Nyheter

10.8.2017 - Ny rektor för Högskolan på Åland
Landskapsregeringen beslöt idag att utse Jonas Waller till ny rektor för Högskolan på Åland. Minister Tony Asumaa beslöt idag på föredragning av avdelningschef Rainer Juslin på förslag av styrelsen...
Läs mer om Ny rektor för Högskolan på Åland ›
20.6.2017 - Ett steg nått i revideringen av grundskolelagen
Sakkunniggruppernas arbete gällande revideringen av grundskolelagen är nu slutfört. Här kan ni läsa samtliga sakkunniggruppers slutrapporter i ett dokument.  I sammanställningen, under rubriken...
Läs mer om Ett steg nått i revideringen av grundskolelagen ›
4.5.2017 - Utbildning för att minska extremism och utanförskap
Under torsdagen möttes de nordiska utbildningsministrarna i Oslo. På mötet utbyttes erfarenheter och idéer om utbildningens roll och möjligheter i samband med den ökade polariseringen, extremismen ...
Läs mer om Utbildning för att minska extremism och utanförskap ›
22.3.2017 - Vikten av studieplatser i svenska högskolor och universitet på agendan
Minister Tony Asumaa med tjänstemän uppvaktade minister Helene Hellmark Knutsson på tisdagsförmiddagen i Stockholm. Mötet, som ägde rum på utbildningsdepartementet, kännetecknades av förtroende och...
Läs mer om Vikten av studieplatser i svenska högskolor och universitet på agendan ›
16.3.2017 - Remissutlåtande om ändring som möjliggör fortsatt bostadstillägg för studerande från fastlandet som studerar på Åland
Undervisnings- och kulturministeriet har bett landskapsregeringen ge utlåtande över förslag till ändring av 4 § rikslagen om studiestöd. Genom lagändringen skulle riksmyndigheterna fortsättningsvis...
Läs mer om Remissutlåtande om ändring som möjliggör fortsatt bostadstillägg för studerande från fastlandet som studerar på Åland ›
16.11.2016 - Ålands landskapsregering uppvaktar Universitets- och högskolerådet om förslaget till ändrad meritvärdering
En delegation från Åland besökte i fredags, 11.11.2016, Universitets- och högskolerådet (UHR) i Stockholm för att framföra landskapsregeringens synpunkter på förslaget till ändringar i föreskrifter (...
Läs mer om Ålands landskapsregering uppvaktar Universitets- och högskolerådet om förslaget till ändrad meritvärdering ›
4.11.2016 - Många aktuella frågor på agendan för de nordiska utbildnings- och kulturministrarna
De nordiska utbildnings- och kulturministrarna träffades i onsdags i Köpenhamn under Nordiska rådets session. 
Läs mer om Många aktuella frågor på agendan för de nordiska utbildnings- och kulturministrarna ›
28.9.2016 - Stort intresse för skolkonserter med Gävle symfoniorkester
Under fredagen kommer runt 750 elever och lärare i årskurs 3-6 att ta del av Gävle Symfoniorkesters skolkonserter i Alandica. Ålands landskapsregering bjuder. Satsningen gör det möjligt för elever...
Läs mer om Stort intresse för skolkonserter med Gävle symfoniorkester ›
13.9.2016 - Nya vindar för vägledning
Seminariet ”Nya vindar för vägledning” kan ses som en uppstart för att förbättra vägledningen på Åland och är en fin möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med våra nordiska kollegor, säger...
Läs mer om Nya vindar för vägledning ›
11.8.2016 - Kick-off för lärare inför det nya läsåret
Årets kick-off för åländska lärare och övrig skolpersonal fokuserar på temat entreprenöriellt lärande i undervisningen. Kick-offen är ett led i att inspirera och ge verktyg åt lärare på alla...
Läs mer om Kick-off för lärare inför det nya läsåret ›

Sidor