen åker under våren ut på en kommunrunda för att diskutera förslaget att lagstifta för att nå målet med fem kommuner. Frågan är om kommunstrukturen spelar någon roll för hur vi...
Läs mer om Fem kommuner - Vad tycker du? ›

Sidor