Nyheter

22.1.2018 - Programassistent (Kastelholmsområdet)
Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som programassistent (Kastelholmsområdet) under perioden 2.5 – 31.8.2018, heltid, helgarbete kan förekomma. Arbetet som...
Läs mer om Programassistent (Kastelholmsområdet) ›
22.1.2018 - Utställningsvärdar (Eckerö post- och tullhus)
Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga arbetsförhållanden som utställningsvärdar (Eckerö post- och tullhus) under perioden 16.4 – 9.9.2018 eller del av perioden. Timanställning, heltid...
Läs mer om Utställningsvärdar (Eckerö post- och tullhus) ›
22.1.2018 - Museivärdar (Hermas)
Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga arbetsförhållanden som museivärdar (Hermas) under perioden 11.6 – 12.8.2018 eller del av perioden, deltid, även helgarbete. Eventuellt finns behov av...
Läs mer om Museivärdar (Hermas) ›
22.1.2018 - Museivärdar (Ålands skolmuseum, Vårdö)
Ålands landskapsregering lediganslår två tillfälliga arbetsförhållanden som museivärdar (Ålands skolmuseum, Vårdö) under perioden 25.6 – 5.8.2018 eller del av perioden, deltid, även helgarbete....
Läs mer om Museivärdar (Ålands skolmuseum, Vårdö) ›
22.1.2018 - Museivärdar, slottsvärdar, försäljare (Kastelholm och Bomarsund)
Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga arbetsförhållanden som museivärdar, slottsvärdar, försäljare (Kastelholm och Bomarsund) under perioden 2.5 – 16.9.2018 eller del av perioden, heltid...
Läs mer om Museivärdar, slottsvärdar, försäljare (Kastelholm och Bomarsund) ›
22.1.2018 - Museivärdar (Ålands museum)
Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga arbetsförhållanden som museivärdar (Ålands museum, Mariehamn) under perioden 2.5 – 31.8.2018 eller del av perioden, heltid alternativt deltid, även...
Läs mer om Museivärdar (Ålands museum) ›
22.1.2018 - Projektkoordinator Coast4us vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för Central Baltic-projektet Coast4us vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå. Social- och miljöavdelningen och...
Läs mer om Projektkoordinator Coast4us vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›
22.1.2018 - Projektkoordinator Seabased Measures vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för Central Baltic-projektet Seabased Measures vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå. Social- och...
Läs mer om Projektkoordinator Seabased Measures vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›
22.1.2018 - Projektkoordinator Pan Baltic Scope vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för Pan Baltic Scope vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå. Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån Social-...
Läs mer om Projektkoordinator Pan Baltic Scope vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›
22.1.2018 - Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång
Landskapsregeringen genomför under året en luftkvalitetsmätning som mäter partikelhalterna i luften i Mariehamn. Resultaten finns tillgängliga på nätet i realtid.
Läs mer om Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång ›

Sidor