Fem stycken staplar med olika valörer av euromynt

Ekonomi

Självstyrelsen innebär att landskapet bestämmer över budgeten inom de områden där Åland har lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Varje höst lämnar landskapsregeringen ett budgetförslag till lagtinget som fattar beslut om budgeten.

Skattesystemet och finansieringen av det offentliga Åland

De flesta skatter som uppbärs i landskapet är statliga och går in i statens budget. I gengäld för de uppgifter som landskapet sköter återför staten varje år medel till Åland genom ett avräkningsbelopp, som i dagligt tal kallas klumpsumman.

Klumpsumman utgör ungefär 75 procent av de totala intäkterna i landskapets budget. Övriga intäkter består av exempelvis skattegottgörelse, återbäring av lotteriskatt, inkomster från landskapets egen verksamhet som till exempel patientavgifter från hälso- och sjukvården, avgifter för resor med skärgårdsfärjorna, tv-avgifter och avkastning från Ålands Penningautomatförening och utdelning från bolag som landskapet äger.

Skattegränsen

Även om Åland är med i EU finns det en skattegräns mellan Åland och resten av EU. Tack vare skattegränsen kan försäljningen av skattefria varor på färjor och flyg mellan Åland och andra EU-länder fortsätta. Tax-free försäljningen är mycket viktig för rederiernas verksamhet och därmed också för hela den åländska ekonomin, samt för transporter och möjligheten att resa till och från landskapet.

Skattegränsen innebär bland annat att handel till och från Åland med varor alltid är export och import, även vid handel med andra EU-länder. 

Nyheter inom Ekonomi

31.10.2019 - Ålands budget för år 2020
Landskapsregeringen antog förslaget till Ålands budget för år 2020 den 22 oktober och förslaget överlämnas idag den 31 oktober till Ålands lagting. Läs förslaget till Ålands budget för år 2020 på...
Läs mer om Ålands budget för år 2020 ›
28.8.2019 - Möte mellan finansministern och Tullens generaldirektör
Finansminister Perämaa har idag tillsammans med tjänstemän besökt Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen för att diskutera det nya tullregelverket som medför digitaliserade tullförfaranden fr.o.m....
Läs mer om Möte mellan finansministern och Tullens generaldirektör ›
18.6.2019 - Justering av landskapsandelssystemet
Landskapsregeringen beslutade den 17 juni 2019 att skicka förslaget till justering av landskapsandelssystemet på remiss under perioden 17 juni till och med den 31 oktober 2019. 
Läs mer om Justering av landskapsandelssystemet ›
10.8.2018 - Hantering av fastighetsbeskattningen
Landskapsregeringen har idag fört diskussioner med skatteförvaltningen rörande hanteringen av fastighetsbeskattningen och särskilt diskuterat vilka möjligheter åländska markägare har att agera med...
Läs mer om Hantering av fastighetsbeskattningen ›
30.10.2017 - Regeringen presenterade budgetförslaget 2018
Landskapsregeringen presenterade budgetförslaget 2018 för åländska media idag kl. 13. Budgetförslaget hittar du som bilaga till sidan Budget 2016-2018
Läs mer om Regeringen presenterade budgetförslaget 2018 ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015