Tre personer som står och samtalar i en trappa

Arbete och pension

Åland erbjuder goda möjligheter till arbete, och många jobb finns inom den offentliga sektorn. Nästan en tredjedel av ålänningarna arbetar i en kommun eller med landskapet som arbetsgivare - till exempel i daghem och skolor, vid polisen eller med hälso- och sjukvård.

Arbeta på landskapsregeringen

Inom landskapsregeringens egen förvaltning finns många intressanta arbeten i olika delar av verksamheten. Här arbetar vi i tätt samarbete med den åländska regeringen, med fokus på service till ålänningarna. Vi är en stor organisation och behöver kontinuerligt nya medarbetare. Om du är intresserad av att jobba nära de som är med och utformar morgondagens åländska samhälle kanske du hittar din plats bland våra lediga jobb.

Anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän och arbetstagare regleras genom kollektivavtal. På landskapsregeringen förhandlar vi tjänste- och arbetskollektivavtal med fackorganisationerna, och sköter tolkningen av avtalen.

Pension för landskapsanställda och kommunala grundskollärare

Landskapsregeringen är en egen pensionsanstalt och sköter pensionsservicen för den del av landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställdes före 2008. Du som kan få pension av landskapet är välkommen att vända dig till oss på avtals- och pensionsbyrån med frågor kring eller ansökan om till exempel ålderspension, sjukpension och rehabiliteringspenning. Vi hjälper också dig som för arbetsgivarens räkning ska sköta redovisningarna till landskapets pensionsdataregister och pensionsfond.

Nyheter inom Arbete och pension

22.1.2020 - Resekostnadsersättningar 2020 (Förändringar i kollektivavtal)
Resekostnadsersättningarna för 2020 har uppdaterats, se bilaga.  Landskapets tjänstevillkor är ännu inte uppdaterat med de nya resekostnadersersättningarna 2020. Vi återkommer med information när det...
Läs mer om Resekostnadsersättningar 2020 ›
2.12.2019 - Komplettering av sidor i kollektivavtalet - ÅHS-anställningsvillkor (Förändringar i kollektivavtal)
I ÅHS-anställningsvillkor som publicerades den 2.5.2019 hade några sidor försvunnit i Bilaga 5 Anställningsvillkor för tandläkare. Vi har nu kompletterat avtalet med de missade sidorna och en ny...
Läs mer om Komplettering av sidor i kollektivavtalet - ÅHS-anställningsvillkor ›
28.10.2019 - Uppdatering av årsarbetstidsavtalet för lärare 28.10.2019 (Förändringar i kollektivavtal)
Förändringen är i Avsnitt 2 Ålands gymnasium.  Bilaga 1, Timlärare i bisyssla ändring på sid 5. Sid. 6 borttagen.
Läs mer om Uppdatering av årsarbetstidsavtalet för lärare 28.10.2019 ›
30.9.2019 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor (Förändringar i kollektivavtal)
Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 30.9.2019. Uppdateringen gäller Avsnitt 8.3 Arbetarskyddet samt innehållsförteckning sid 2.
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›
8.7.2019 - Uppdaterade kollektivavtal (Förändringar i kollektivavtal)
Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb 8.7.2019 Landskapets tjänstevillkor JHL-avtalet Ändringarna i landskapets tjänstevillkor berör: Avsnitt 1.3 Förtroendemanna avtal för...
Läs mer om Uppdaterade kollektivavtal ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015