Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Guding och åda på vattnet

Miljö och natur

Åland har en speciell natur med stora kontraster. I landskapet ryms allt från skogar, lövängar och hagar till ytterskärgårdens karga kobbar. Tack vare allemansrätten får du röra dig fritt och njuta av allt det vackra både i skogen och på vattnet. Det är däremot bra att känna till att allemansrätten på Åland skiljer sig lite jämfört med i Sverige och i övriga Finland.

Naturskydd

Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara landskapet för framtida generationer. Landskapsregeringen har ansvar för att se till att inga arter av växter och djur eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Det gör vi bland annat genom olika typer av naturskyddsområden, som till exempel naturreservat och Natura 2000 områden samt genom fridlysning av olika arter.

Jakt, fiske och viltvård

På landskapsregeringen har vi hand om övergripande frågor inom jakt, viltvård och fiskevård. Vi ansvarar till exempel för förvaltningen av viltstammarna, beslut om skyddsjakt och för att bevilja jaktkort. Vi följer också med beståndet av ekonomiskt viktiga fiskarter och erbjuder information om till exempel hur du som vattenägare kan bidra till fiskevården.

Djurskydd

Ålands landskapsregering har ett övergripande ansvar när det gäller utvecklingen av djurskyddslagstiftningen samt bekämpande av smittosamma djursjukdomar.

Avfallshantering

Avfallshanteringen är ett viktigt område, inte minst med tanke på människor, djur och natur. Den övergripande målsättningen i landskapet är att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten, och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten.

Vattenvård och övervakning

På landskapsregeringen har vi ett övergripande ansvar för att övervaka och vårda vatten i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. I det arbetet ingår genomförandet av olika vattenrelaterade EU-direktiv som till exempel vattendirektivet.

Nyheter inom Miljö och natur

Skydda fjäderfän och tamfåglar mot fågelinfluensan som sprids av vilda fåglar
I Europa har det sedan årsskiftet konstaterats många fall av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, dvs. den typen av virus som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. Det har...
Läs mer om Skydda fjäderfän och tamfåglar mot fågelinfluensan som sprids av vilda fåglar ›
Remissförfarande gällande upprättande av vattenskyddsområde för två brunnar i Vestergeta
Landskapsregeringen beslutar att genomföra ett remissförfarande gällande upprättande av vattenskyddsområde för två brunnar i Vestergeta. Remissperioden sträcker sig från och med 18 februari 2020 till...
Läs mer om Remissförfarande gällande upprättande av vattenskyddsområde för två brunnar i Vestergeta ›
Kartläggning av värden i Sund
Projektet Coast4us har genomfört en kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sunds kommun. Du kan läsa rapporten under rubriken ”Bilagor” här intill.
Läs mer om Kartläggning av värden i Sund ›
Vårjakten avgörs i EU-domstolen utan muntligt hörande
  EU-domstolen meddelade i fredags att det pågående ärendet C-217/19 Europeiska kommissionen mot Republiken Finland gällande vårjakt på guding på Åland kommer att avgöras utan muntligt hörande av...
Läs mer om Vårjakten avgörs i EU-domstolen utan muntligt hörande ›
Stödordning för bortstädning av skrotfordon
Landskapsregeringen beslöt den 21.1.2020 att anta stödprinciper för hämtning av skrotfordon till en auktoriserad bilskrot: Stödordning för bortstädning av skrotfordon (kategori M1, N1 L5e) För...
Läs mer om Stödordning för bortstädning av skrotfordon ›
Publicerad 15.3.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 15.3.2016 kl. 16:17