En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

13.4.2018 - Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades
Lantrådet Katrin Sjögren, lagtingsdirektören Susanne Eriksson samt förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson presenterade rapporten från arbetsgruppen för beredningen av en ny...
Läs mer om Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades ›
12.4.2018 - Trio utreder kommunindelningar
Landskapsregeringen har idag fattat beslut om att avropa tre kommunindelningsutredningar av Henricson Ab. Utredare är Siv Sandberg, Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Materialet från...
Läs mer om Trio utreder kommunindelningar ›
7.3.2018 - Åland gott exempel för EU:s hållbarhetsarbete
Vicelantråd Camilla Gunell besöker Bryssel och träffade igår flera företrädare för och sakkunnig i EU-institutionernas arbete med FN:s hållbarhetsmål. Vicelantrådet lyfte Hållbarhetsagendan för Åland...
Läs mer om Åland gott exempel för EU:s hållbarhetsarbete ›
28.2.2018 - Remissversionen till kommunreformslagen är publicerat
Landskapsregeringen har i dag fattat beslut om att skicka Reform av kommunstrukturen på Åland på remiss. Läs om lagförslaget på en annan del av webbplatsen Presentationen från presskonferensen finns...
Läs mer om Remissversionen till kommunreformslagen är publicerat ›
28.2.2018 - Presskonferens om landskapsregeringens information om remissutkastet till kommunreformslag
Onsdag den 28 februari kl. 10.00 kan du följa med landskapsregeringens information om remissutkastet till kommunreformslag via webbsändning. För den som missade direktsändningen går det också att se...
Läs mer om Presskonferens om landskapsregeringens information om remissutkastet till kommunreformslag ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 8.4.2016