En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

11.4.2017 - Meddelande om kommunstrukturen
Kommunstrukturen på Åland - utmaningar och vägval Landskapsregeringen har idag fattat beslut om vägen till en ny kommunstruktur. Mål, syfte och tillvägagångssätt för reformen beskrivs i ett...
Läs mer om Meddelande om kommunstrukturen ›
27.3.2017 - Lyssna på regeringen.ax med Talande Webb
Nu kan du lyssna på regeringen.ax med hjälp av tjänsten Talande Webb. Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som...
Läs mer om Lyssna på regeringen.ax med Talande Webb ›
17.3.2017 - Digitaliseringsrådets vision för Åland 2.0: Enklare & Tryggare
Ålands landskapsregering tillsatte i maj 2016 ett Digitaliseringsråd. Regeringens mål och syfte med Digitaliseringsrådet var att komma med förslag på åtgärder och aktiviteteter i syfte att:
Läs mer om Digitaliseringsrådets vision för Åland 2.0: Enklare & Tryggare ›
16.3.2017 - Siv Sandberg blir kommunindelningsutredare (Pressmeddelande)
Landskapsregeringen avser anlita forskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi som kommunindelningsutredare för Finström, Geta och Sund. Fullmäktige i Finström, Geta och Sund anhöll i juni 2016 om att...
Läs mer om Siv Sandberg blir kommunindelningsutredare ›
2.3.2017 - På tal om jämställdhet – Åland 2017
Den könsindelade statistiken är förutsättning för att man ska kunna lyfta blicken från det som kan vara enskilda företeelser till att upptäcka mönster. Grundläggande fakta om flickors och pojkars,...
Läs mer om På tal om jämställdhet – Åland 2017 ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 8.4.2016