Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tre personer som står och samtalar i en trappa

Arbete och pension

Åland erbjuder goda möjligheter till arbete, och många jobb finns inom den offentliga sektorn. Nästan en tredjedel av ålänningarna arbetar i en kommun eller med landskapet som arbetsgivare - till exempel i daghem och skolor, vid polisen eller med hälso- och sjukvård.

Arbeta på landskapsregeringen

Inom landskapsregeringens egen förvaltning finns många intressanta arbeten i olika delar av verksamheten. Här arbetar vi i tätt samarbete med den åländska regeringen, med fokus på service till ålänningarna. Vi är en stor organisation och behöver kontinuerligt nya medarbetare. Om du är intresserad av att jobba nära de som är med och utformar morgondagens åländska samhälle kanske du hittar din plats bland våra lediga jobb.

Anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän och arbetstagare regleras genom kollektivavtal. På landskapsregeringen förhandlar vi tjänste- och arbetskollektivavtal med fackorganisationerna, och sköter tolkningen av avtalen.

Pension för landskapsanställda och kommunala grundskollärare

Landskapsregeringen är en egen pensionsanstalt och sköter pensionsservicen för den del av landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställdes före 2008. Du som kan få pension av landskapet är välkommen att vända dig till oss på avtals- och pensionsbyrån med frågor kring eller ansökan om till exempel ålderspension, sjukpension och rehabiliteringspenning. Vi hjälper också dig som för arbetsgivarens räkning ska sköta redovisningarna till landskapets pensionsdataregister och pensionsfond.

Nyheter inom Arbete och pension

Uppdatering av kollektivavtal

Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb: JHL-avtalet 1.4.2020-28.2.2022   En rättelse har gjorts i  landskapets Tjänstevillkor, 4.1 Tjänstekollektivavtal om arbetstider, 16 §...
Läs mer om Uppdatering av kollektivavtal ›

Uppdaterade kollektivavtal

Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb 8.12.2020 Landskapets tjänstevillkor Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal Årsarbetstidsavtal för lärare ÅHS-anställningsvillkor Ny...
Läs mer om Uppdaterade kollektivavtal ›

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 8.5.2020. Avsnitt 4.1 Tjänstekollektivavtal om arbetstider Avsnitt 5.1 Tjänstekollektivavtal om semester
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 25.3.2020. Avsnitt 2.7 Avtal om en omvandling av semesterpenning till ledighet. Avsnitt 2.7a Protokoll angående Tehys anslutning till gällande...
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

Uppdatering av Landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 6.2.2020. Det som uppdaterats är: Avsnitt 6.1 Avtal om resekostnadsersättningar samt bilaga 2 i Avsnitt 1.3 Förtroendemannaavtal.
Läs mer om Uppdatering av Landskapets tjänstevillkor ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:19
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:55