Hela regeringen sitter runt sitt sammanträdesbord

Regeringen

Lantråd Veronica Thörnroos ansvarar för lagberedningen samt för personalfrågor.

Vicelantråd Harry Jansson ansvarar för regeringskansliet; övergripande självstyrelsepolitiska frågor, rättsliga enheten (närings- och hembygdsrätter samt jordförvärv), EU, public service, polis, klimat, energi och byggfrågor samt kommunala frågor.

Minister Roger Höglund ansvarar för finansavdelningen; finansfrågor, förutom digitalisering, samt sjöfartsfrågor.

Minister Annette Holmberg-Jansson ansvarar för social- och miljöavdelningen; social- och hälsovårdsfrågor samt Ålands miljö- och hälso-skyddsmyndighet (ÅMHM) samt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).
Nordiska samarbetsfrågor.

Minister Annika Hambrudd ansvarar för utbildnings- och kulturavdelningen; utbildningsfrågor samt kultur-, idrott-, jämställdhets- och integrationsfrågor.

Minister Fredrik Karlström ansvarar för näringsavdelningen; näringslivsfrågor, förutom sjöfartsfrågorna, samt digitaliseringsfrågor.

Minister Christian Wikström ansvarar för infrastrukturavdelningen; infrastrukturfrågor, bostadsfrågor och miljö.

Ålands landskapsregering, den åländska regeringen, ska bereda och verkställa de frågor som hör till självstyrelsen. Landskapsregeringen kan ha fem till åtta medlemmar och dess ordförande är lantrådet. Landskapsregeringen utses av lagtinget enligt parlamentariska principer efter förhandlingar mellan de politiska grupperna.

Till sin hjälp har landskapsregeringen en förvaltning bestående av bl.a. den allmänna förvaltningen med sex avdelningar. Landskapsregeringen utövar förvaltning på alla de områden som enligt självstyrelselagen ska skötas av landskapet i stället för staten. Ålands landskapsregering sköter uppgifter som i Finland handhas av statsrådet och olika ministerier, samt övriga statliga myndigheter.