Nyheter

27.2.2017 - Nyhetsbrev från Bryssel februari 2017
I denna upplaga av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om handelsavtalet mellan EU och Kanada, framtida regler för robotar och EU:s jordbrukspolitik.
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel februari 2017 ›
23.2.2017 - Kommunutredningen – Delrapporten Långsiktig finansiell analys är klar
PwC har färdigställt delrapporten Långsiktig finansiell analys som en del av Kommunutredningen. I delrapporten har man gjort en analys av kommunernas ekonomiska framtid på 5, 15 och 20 års sikt...
Läs mer om Kommunutredningen – Delrapporten Långsiktig finansiell analys är klar ›
22.2.2017 - Fastighetsskötare vid landskapets fastighetsverk
Landskapets fastighetsverk lediganslår en tjänst som fastighetsskötare med huvudsaklig placering vid Självstyrelsegården i Mariehamn. Landskapets fastighetsverk Vår verksamhet omfattar landskapets...
Läs mer om Fastighetsskötare vid landskapets fastighetsverk ›
20.2.2017 - Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår tre tillfälliga tjänster som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsterna är sommarextra fram till den 31 augusti 2017....
Läs mer om Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken ›
20.2.2017 - Bokare vid Ålandstrafiken
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår en tillfällig tjänst som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsten är ett studievikariat fram till 31 maj 2017 med möjlighet...
Läs mer om Bokare vid Ålandstrafiken ›
20.2.2017 - Bokare vid Ålandstrafiken
Ålands landskapsregering, infrastrukturavdelningens transportbyrå lediganslår en ordinarie tjänst som bokare vid Ålandstrafiken. Ålandstrafiken Ålandstrafiken är en enhet under Transportbyrån som...
Läs mer om Bokare vid Ålandstrafiken ›
20.2.2017 - Förarprövare vid Motorfordonsbyrån
Ålands landskapsregering lediganslår två ordinarie tjänster som förarprövare vid Motorfordonsbyrån. Motorfordonsbyrån Motorfordonsbyrån sköter registrering och besiktning av motorfordon i landskapet...
Läs mer om Förarprövare vid Motorfordonsbyrån ›
17.2.2017 - Hållbarhetskoordinator vid finansavdelningens allmänna byrå
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som hållbarhetskoordinator med tillträde den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2018. Finansavdelningen och allmänna byrån...
Läs mer om Hållbarhetskoordinator vid finansavdelningens allmänna byrå ›
17.2.2017 - Stöd till detaljhandeln i skärgården.
Landskapsregeringen har den 17 februari 2017 fastställt nya principer gällande stöd till detaljhandeln i skärgården. Med detta beslut upphävdes principerna gällande stöd till detaljhandeln i...
Läs mer om Stöd till detaljhandeln i skärgården. ›
16.2.2017 - Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig
Nordiska medicinalstatistiska kommittén, NOMESKO, samlar årligen in statistik om befolkningens hälsa, sjukdomar, dödlighet, operationer, personalresurser m.m. Åland och de andra nordiska självstyrda...
Läs mer om Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig ›

Sidor