Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fem stycken staplar med olika valörer av euromynt

Ekonomi

Självstyrelsen innebär att landskapet bestämmer över budgeten inom de områden där Åland har lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Varje höst lämnar landskapsregeringen ett budgetförslag till lagtinget som fattar beslut om budgeten.

Skattesystemet och finansieringen av det offentliga Åland

De flesta skatter som uppbärs i landskapet är statliga och går in i statens budget. I gengäld för de uppgifter som landskapet sköter återför staten varje år medel till Åland genom ett avräkningsbelopp, som i dagligt tal kallas klumpsumman.

Klumpsumman utgör ungefär 75 procent av de totala intäkterna i landskapets budget. Övriga intäkter består av exempelvis skattegottgörelse, återbäring av lotteriskatt, inkomster från landskapets egen verksamhet som till exempel patientavgifter från hälso- och sjukvården, avgifter för resor med skärgårdsfärjorna, tv-avgifter och avkastning från Ålands Penningautomatförening och utdelning från bolag som landskapet äger.

Skattegränsen

Även om Åland är med i EU finns det en skattegräns mellan Åland och resten av EU. Tack vare skattegränsen kan försäljningen av skattefria varor på färjor och flyg mellan Åland och andra EU-länder fortsätta. Tax-free försäljningen är mycket viktig för rederiernas verksamhet och därmed också för hela den åländska ekonomin, samt för transporter och möjligheten att resa till och från landskapet.

Skattegränsen innebär bland annat att handel till och från Åland med varor alltid är export och import, även vid handel med andra EU-länder. 

Nyheter inom Ekonomi

Pressinformation om landskapsregeringens tilläggsbudget 3
Landskapsregeringen direktsänder sin presskonferens om tilläggsbudget 3, torsdagen den 30 april kl. 13.00 via landskapsregeringens YouTube-kanal. Ser du sändningen i efterhand så börjar informationen...
Läs mer om Pressinformation om landskapsregeringens tilläggsbudget 3 ›
Uppdaterade anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde
Landskapsregeringen har uppdaterat sina anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde som träder i kraft 1.1.2020. Uppdateringarna finns i:  Ålands landskapsregerings beslut gällande vissa...
Läs mer om Uppdaterade anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde ›
Förnyade tröskelvärden för offentlig upphandling 2020
Europiska kommissionen har justerat tröskelvärdena i EU direktiven om offentlig upphandling. Inom offentlig upphandling blir olika lagregler tillämpliga beroende på om värdet på upphandlingen över-...
Läs mer om Förnyade tröskelvärden för offentlig upphandling 2020 ›
Ålands budget för år 2020
Landskapsregeringen antog förslaget till Ålands budget för år 2020 den 22 oktober och förslaget överlämnas idag den 31 oktober till Ålands lagting. Läs förslaget till Ålands budget för år 2020 på...
Läs mer om Ålands budget för år 2020 ›
Möte mellan finansministern och Tullens generaldirektör
Finansminister Perämaa har idag tillsammans med tjänstemän besökt Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen för att diskutera det nya tullregelverket som medför digitaliserade tullförfaranden fr.o.m....
Läs mer om Möte mellan finansministern och Tullens generaldirektör ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:24
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:09