Provning av varningssignaler 20.9.2017

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet onsdagen den 20 september 2017 kl. 13.00. Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samråds-delegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland. Samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt.

Testen sänds även i Ålands radio.

De ljudsignaler som testas är följande:

  1. den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder),
  2. fara över-signalen, används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder)

Signalerna kommer således att ljuda sammanlagt i ca.2 minuter.

Eftersom det är fråga om en testning föranleder provningen inga åtgärder för befolkningen.

Information om de åtgärder signalerna föranleder i en verklig situation finns i telefonkatalogen.

Allmänheten informeras om provningen på förhand i massmedierna.

Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till vederbörande räddningschef.

Publicerad 12.9.2017
Uppdaterad 12.9.2017