Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fem stycken staplar med olika valörer av euromynt

Ekonomi

Självstyrelsen innebär att landskapet bestämmer över budgeten inom de områden där Åland har lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Varje höst lämnar landskapsregeringen ett budgetförslag till lagtinget som fattar beslut om budgeten.

Skattesystemet och finansieringen av det offentliga Åland

De flesta skatter som uppbärs i landskapet är statliga och går in i statens budget. I gengäld för de uppgifter som landskapet sköter återför staten varje år medel till Åland genom ett avräkningsbelopp, som i dagligt tal kallas klumpsumman.

Klumpsumman utgör ungefär 75 procent av de totala intäkterna i landskapets budget. Övriga intäkter består av exempelvis skattegottgörelse, återbäring av lotteriskatt, inkomster från landskapets egen verksamhet som till exempel patientavgifter från hälso- och sjukvården, avgifter för resor med skärgårdsfärjorna, tv-avgifter och avkastning från Ålands Penningautomatförening och utdelning från bolag som landskapet äger.

Skattegränsen

Även om Åland är med i EU finns det en skattegräns mellan Åland och resten av EU. Tack vare skattegränsen kan försäljningen av skattefria varor på färjor och flyg mellan Åland och andra EU-länder fortsätta. Tax-free försäljningen är mycket viktig för rederiernas verksamhet och därmed också för hela den åländska ekonomin, samt för transporter och möjligheten att resa till och från landskapet.

Skattegränsen innebär bland annat att handel till och från Åland med varor alltid är export och import, även vid handel med andra EU-länder. 

Nyheter inom Ekonomi

Pressinformation om regeringens föslag till tredje tilläggsbudget för år 2021

Finansminister Roger Höglund och infrastrukturminister Christian Wikström presenterar förslaget till en tredje tilläggsbudget för år 2021 idag kl. 15.00. Vid pressinformationen medverkar även...
Läs mer om Pressinformation om regeringens föslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 ›

Fem fokusområden för nystart av Åland

Det är ett delvis nytt och annorlunda Åland som växer fram i spåren av covid 19-pandemin. Vi som bor på Åland, många företag och andra verksamheter har gjort betydande uppoffringar i syfte att...
Läs mer om Fem fokusområden för nystart av Åland ›

Presskonferens om tilläggsbudget 3 maj kl. 10.00

Måndag den 3 maj kl. 10.00 kan du följa presentationen av landskapsregeringens tilläggsbudget via landskapsregeringens Youtube-kanal. Landskapsregeringen på Youtube
Läs mer om Presskonferens om tilläggsbudget 3 maj kl. 10.00 ›

KPMG om Åda Ab – nuläge och rekommendationer

Åda Ab har genom det treåriga projektet Skapa förutsättningar ökat sin kapacitet och förmåga så att bolagets verksamhet överträffar eller överensstämmer med behovet. Projektet som avslutas vid...
Läs mer om KPMG om Åda Ab – nuläge och rekommendationer ›

Ålands budget för år 2021

Landskapsregeringen antog förslaget till Ålands budget för år 2021 den 22 oktober 2020.
Läs mer om Ålands budget för år 2021 ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:24
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:09