Guding och åda på vattnet

Miljö och natur

Åland har en speciell natur med stora kontraster. I landskapet ryms allt från skogar, lövängar och hagar till ytterskärgårdens karga kobbar. Tack vare allemansrätten får du röra dig fritt och njuta av allt det vackra både i skogen och på vattnet. Det är däremot bra att känna till att allemansrätten på Åland skiljer sig lite jämfört med i Sverige och i övriga Finland.

Naturskydd

Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara landskapet för framtida generationer. Landskapsregeringen har ansvar för att se till att inga arter av växter och djur eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Det gör vi bland annat genom olika typer av naturskyddsområden, som till exempel naturreservat och Natura 2000 områden samt genom fridlysning av olika arter.

Jakt, fiske och viltvård

På landskapsregeringen har vi hand om övergripande frågor inom jakt, viltvård och fiskevård. Vi ansvarar till exempel för förvaltningen av viltstammarna, beslut om skyddsjakt och för att bevilja jaktkort. Vi följer också med beståndet av ekonomiskt viktiga fiskarter och erbjuder information om till exempel hur du som vattenägare kan bidra till fiskevården.

Djurskydd

Ålands landskapsregering har ett övergripande ansvar när det gäller utvecklingen av djurskyddslagstiftningen samt bekämpande av smittosamma djursjukdomar.

Avfallshantering

Avfallshanteringen är ett viktigt område, inte minst med tanke på människor, djur och natur. Den övergripande målsättningen i landskapet är att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten, och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten.

Vattenvård och övervakning

På landskapsregeringen har vi ett övergripande ansvar för att övervaka och vårda vatten i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. I det arbetet ingår genomförandet av olika vattenrelaterade EU-direktiv som till exempel vattendirektivet.

Nyheter inom Miljö och natur

22.10.2019 - Kom med och diskutera Sunds framtid tillsammans med landskapsregeringens projekt Coast4us
Var med och diskutera hur du vill att Sunds kommun ska utvecklas i framtiden, kulturellt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt tillsammans med bl.a landskapsregeringens projekt Coast4us. Coast4us...
Läs mer om Kom med och diskutera Sunds framtid tillsammans med landskapsregeringens projekt Coast4us ›
4.9.2019 - Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland
Den luftkvalitetsmätning som har pågått under ett år invid Östra utfarten i Mariehamn har avslutats och resultaten har sammanställts. Halterna av både små och stora partiklar på årsbasis underskrider...
Läs mer om Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland ›
3.9.2019 - Begäran om synpunkter
Dokumentet "Förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter" skickas på remiss under perioden 3 september till och med den 31 oktober 2019. Synpunkter på förslaget skickas till Ålands...
Läs mer om Begäran om synpunkter ›
27.8.2019 - Inspirationsvandring på Hammarudda gård
Välkomna till en inspirationsvandring på Hammarudda gård fredagen den 6 september kl. 13-15. Syftet med vandringen är att ge inspiration till vattenförbättrande åtgärder för markägare. Läs mer under...
Läs mer om Inspirationsvandring på Hammarudda gård ›
23.7.2019 - Landskapsregeringen välkomnar beslut om torskfiske
PRESSMEDDELANDE Landskapsregeringen välkomnar att kommissionen gick på Havsforskningsrådets rekommendationer, och att beslutet om stopp av torskfiske enbart omfattar de södra delarna av Östersjön.
Läs mer om Landskapsregeringen välkomnar beslut om torskfiske ›
Publicerad 15.3.2016
Uppdaterad 15.3.2016