Tallbackens skyddshem

Om du har blivit eller är utsatt för våld i en nära relation eller lever under hot om sådant våld kan du söka skydd vid Tallbackens skyddshem.

Du är även välkommen att komma tillsammans med ditt minderåriga barn.

Ring + 358 18 532 842