Nyheter

20.9.2017 - Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning
Inför beredningen av en hållbar finansiering av fiskevården gjordes beräkningar av Visit Åland sommaren 2016 om antalet gästande sportfiskare på Åland och det är dessa uppgifter som har använts i...
Läs mer om Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning ›
22.9.2017 - Fotbollslandskamper på högsta nivå
Som ett led i uppmärksammandet av Finland 100 år arrangerar Ålands lagting i samarbete med riksdagarna i Sverige och Finland, en landskampsturnering i fotboll mellan de tre parlamenten. Avspark sker...
Läs mer om Fotbollslandskamper på högsta nivå ›
19.9.2017 - Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. Vill du ha en nyckelroll i att bygga den nya modernare...
Läs mer om Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå ›
15.9.2017 - Redovisningschef vid finansavdelningens redovisningsbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som redovisningschef med tillträde den 6 november 2017.
Läs mer om Redovisningschef vid finansavdelningens redovisningsbyrå ›
14.9.2017 - Landskapsregeringen föreslår fyra kommuner
Landskapsregeringen presenterade i idag det reviderade förslaget till kommunreformen. Enligt förslaget blir den framtida kommunindelningen följande: Norra Åland Finström, Geta, Sund, Saltvik, Vårdö...
Läs mer om Landskapsregeringen föreslår fyra kommuner ›
14.9.2017 - Etnolog vid Ålands museum
Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga projektanställningar som etnolog vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån...
Läs mer om Etnolog vid Ålands museum ›
14.9.2017 - Museiguide vid Ålands museum
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som museiguide vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum, under perioden 1.11.2017 – 3.6.2018. Tjänsten är heltid...
Läs mer om Museiguide vid Ålands museum ›
12.9.2017 - Provning av varningssignaler 20.9.2017
De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet onsdagen den 20 september 2017 kl. 13.00. Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samråds-delegationen...
Läs mer om Provning av varningssignaler 20.9.2017 ›
11.9.2017 - Möjlighet att ansöka om likviditetslån inom lantbruket
I samband med landskapets andra tilläggsbudget överlämnade landskapsregeringen till Lagtinget ett förslag till landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2017....
Läs mer om Möjlighet att ansöka om likviditetslån inom lantbruket ›
8.9.2017 - Begränsad framkomlighet på landsväg nr 1 vid Röjskärskurvan i Jomala kommun
På grund av schaktningsarbete för den nya gång- och cykelvägen längsmed landsväg nr 1, sträckan Möckelö-Kungsö, kommer framkomligheten att vara begränsad vid Röjskärskurvan cirka 4 veckor med början...
Läs mer om Begränsad framkomlighet på landsväg nr 1 vid Röjskärskurvan i Jomala kommun ›

Sidor