Nyheter

19.4.2018 - Kom ihåg kvalitetstestet på åkrar med konventionella miljöavtal (BAN)!
Kom ihåg kvalitetstestet!  Kvalitetstestet för alla som har ett gällande åtagande om balanserad användning av näringsämnen skall vara inlämnat senast 30.4.2018. Det går att lämna in elektroniskt i...
Läs mer om Kom ihåg kvalitetstestet på åkrar med konventionella miljöavtal (BAN)! ›
18.4.2018 - PBL-ingenjör vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som PBL-ingenjör vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. Vill du ha en nyckelroll i plan- och byggfrågor på Åland? Då ska du söka den här...
Läs mer om PBL-ingenjör vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå ›
17.4.2018 - Ändrade tider för inspektion av broar 23-24 april 2018
OBS! Tiderna för broinspektionerna i Brändö har ändrats; Djurholmssundsbron kommer att inspekteras kl. 16-17 och Långholmsströmsbron kl.17-18. Inspektion av ett antal broar kommer att medföra...
Läs mer om Ändrade tider för inspektion av broar 23-24 april 2018 ›
17.4.2018 - Taxitillstånd i Mariehamn
Ett trafiktillstånd i Mariehamn lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 4 maj...
Läs mer om Taxitillstånd i Mariehamn ›
13.4.2018 - Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades
Lantrådet Katrin Sjögren, lagtingsdirektören Susanne Eriksson samt förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson presenterade rapporten från arbetsgruppen för beredningen av en ny...
Läs mer om Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades ›
12.4.2018 - Trio utreder kommunindelningar
Landskapsregeringen har idag fattat beslut om att avropa tre kommunindelningsutredningar av Henricson Ab. Utredare är Siv Sandberg, Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Materialet från...
Läs mer om Trio utreder kommunindelningar ›
10.4.2018 - Vårjakt 2018
Landskapsregeringen har den 10 april 2018 fastställt riktlinjer för vårjakt på hane av ejder för perioden 1.5.2018-14.5.2018.  Mer information och länken till ansökningarna hittar du här .
Läs mer om Vårjakt 2018 ›
10.4.2018 - Delrapportering av vattenåtgärdsprogram
Alla EU-medlemmar ska genomföra åtgärder för bättre vattenkvalitet enligt vattendirektivet och den marina strategin. Vattenåtgärdsprogrammen ska delrapporteras till EU för att visa hur genomförandet...
Läs mer om Delrapportering av vattenåtgärdsprogram ›
4.4.2018 - Hammarlandsvägen, sträckan Möckelörondellen - Gottby vägskäl, är avstängd för all genomfartstrafik lördag 7.4 - söndag 8.4.2018
På grund av trumbyten kommer en del av landsväg nr 1, Hammarlandsvägen, rondellen i Möckelö – Gottby vägskäl, att stängas av helt för all form av genomfartstrafik lördag 7.4.2018 kl. 08.00, arbetet...
Läs mer om Hammarlandsvägen, sträckan Möckelörondellen - Gottby vägskäl, är avstängd för all genomfartstrafik lördag 7.4 - söndag 8.4.2018 ›
3.4.2018 - Meddelande om offentlig delgivning, gång- och cykelväg i Prestgården by, Jomala kommun
Ålands landskapsregering beslöt den 29 mars 2018 att utställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längs del av bygdeväg nr 224, sektion 0–170, i Prestgården by, Jomala kommun. Vägplanen...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning, gång- och cykelväg i Prestgården by, Jomala kommun ›

Sidor