Ålands landskapsregering, gruppbild stående.

Regeringen

Ålands landskapsregering, den åländska regeringen, ska bereda och verkställa de frågor som hör till självstyrelsen. Landskapsregeringen kan ha fem till åtta medlemmar och dess ordförande är lantrådet. Landskapsregeringen utses av lagtinget enligt parlamentariska principer efter förhandlingar mellan de politiska grupperna.

Den nuvarande landskapsregeringen (från vänster till höger i bild): Minister Mika Nordberg med ansvar för infrastruktur-, trafik- och public servicefrågor, minister Mats Perämaa med ansvar för finans- och sjöfartsfrågor, vicelantrådet Camilla Gunell med ansvar för närings-, miljö- och energifrågor, lantrådet Katrin Sjögren som leder Ålands landskapsregering och ansvarar för övergripande självstyrelsepolitiska-, jämställdhets- och personalpolitiska frågor samt för lagberedningen, minister Nina Fellman som ansvarar för kansli-, kommun-, integrations- och bostadsfrågor samt är Nordisk samarbetsminister och ansvarar för nordiska- och EU-frågor, minister Tony Asumaa som ansvarar för kultur, idrott, IT och utbildningspolitik, minister Wille Valve med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor, samt för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

Till sin hjälp har landskapsregeringen en förvaltning bestående av bl.a. den allmänna förvaltningen med sex avdelningar. Landskapsregeringen utövar förvaltning på alla de områden som enligt självstyrelselagen ska skötas av landskapet i stället för staten. Ålands landskapsregering sköter uppgifter som i Finland handhas av statsrådet och olika ministerier, samt övriga statliga myndigheter.

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 29.9.2016