Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Guding och åda på vattnet

Miljö och natur

Åland har en speciell natur med stora kontraster. I landskapet ryms allt från skogar, lövängar och hagar till ytterskärgårdens karga kobbar. Tack vare allemansrätten får du röra dig fritt och njuta av allt det vackra både i skogen och på vattnet. Det är däremot bra att känna till att allemansrätten på Åland skiljer sig lite jämfört med i Sverige och i övriga Finland.

Naturskydd

Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara landskapet för framtida generationer. Landskapsregeringen har ansvar för att se till att inga arter av växter och djur eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Det gör vi bland annat genom olika typer av naturskyddsområden, som till exempel naturreservat och Natura 2000 områden samt genom fridlysning av olika arter.

Jakt, fiske och viltvård

På landskapsregeringen har vi hand om övergripande frågor inom jakt, viltvård och fiskevård. Vi ansvarar till exempel för förvaltningen av viltstammarna, beslut om skyddsjakt och för att bevilja jaktkort. Vi följer också med beståndet av ekonomiskt viktiga fiskarter och erbjuder information om till exempel hur du som vattenägare kan bidra till fiskevården.

Djurskydd

Ålands landskapsregering har ett övergripande ansvar när det gäller utvecklingen av djurskyddslagstiftningen samt bekämpande av smittosamma djursjukdomar.

Avfallshantering

Avfallshanteringen är ett viktigt område, inte minst med tanke på människor, djur och natur. Den övergripande målsättningen i landskapet är att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten, och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten.

Vattenvård och övervakning

På landskapsregeringen har vi ett övergripande ansvar för att övervaka och vårda vatten i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. I det arbetet ingår genomförandet av olika vattenrelaterade EU-direktiv som till exempel vattendirektivet.

Nyheter inom Miljö och natur

Välkomna på landskapsregeringens kustvattendag den 23 september

Levande skärgård - vad behöver vi? Ålands landsklapsregerings miljöbyrå arrangerar en kustvattendag den 23 september kl. 10.30 - 16.10. Vi kommer att lyssna på hur olika aktörer försöker att...
Läs mer om Välkomna på landskapsregeringens kustvattendag den 23 september ›

Mattas gårdsmejeri är nominerad till Nordiska Rådets miljöpris 2021 på temat hållbara livsmedelssystem.

En databas med livsmedlens CO2-belastning, regenerativa jordbruk som binder CO2 i marken och ett växthus på Grönland som förser restauranger och lokala invånare med färska livsmedel är alla bland de...
Läs mer om Mattas gårdsmejeri är nominerad till Nordiska Rådets miljöpris 2021 på temat hållbara livsmedelssystem. ›

Anvisning för hantering av fiskeredskap och utrustning inom restriktionszon för IHN-fisksjukdom

I en åländsk fiskodling har påträffats IHN-virus hos regnbågsforell den 27.5.2021, ett virus som orsakar infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Smittan härstammar från danska fiskodlingsanläggningar...
Läs mer om Anvisning för hantering av fiskeredskap och utrustning inom restriktionszon för IHN-fisksjukdom ›

Landskapsregeringen har beslutat att ge stöd för bortstädning av skrotfordon 

Landskapsregeringen har beslutat att anta stödprinciper för hämtning av skrotfordon till en godkänd bilskrot. Många fordon överges istället för att skrotas då ägaren inte vill betala för att få sitt...
Läs mer om Landskapsregeringen har beslutat att ge stöd för bortstädning av skrotfordon  ›

Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027

Ålands landskapsregering inleder nu en samrådsprocess för mer marina åtgärder som kompletterar de vattendirektivsåtgärder som redan är på remiss. Samrådsprocess med tidsramar och dokumentet Samrådet...
Läs mer om Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027 ›
Publicerad 15.3.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 15.3.2016 kl. 16:17