Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som upplevt våld i nära relation och för oroliga anhöriga, vänner, arbetskamrater m.fl. De som tar emot samtalen är professionella och vana att möta människor i kris eller i andra svåra livssituationer.

Kvinnofridslinjen är öppen för ålänningar dygnet runt och erbjuder dessutom handledning för åländska myndigheter i frågor som rör våld i nära relationer. De som tar emot samtalen har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

Lokaltaxa debiteras för samtalet.

Ring +358 18 25 500

Publicerad 21.4.2022 kl. 11:45
Uppdaterad 22.4.2022 kl. 11:11