Åland i det hundraåriga Finland

Herman Lindqvist

Moderat Samling för Åland arrangerar en föreläsning med Herman Lindqvist på Bio Savoy torsdagen 27 april, kl 18.30. Fri entré.

Temat är ”Åland i det hundraåriga Finland”.

Just nu när ny självstyrelselag, SoTe-reformen och studiemöjligheterna m.m. debatteras, så tycker moderaterna att en tillbakablick genom en utomstående iakttagares ögon med insikter i det historiska skeendet skulle vara värdefull. 

De flesta känner till Herman och har säkert läst någon av hans träffsäkra kåserier eller böcker, eller hört och sett honom på TV. Hans historiekunskaper är breda och djupa och hans nu aktuella bok om CG Mannerheim har direkta kopplingar till föreläsningens tema. Detta förenat med Hermans förmåga att levandegöra sina ämnen gör att vi ser fram emot besöket.

Herman kommer dessutom att hålla en gästföreläsning för gymnasieskolorna på torsdagseftermiddagen.

Plats: 

Bio Savoy, Mariehamn
27.4.2017 18:30 till 20:30
Publicerad 29.3.2017
Uppdaterad 29.3.2017