Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kamp om bollen i en Åland Uniteds fotbollsmatch

Kultur och fritid

Åland är ett kulturellt blomstrande samhälle med drygt 60 aktiva kulturföreningar och många kreativa kulturarbetare. Landskapsregeringens roll är att stöda utvecklingen av kulturlivet, och det gör vi bland annat genom att varje år genom Ålands kulturdelegation dela ut stipendier och understöd som du som arbetar med kultur kan ansöka om. Till kulturområdet räknas även biblioteken och det fria bildningsarbetet.

Idrott

Landskapsregeringen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i landskapet. Landskapsregeringen budgeterar varje år ett visst belopp för idrottsverksamheten. Medlen fördelas genom Ålands idrottsförbund r.f. till förbundets drygt 70 medlemsföreningar och -organisationer.

Jämställdhet och tillgänglighet inom kultur och idrott

Landskapsregeringen anser att såväl kultur- som idrottsutövning ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Att kunna ägna sig åt kultur och idrott ska vara självklart för såväl pojkar och flickor som kvinnor och män samt för personer med funktionsnedsättning.

Ungdomsverksamhet

Att skapa förutsättningar för ungdomars engagemang, skapandeförmåga och delaktighet är viktigt. Det direkta ungdomsarbetet sker i kommunerna och i föreningsverksamhet av ungdomsorganisationer samt genom organisationer med ungdomsverksamhet. Ålands landskapsregerings uppgift är att tillsammans med kommunerna skapa allmänna förutsättningar för ungdomsverksamhet.

PAF-stöd för kultur- och fritidsverksamhet

Från landskapsregeringen stöder vi varje år verksamhet, investeringar, projekt och evenemang som är till nytta för det åländska samhället. Du som arbetar i en förening eller i en organisation som är verksam inom konst och kultur, ett socialt område eller bedriver till exempel miljö-, ungdoms- eller idrottsverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag till er verksamhet. Medlen som fördelas kommer från penningautomatföreningens avkastning.

Nyheter inom Kultur och fritid

Hyr landskapsregeringens mobila läktare

Landskapsregeringen äger en mobil läktare med upp till 970 sittplatser. Den kan hyras i små sektioner eller full storlek. Kontakta skötselansvarig Zevents om du är intresserad av att hyra läktaren.
Läs mer om Hyr landskapsregeringens mobila läktare ›

Premiär för ”Agatha Christie´s Hjerson”

I kväll, den 16 augusti, har den nya tv-serien ”Agatha Christie’s Hjerson” premiär på C More och efter drygt en vecka, tisdagen den 24 augusti, börjar den också sändas i Sveriges TV4. ”Agatha...
Läs mer om Premiär för ”Agatha Christie´s Hjerson” ›

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i februari

Landskapsregeringen har 28.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 20 personer som...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i februari ›

Ålands landskapsregering gratulerar Åland United

Ålands landskapskapsregering vill varmt gratulera Åland United till tredje ligaguldet och att ni åter kan titulera er finska mästare. Ni har hela säsongen imponerat på oss alla för era insatser på...
Läs mer om Ålands landskapsregering gratulerar Åland United ›

Media-avgift ska ersätta TV-avgiften

Från och med 1 januari 2021 ersätts TV-avgiften med en allmän media-avgift av skattenatur. Media-avgiften tas upp i samband med inkomstbeskattningen men är helt fristående som en självständig skatt.
Läs mer om Media-avgift ska ersätta TV-avgiften ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:29
Uppdaterad 3.11.2021 kl. 09:30