Nyheter

17.5.2017 - Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax
Nu finns samtliga författningar som givits ut i Ålands författningssamling tillgängliga här på regeringen.ax. Utgivningen började 1923 och i författningssamlingen finns landskapslagar,...
Läs mer om Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax ›
29.8.2016 - Den nya lagstiftningen om ax-domännamn träder i kraft.
Den 5.9.2016 träder den nya lagstiftningen om ax-domännamn ikraft. I och med detta så ändrar sättet hur man registrerar samt vem som får registrera ax-domännamn.
Läs mer om Den nya lagstiftningen om ax-domännamn träder i kraft. ›
26.2.2015 - Reformen av Ålands självstyrelselag i regeringens aftonskola
Beredningsarbetet för att utveckla Ålands självstyrelse behandlades idag vid en gemensam aftonskola, där lantrådet Camilla Gunell, vice lantrådet Roger Nordlund, kansliminister Wille Valve och...
Läs mer om Reformen av Ålands självstyrelselag i regeringens aftonskola ›
28.1.2015 - Historiskt delbetänkande om självstyrelseutveckling klart
Den kommitté som leder arbetet med att ta fram en ny självstyrelselag för Åland har avgett ett delbetänkande med riktlinjer för det fortsatta arbetet. Statsrådet tillsatte den 19 september 2013 en...
Läs mer om Historiskt delbetänkande om självstyrelseutveckling klart ›