Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Guding och åda på vattnet

Miljö och natur

Åland har en speciell natur med stora kontraster. I landskapet ryms allt från skogar, lövängar och hagar till ytterskärgårdens karga kobbar. Tack vare allemansrätten får du röra dig fritt och njuta av allt det vackra både i skogen och på vattnet. Det är däremot bra att känna till att allemansrätten på Åland skiljer sig lite jämfört med i Sverige och i övriga Finland.

Naturskydd

Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara landskapet för framtida generationer. Landskapsregeringen har ansvar för att se till att inga arter av växter och djur eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Det gör vi bland annat genom olika typer av naturskyddsområden, som till exempel naturreservat och Natura 2000 områden samt genom fridlysning av olika arter.

Jakt, fiske och viltvård

På landskapsregeringen har vi hand om övergripande frågor inom jakt, viltvård och fiskevård. Vi ansvarar till exempel för förvaltningen av viltstammarna, beslut om skyddsjakt och för att bevilja jaktkort. Vi följer också med beståndet av ekonomiskt viktiga fiskarter och erbjuder information om till exempel hur du som vattenägare kan bidra till fiskevården.

Djurskydd

Ålands landskapsregering har ett övergripande ansvar när det gäller utvecklingen av djurskyddslagstiftningen samt bekämpande av smittosamma djursjukdomar.

Avfallshantering

Avfallshanteringen är ett viktigt område, inte minst med tanke på människor, djur och natur. Den övergripande målsättningen i landskapet är att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten, och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten.

Vattenvård och övervakning

På landskapsregeringen har vi ett övergripande ansvar för att övervaka och vårda vatten i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. I det arbetet ingår genomförandet av olika vattenrelaterade EU-direktiv som till exempel vattendirektivet.

Nyheter inom Miljö och natur

GPS-märkning av havsörn

Under sommaren 2021 GPS-märktes havsörnsungar i Föglö skärgård som ett led i att utreda samspelet mellan havsörn och ejder. Syftet med denna del av projektet var att studera hur unga havsörnar rör...
Läs mer om GPS-märkning av havsörn ›

Miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå. Arbetet som miljöingenjör Det ankommer på tjänstemannen att;
Läs mer om Miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›

Jaktportalen lanseras

Landskapsregeringen lanserar den 11 oktober sin nya jaktportal på nätet.
Läs mer om Jaktportalen lanseras ›

Utvecklingsminister Alfons Röblom till FN:s klimatkonferens i Glasgow

Utvecklingsminister Alfons Röblom (Hi) deltar i ett antal evenemang under FN:s klimatkonferens (COP26) i Glasgow i början av november. Den årliga konferensen samlar världens ledare till diskussioner...
Läs mer om Utvecklingsminister Alfons Röblom till FN:s klimatkonferens i Glasgow ›

Kärrsköldpadda hittad i Hammarland

Miljöbyrån har fått information om att ett skal av vad som tros vara en gulbukig vattensköldpadda (Trachemys scripta) hittats i en skog väster om Hammarland, Långträsk.
Läs mer om Kärrsköldpadda hittad i Hammarland ›
Publicerad 15.3.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 18.1.2022 kl. 15:41