En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

23.2.2017 - Kommunutredningen – Delrapporten Långsiktig finansiell analys är klar (Pressmeddelande)
PwC har färdigställt delrapporten Långsiktig finansiell analys som en del av Kommunutredningen. I delrapporten har man gjort en analys av kommunernas ekonomiska framtid på 5, 15 och 20 års sikt...
Läs mer om Kommunutredningen – Delrapporten Långsiktig finansiell analys är klar ›
17.2.2017 - Hållbarhetskoordinator vid finansavdelningens allmänna byrå (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som hållbarhetskoordinator med tillträde den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2018. Finansavdelningen och allmänna byrån...
Läs mer om Hållbarhetskoordinator vid finansavdelningens allmänna byrå ›
6.2.2017 - Enkät om våld i nära relationer
Ålands landskapsregering har startat en utredning om våld i nära relationer. I enkätundersökningen ställs frågor om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt försummelse. Även hjälpinsatserna i...
Läs mer om Enkät om våld i nära relationer ›
31.1.2017 - Hur klarar din kommun framtidens välfärd?
Spelar kommunstrukturen roll för hur vi klarar framtidens välfärd? PwC presenterar en rykande färsk kommunutredning där man motiverar och rangordnar tre alternativ till kommunstruktur och jämför dem...
Läs mer om Hur klarar din kommun framtidens välfärd? ›
16.1.2017 - Pressinformation: Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet (Pressmeddelande)
Landskapsregeringen avser att se över lagstiftningen om kommunindelning som en följd av Kommunutredningen och med syfte att förändra kommunstrukturen. Det första steget tas genom rapporten ...
Läs mer om Pressinformation: Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 8.4.2016