Fem stycken staplar med olika valörer av euromynt

Ekonomi

Självstyrelsen innebär att landskapet bestämmer över budgeten inom de områden där Åland har lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Varje höst lämnar landskapsregeringen ett budgetförslag till lagtinget som fattar beslut om budgeten.

Skattesystemet och finansieringen av det offentliga Åland

De flesta skatter som uppbärs i landskapet är statliga och går in i statens budget. I gengäld för de uppgifter som landskapet sköter återför staten varje år medel till Åland genom ett avräkningsbelopp, som i dagligt tal kallas klumpsumman.

Klumpsumman utgör ungefär 75 procent av de totala intäkterna i landskapets budget. Övriga intäkter består av exempelvis skattegottgörelse, återbäring av lotteriskatt, inkomster från landskapets egen verksamhet som till exempel patientavgifter från hälso- och sjukvården, avgifter för resor med skärgårdsfärjorna, tv-avgifter och avkastning från Ålands Penningautomatförening och utdelning från bolag som landskapet äger.

Skattegränsen

Även om Åland är med i EU finns det en skattegräns mellan Åland och resten av EU. Tack vare skattegränsen kan försäljningen av skattefria varor på färjor och flyg mellan Åland och andra EU-länder fortsätta. Tax-free försäljningen är mycket viktig för rederiernas verksamhet och därmed också för hela den åländska ekonomin, samt för transporter och möjligheten att resa till och från landskapet.

Skattegränsen innebär bland annat att handel till och från Åland med varor alltid är export och import, även vid handel med andra EU-länder. 

Nyheter inom Ekonomi

10.8.2018 - Hantering av fastighetsbeskattningen
Landskapsregeringen har idag fört diskussioner med skatteförvaltningen rörande hanteringen av fastighetsbeskattningen och särskilt diskuterat vilka möjligheter åländska markägare har att agera med...
Läs mer om Hantering av fastighetsbeskattningen ›
30.10.2017 - Regeringen presenterade budgetförslaget 2018
Landskapsregeringen presenterade budgetförslaget 2018 för åländska media idag kl. 13. Budgetförslaget hittar du som bilaga till sidan Budget 2016-2018
Läs mer om Regeringen presenterade budgetförslaget 2018 ›
30.10.2017 - Förslag till budget för landskapet Åland för år 2018
Förslaget till budget för landskapet Åland för år 2018 överlämnas till Ålands lagting den 30 oktober 2017.
Läs mer om Förslag till budget för landskapet Åland för år 2018 ›
26.9.2017 - Media-avgift av skattenatur ersätter TV-avgiften
Genom beslut på enskild föredragning har idag förslag om införande av media-avgift av skattenatur i landskapet överförts till lagberedningen. Förslaget innebär att enskilda personer som tjänar över...
Läs mer om Media-avgift av skattenatur ersätter TV-avgiften ›
2.6.2017 - Förslag till nytt landskapsandelssystem
Landskapsregeringen har överlämnat lagförslaget om nytt landskapsandelssystem till lagtinget med syfte att implementera det nya systemet från 2018. Lagförslaget och presentationen från...
Läs mer om Förslag till nytt landskapsandelssystem ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015