Rektor sätter mössa på student vid studentdimission

Utbildning och lärande

Det åländska utbildningssystemet består av:

  • Barnomsorg och förundervisning
  • Grundskola, allmänbildande utbildning
  • Gymnasieutbildning, allmänbildande gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning med utbildningen i grundskolan som grund, ges inom Ålands gymnasium
  • Högskoleutbildning (yrkeshögskoleutbildning och kursverksamhet) med gymnasieutbildningen som grund, ges inom Högskolan på Åland
  • Vuxenutbildning erbjuds på gymnasie- och högskolenivå.

Under bilagor kan du se en schematisk bild över det åländska skolsystemet.