Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kollektivavtal

Landskapets tjänstemäns och arbetstagares anställningsvillkor – lönen, arbetstiden, semestern och övriga ledigheter – regleras genom kollektivavtal. Villkoren varierar beroende på kollektivavtal, som i sin tur är beroende på verksamhetsområde.

Avtal- och pensionsbyrån vid finansavdelningen sköter förhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal samt tolkningen av dem.

Landskapsregeringens förhandlingsparter är följande fackorganisationer:

  • Akava-Åland r.f.
  • FOA-Å r.f.
  • TCÅ r.f.
  • Tehys fackavdelning på Åland r.f.
  • ÅTFC r.f.,
  • JHL-408 r.f.
  • Finlands Skeppsbefälsförbund r.f.
  • Finlands Maskinbefälsförbund
  • Finlands Sjömans-Union r.f.

Avtalen finns som bilagor. 

Publicerad 18.5.2015 kl. 14:17
Uppdaterad 21.9.2022 kl. 14:56