Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Guding och åda på vattnet

Miljö och natur

Åland har en speciell natur med stora kontraster. I landskapet ryms allt från skogar, lövängar och hagar till ytterskärgårdens karga kobbar. Tack vare allemansrätten får du röra dig fritt och njuta av allt det vackra både i skogen och på vattnet. Det är däremot bra att känna till att allemansrätten på Åland skiljer sig lite jämfört med i Sverige och i övriga Finland.

Naturskydd

Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara landskapet för framtida generationer. Landskapsregeringen har ansvar för att se till att inga arter av växter och djur eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Det gör vi bland annat genom olika typer av naturskyddsområden, som till exempel naturreservat och Natura 2000 områden samt genom fridlysning av olika arter.

Jakt, fiske och viltvård

På landskapsregeringen har vi hand om övergripande frågor inom jakt, viltvård och fiskevård. Vi ansvarar till exempel för förvaltningen av viltstammarna, beslut om skyddsjakt och för att bevilja jaktkort. Vi följer också med beståndet av ekonomiskt viktiga fiskarter och erbjuder information om till exempel hur du som vattenägare kan bidra till fiskevården.

Djurskydd

Ålands landskapsregering har ett övergripande ansvar när det gäller utvecklingen av djurskyddslagstiftningen samt bekämpande av smittosamma djursjukdomar.

Avfallshantering

Avfallshanteringen är ett viktigt område, inte minst med tanke på människor, djur och natur. Den övergripande målsättningen i landskapet är att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten, och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten.

Vattenvård och övervakning

På landskapsregeringen har vi ett övergripande ansvar för att övervaka och vårda vatten i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. I det arbetet ingår genomförandet av olika vattenrelaterade EU-direktiv som till exempel vattendirektivet.

Nyheter inom Miljö och natur

Nya arter i EU:s förteckning över invasiva främmande arter

Från och med den 2 augusti har EU:s förteckning över invasiva arter utökats med 22 nya arter. Förteckningen omfattar nu sammanlagt 88 arter. Att importera, sälja, föda upp, odla eller på annat sätt...
Läs mer om Nya arter i EU:s förteckning över invasiva främmande arter ›

Europeisk bäver konstaterad på Åland

Provtagningarna av gnagspån från bävern på Åland visar att det rör sig om den europeiska bävern och inte den främmande arten amerikansk bäver. Om det rör sig om en eller flera individer är dock...
Läs mer om Europeisk bäver konstaterad på Åland ›

Geologiska undersökningar av havsbottnen på norra Åland

Inom landskapsregeringens projekt LIFE-IP Biodiversea kommer GTK (Geologiska forskningscentralen) att undersöka havsbottnen på norra sidan av Åland. Undersökningarna förväntas starta 20.6.2022 och...
Läs mer om Geologiska undersökningar av havsbottnen på norra Åland ›

Granbarkborrens svärmning har börjat

De varma dagarna under vecka 20 ledde till att granbarkborrens svärmning kom igång. Fjolårets svärmning började vecka 19. Det är nu dags att börja titta till sin skog efter nya angrepp. Den nya...
Läs mer om Granbarkborrens svärmning har börjat ›

Röblom deltar i FN:s högnivåmöte Stockholm+50

Utvecklingsminister Alfons Röblom (Hi) kommer att delta i FN:s högnivåmöte Stockholm+50 i Stockholm den 2-3 juni. – Det är stort att delta i 50-årsfirandet av internationellt miljösamarbete och spela...
Läs mer om Röblom deltar i FN:s högnivåmöte Stockholm+50 ›
Publicerad 15.3.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 18.1.2022 kl. 15:41