Norden fokuserar på hållbar konsumtion och produktion

Igår godkände de nordiska samarbetsministrarna det nordiska programmet för genomförandet av FN:s Agenda 2030. Norden väljer att prioritera mål 12 i Agenda 2030 - hållbar konsumtion och produktion.
 
Detta är i linje med den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendans sjunde strategiska utvecklingsmål - hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Mer information:

Generation 2030 – ett lyft för det nordiska hållbarhetsarbetet på norden.org

Publicerad 7.9.2017
Uppdaterad 7.9.2017