Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Guding och åda på vattnet

Miljö och natur

Åland har en speciell natur med stora kontraster. I landskapet ryms allt från skogar, lövängar och hagar till ytterskärgårdens karga kobbar. Tack vare allemansrätten får du röra dig fritt och njuta av allt det vackra både i skogen och på vattnet. Det är däremot bra att känna till att allemansrätten på Åland skiljer sig lite jämfört med i Sverige och i övriga Finland.

Naturskydd

Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara landskapet för framtida generationer. Landskapsregeringen har ansvar för att se till att inga arter av växter och djur eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Det gör vi bland annat genom olika typer av naturskyddsområden, som till exempel naturreservat och Natura 2000 områden samt genom fridlysning av olika arter.

Jakt, fiske och viltvård

På landskapsregeringen har vi hand om övergripande frågor inom jakt, viltvård och fiskevård. Vi ansvarar till exempel för förvaltningen av viltstammarna, beslut om skyddsjakt och för att bevilja jaktkort. Vi följer också med beståndet av ekonomiskt viktiga fiskarter och erbjuder information om till exempel hur du som vattenägare kan bidra till fiskevården.

Djurskydd

Ålands landskapsregering har ett övergripande ansvar när det gäller utvecklingen av djurskyddslagstiftningen samt bekämpande av smittosamma djursjukdomar.

Avfallshantering

Avfallshanteringen är ett viktigt område, inte minst med tanke på människor, djur och natur. Den övergripande målsättningen i landskapet är att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten, och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten.

Vattenvård och övervakning

På landskapsregeringen har vi ett övergripande ansvar för att övervaka och vårda vatten i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. I det arbetet ingår genomförandet av olika vattenrelaterade EU-direktiv som till exempel vattendirektivet.

Nyheter inom Miljö och natur

Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027

Ålands landskapsregering inleder nu en samrådsprocess för mer marina åtgärder som kompletterar de vattendirektivsåtgärder som redan är på remiss. Samrådsprocess med tidsramar och dokumentet Samrådet...
Läs mer om Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027 ›

Tema för Nordiska rådets miljöpris 2021

Känner du någon som förtjänar ett pris för sin insats för utvecklingen av hållbara livsmedelssystem? Nordiska rådets miljöpris handlar i år om hållbara matsystem – hållbart från hav och jord till...
Läs mer om Tema för Nordiska rådets miljöpris 2021 ›

Remissrunda för nya vattenförvaltningsdokument

Vattenvården är allas vår uppgift. Ge respons under den 22.12.2020- 22.6.2021 på förslagen till Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022-2027.
Läs mer om Remissrunda för nya vattenförvaltningsdokument ›

Ändringar i jaktförorordningen från och med 1 januari 2021

Landskapsregeringen fastställde den 26.11.2020 ändringar i jaktförordningen för landskapet Åland. Beslutet innebär i huvudsak ändringar i jakttider, till exempel en förlängning av jakttiden för...
Läs mer om Ändringar i jaktförorordningen från och med 1 januari 2021 ›

Förslag till hållbar kustzonsplanering

Ålands landskapsregering har tagit fram en rapport på svenska för sin del av genomförandet av projektet Coast4us. Projektet avslutas till sin helhet i december 2020 med en större slutrapport på...
Läs mer om Förslag till hållbar kustzonsplanering ›
Publicerad 15.3.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 15.3.2016 kl. 16:17