Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fem stycken staplar med olika valörer av euromynt

Ekonomi

Självstyrelsen innebär att landskapet bestämmer över budgeten inom de områden där Åland har lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Varje höst lämnar landskapsregeringen ett budgetförslag till lagtinget som fattar beslut om budgeten.

Skattesystemet och finansieringen av det offentliga Åland

De flesta skatter som uppbärs i landskapet är statliga och går in i statens budget. I gengäld för de uppgifter som landskapet sköter återför staten varje år medel till Åland genom ett avräkningsbelopp, som i dagligt tal kallas klumpsumman.

Klumpsumman utgör ungefär 75 procent av de totala intäkterna i landskapets budget. Övriga intäkter består av exempelvis skattegottgörelse, återbäring av lotteriskatt, inkomster från landskapets egen verksamhet som till exempel patientavgifter från hälso- och sjukvården, avgifter för resor med skärgårdsfärjorna, tv-avgifter och avkastning från Ålands Penningautomatförening och utdelning från bolag som landskapet äger.

Skattegränsen

Även om Åland är med i EU finns det en skattegräns mellan Åland och resten av EU. Tack vare skattegränsen kan försäljningen av skattefria varor på färjor och flyg mellan Åland och andra EU-länder fortsätta. Tax-free försäljningen är mycket viktig för rederiernas verksamhet och därmed också för hela den åländska ekonomin, samt för transporter och möjligheten att resa till och från landskapet.

Skattegränsen innebär bland annat att handel till och från Åland med varor alltid är export och import, även vid handel med andra EU-länder. 

Nyheter inom Ekonomi

Pressinformation - Landskapets Årsredovisning 2021

Ålands landskapsregering håller torsdag 28 april kl. 13.00 en pressinformation med anledning av landskapets Årsredovisning 2021. Vid pressinformationen deltar minister Roger Höglund och finanschef...
Läs mer om Pressinformation - Landskapets Årsredovisning 2021 ›

Förnyade tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1.1.2022

Europiska kommissionen har justerat tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling. De justerade tröskelvärdena ska tillämpas på upphandlingar som genomförs från och med 1.1.2022. Inom...
Läs mer om Förnyade tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1.1.2022 ›

Hörande i grundlagsutskottet om förslag till ändring av undantagslagen gällande tidningsförsändelser

Ålands landskapsregering har hörts i grundlagsutskottet angående regeringens proposition som föreslår ett förenklat förfarande för införsel av tidningar och tidskrifter som privatpersoner...
Läs mer om Hörande i grundlagsutskottet om förslag till ändring av undantagslagen gällande tidningsförsändelser ›

Pressinformation - Ålands budget för 2022

Landskapsregeringen har den 19 oktober antagit förslaget till Ålands budget för år 2022. Budgeten blir offentlig söndagen den 31 oktober kl.13.00.  Söndagen den 31 oktober kl.13.00 sänder...
Läs mer om Pressinformation - Ålands budget för 2022 ›

Pressinformation om regeringens föslag till tredje tilläggsbudget för år 2021

Finansminister Roger Höglund och infrastrukturminister Christian Wikström presenterar förslaget till en tredje tilläggsbudget för år 2021 idag kl. 15.00. Vid pressinformationen medverkar även...
Läs mer om Pressinformation om regeringens föslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:24
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:09