Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kamp om bollen i en Åland Uniteds fotbollsmatch

Kultur och fritid

Åland är ett kulturellt blomstrande samhälle med drygt 60 aktiva kulturföreningar och många kreativa kulturarbetare. Landskapsregeringens roll är att stöda utvecklingen av kulturlivet, och det gör vi bland annat genom att varje år genom Ålands kulturdelegation dela ut stipendier och understöd som du som arbetar med kultur kan ansöka om. Till kulturområdet räknas även biblioteken och det fria bildningsarbetet.

Idrott

Landskapsregeringen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i landskapet. Landskapsregeringen budgeterar varje år ett visst belopp för idrottsverksamheten. Medlen fördelas genom Ålands idrottsförbund r.f. till förbundets drygt 70 medlemsföreningar och -organisationer.

Jämställdhet och tillgänglighet inom kultur och idrott

Landskapsregeringen anser att såväl kultur- som idrottsutövning ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Att kunna ägna sig åt kultur och idrott ska vara självklart för såväl pojkar och flickor som kvinnor och män samt för personer med funktionsnedsättning.

Ungdomsverksamhet

Att skapa förutsättningar för ungdomars engagemang, skapandeförmåga och delaktighet är viktigt. Det direkta ungdomsarbetet sker i kommunerna och i föreningsverksamhet av ungdomsorganisationer samt genom organisationer med ungdomsverksamhet. Ålands landskapsregerings uppgift är att tillsammans med kommunerna skapa allmänna förutsättningar för ungdomsverksamhet.

PAF-stöd för kultur- och fritidsverksamhet

Från landskapsregeringen stöder vi varje år verksamhet, investeringar, projekt och evenemang som är till nytta för det åländska samhället. Du som arbetar i en förening eller i en organisation som är verksam inom konst och kultur, ett socialt område eller bedriver till exempel miljö-, ungdoms- eller idrottsverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag till er verksamhet. Medlen som fördelas kommer från penningautomatföreningens avkastning.

Nyheter inom Kultur och fritid

Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen - Kultur, idrott och fritidsverksamhet (Coronavirus)
Läs om hur restriktionerna med anledning av coronakrisen stegvis ska avvecklas inom Kultur, idrott och fritidsverksamhet
Läs mer om Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen - Kultur, idrott och fritidsverksamhet ›
Uppdaterade frågor och svar om offentliga sammankomster (Coronavirus)
Nu finns en uppdaterad version av sidan med frågor och svar om offentliga sammankomster. Det är förbjudet att sammankalla offentliga sammankomster med över 10 personer. Förbudet gäller öppna möten...
Läs mer om Uppdaterade frågor och svar om offentliga sammankomster ›
Får man träna på idrottsplatser och fotbollsplaner utomhus? (Coronavirus)
Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som...
Läs mer om Får man träna på idrottsplatser och fotbollsplaner utomhus? ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:29
Uppdaterad 24.8.2015 kl. 09:37