Alternativ till våld

Alternativ till våld är ett behandlingserbjudande till män med aggressionsbenägenhet i sin nära relation. Nära relation innebär i detta sammanhang att den som använder våld och den som blir utsatt för våld kan vara partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn. Många män uppfattar inte att de har ett våldsproblem, de upplever att det är partnerns fel, att det är hon som har problem. Men kom ihåg att ditt våld är ditt ansvar. Våld löser inga problem. Ta våldet på allvar, se möjligheter med att söka hjälp.

Behandlingen sker i huvudsak i grupp men också individuellt. Kontakt med mannens partner sker i början och i slutet av behandlingen.

ATV är även kunskapsförmedlande och rådgivande i frågor om mäns våldsbeteende i nära relationer.

Gruppledare är Crister Eriksson och Pia Aarnio. Det är bara gruppledarna som läser e-posten. Att ta kontakt med oss är inte bindande och vi har tystnadsplikt. Vi lovar att bemöta dig med respekt och professionalitet.