Kollektivavtal

Landskapets tjänstemäns och arbetstagares anställningsvillkor – lönen, arbetstiden, semestern och övriga ledigheter – regleras genom kollektivavtal. Villkoren varierar beroende på kollektivavtal, som i sin tur är beroende på verksamhetsområde.

Avtal- och pensionsbyrån vid finansavdelningen sköter förhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal samt tolkningen av dem.

Landskapsregeringens förhandlingsparter är följande fackorganisationer:

  • Akava-Åland r.f.
  • FOA-Å r.f.
  • TCÅ r.f.
  • Tehys fackavdelning på Åland r.f.
  • ÅTFC r.f.,
  • JHL-408 r.f.
  • Finlands Skeppsbefälsförbund r.f.
  • Finlands Maskinbefälsförbund
  • Finlands Sjömans-Union r.f.

Avtalen finns som bilagor.