Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rektor sätter mössa på student vid studentdimission

Utbildning och lärande

Det åländska utbildningssystemet omfattar grundskola, gymnasieutbildning och folkhögskoleutbildning. I landskapet finns också yrkeshögskoleutbildning inom ett antal intressanta områden som till exempel sjöfart, vård och informationsteknik. På alla utbildningsstadier erbjuds vuxenutbildning.

Stöd för elever och studerande

Som elev eller studerande kan du få hjälp och stöd när det gäller inlärning, hälsa och trivsel. Stödet kan se ut på olika sätt och handla om allt från stöd- och specialundervisning till skol- och studerandehälsovård.

Livslångt lärande

Som vuxen har du alla möjligheter till ett livslångt lärande genom den omfattande fria bildningsverksamheten. Kurser, föreläsningar och studiecirklar ordnas bland annat genom Medborgarinstitutet, Arbetarnas bildningsförbund på Åland r.f. och Ålands bildningsförbund r.f.

För dig som är inflyttad till Åland ordnas sfi-utbildning på olika nivåer. Om du till exempel är arbetslös, vill omskola dig eller behöver utbildning för att upprätthålla yrkesskickligheten kan du ha nytta av den sysselsättningsfrämjande vuxenutbildningen. Det finns också möjlighet att genomgå en utbildning via läroavtal.

Behörigheter, erkännande och validering

Om du har studerat utomlands och söker ett arbete inom offentlig sektor kan du behöva ett beslut från landskapsregeringen om att din examen är jämställd med en åländsk eller finländsk högskoleexamen. Det är aktuellt när du söker en tjänst eller uppgift där behörighetsvillkoret är högskoleexamen på en viss nivå.

I landskapet finns möjlighet till validering som är en process där dina kunskaper och din kompetens kan erkännas genom strukturerad bedömning, värdering och dokumentation.

Ledning och tillsyn av skolor och utbildning

Ålands landskapsregering ansvarar för den allmänna ledningen och tillsynen av skolorna och av utbildningen. Vi utvecklar verksamheten bland annat genom att utarbeta centrala mål- och styrdokument som till exempel läroplaner och läroplansgrunder, utfärda anvisningar och på olika sätt stöda kompetensutvecklingen hos skolpersonalen. 

Nyheter inom Utbildning och lärande

Rekommendation om distansundervisning i landskapets skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen

4.1.2021 Rekommendation om distansundervisning i Ålands gymnasiums skolor, Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut samt Medborgarinstitutet i Mariehamn under perioden 7.1 – 17.1.2021. Perioden för...
Läs mer om Rekommendation om distansundervisning i landskapets skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen ›

Uppdaterade anvisningar till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin

Uppdatering den 17.12.2020 av anvisningar från 23.10.2020. Information och riktlinjer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin. Den uppdaterade versionen av...
Läs mer om Uppdaterade anvisningar till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin ›

Information inför grundskolornas terminsstart 2021

18.12.2020 Information inför grundskolornas terminsstart 2021 På grund av rådande Covid- 19 pandemi kommer grundskolornas terminsstart 2021 att kräva fortsatta åtgärder och planering för att kunna...
Läs mer om Information inför grundskolornas terminsstart 2021 ›

Ny ordförande i Högskolans styrelse

Landskapsregeringen har utsett nya medlemmar i styrelsen för Högskolan på Åland. Ny ordförande blir Lotta Nummelin. – Utbildning och innovation spelar en stor roll både i hanteringen av effekterna av...
Läs mer om Ny ordförande i Högskolans styrelse ›

Uppdaterade anvisningar för grundskolan gällande frivillig karantän samt användning av ansiktsmask

Uppdaterade av anvisningar från den 3.11.2020 för grundskolan gällande frivillig karantän samt användning av ansiktsmask. Den uppdaterade versionen av dokumentet finns under rubriken bilagor.
Läs mer om Uppdaterade anvisningar för grundskolan gällande frivillig karantän samt användning av ansiktsmask ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:43
Uppdaterad 20.12.2019 kl. 16:01