Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tre personer som står och samtalar i en trappa

Arbete och pension

Åland erbjuder goda möjligheter till arbete, och många jobb finns inom den offentliga sektorn. Nästan en tredjedel av ålänningarna arbetar i en kommun eller med landskapet som arbetsgivare - till exempel i daghem och skolor, vid polisen eller med hälso- och sjukvård.

Arbeta på landskapsregeringen

Inom landskapsregeringens egen förvaltning finns många intressanta arbeten i olika delar av verksamheten. Här arbetar vi i tätt samarbete med den åländska regeringen, med fokus på service till ålänningarna. Vi är en stor organisation och behöver kontinuerligt nya medarbetare. Om du är intresserad av att jobba nära de som är med och utformar morgondagens åländska samhälle kanske du hittar din plats bland våra lediga jobb.

Anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän och arbetstagare regleras genom kollektivavtal. På landskapsregeringen förhandlar vi tjänste- och arbetskollektivavtal med fackorganisationerna, och sköter tolkningen av avtalen.

Pension för landskapsanställda och kommunala grundskollärare

Landskapsregeringen är en egen pensionsanstalt och sköter pensionsservicen för den del av landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställdes före 2008. Du som kan få pension av landskapet är välkommen att vända dig till oss på avtals- och pensionsbyrån med frågor kring eller ansökan om till exempel ålderspension, sjukpension och rehabiliteringspenning. Vi hjälper också dig som för arbetsgivarens räkning ska sköta redovisningarna till landskapets pensionsdataregister och pensionsfond.

Nyheter inom Arbete och pension

Personalsamordnare vid regeringskansliets personal- och kommunikationsenhet

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som personalsamordnare vid regeringskansliets personal- och kommunikationsenhet. Om arbetet som personalsamordnare Ålands landskapsregering är...
Läs mer om Personalsamordnare vid regeringskansliets personal- och kommunikationsenhet ›

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.6.2021 på landskapets webb. Avsnitt 2.10 Tilläggsarvoden
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

Uppdatering av landskapets kollektivavtal 1.6.2021

Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb: Landskapets tjänstevillkor Avsnitt 7.2 Tjänstekollektivavtal om veterinärer vid ÅMHM ÅHS, anställningsvillkor Bilaga B 1a Grundlöner för...
Läs mer om Uppdatering av landskapets kollektivavtal 1.6.2021 ›

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 7.5.2021 på landskapets webb Avsnitt 2.1, bilaga 1, Nya minimigrundlöner 1.6.2021. Under bilagor finns en ny bilaga med minimigrundlöner och grundlöner från...
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.4.2021 på landskapets webbplats. Uppdateringarna har skett i: Innehållsförteckningen Avsnitt 2.3 Landskapets allmänna tjänstekollektivavtal Avsnitt 5.1 ...
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:19
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:55