Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som upplevt våld i nära relation och för oroliga anhöriga, vänner, arbetskamrater m.fl. De som tar emot samtalen är professionella och vana att möta människor i kris eller i andra svåra livssituationer.

Kvinnofridslinjen är öppen för ålänningar dygnet runt och erbjuder dessutom handledning för åländska myndigheter i frågor som rör våld i nära relationer. De som tar emot samtalen har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

Lokaltaxa debiteras för samtalet.

Ring +358 18 25 500