Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rektor sätter mössa på student vid studentdimission

Utbildning och lärande

Det åländska utbildningssystemet omfattar grundskola, gymnasieutbildning och folkhögskoleutbildning. I landskapet finns också yrkeshögskoleutbildning inom ett antal intressanta områden som till exempel sjöfart, vård och informationsteknik. På alla utbildningsstadier erbjuds vuxenutbildning.

Stöd för elever och studerande

Som elev eller studerande kan du få hjälp och stöd när det gäller inlärning, hälsa och trivsel. Stödet kan se ut på olika sätt och handla om allt från stöd- och specialundervisning till skol- och studerandehälsovård.

Livslångt lärande

Som vuxen har du alla möjligheter till ett livslångt lärande genom den omfattande fria bildningsverksamheten. Kurser, föreläsningar och studiecirklar ordnas bland annat genom Medborgarinstitutet, Arbetarnas bildningsförbund på Åland r.f. och Ålands bildningsförbund r.f.

För dig som är inflyttad till Åland ordnas sfi-utbildning på olika nivåer. Om du till exempel är arbetslös, vill omskola dig eller behöver utbildning för att upprätthålla yrkesskickligheten kan du ha nytta av den sysselsättningsfrämjande vuxenutbildningen. Det finns också möjlighet att genomgå en utbildning via läroavtal.

Behörigheter, erkännande och validering

Om du har studerat utomlands och söker ett arbete inom offentlig sektor kan du behöva ett beslut från landskapsregeringen om att din examen är jämställd med en åländsk eller finländsk högskoleexamen. Det är aktuellt när du söker en tjänst eller uppgift där behörighetsvillkoret är högskoleexamen på en viss nivå.

I landskapet finns möjlighet till validering som är en process där dina kunskaper och din kompetens kan erkännas genom strukturerad bedömning, värdering och dokumentation.

Ledning och tillsyn av skolor och utbildning

Ålands landskapsregering ansvarar för den allmänna ledningen och tillsynen av skolorna och av utbildningen. Vi utvecklar verksamheten bland annat genom att utarbeta centrala mål- och styrdokument som till exempel läroplaner och läroplansgrunder, utfärda anvisningar och på olika sätt stöda kompetensutvecklingen hos skolpersonalen. 

Nyheter inom Utbildning och lärande

Uppdatering av information och rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever
Regeringen beslutade 16.3.2020 vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets...
Läs mer om Uppdatering av information och rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever ›
Information och rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet under undantagstillståndet
Kommuner, kommunförbund och grundskolor i landskapet Åland 17.3.2020 Finlands regering informerade genom en presskonferens den 16.3.2020 att regeringen i samarbete med rikets president har...
Läs mer om Information och rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet under undantagstillståndet ›
Uppdaterad information kring COVID 19
Utbildningsstyrelsen i Finland har uppdaterat sin information kring coronaviruset och uppmanar skolorna att ha beredskap för undantagssituationer. Utbildnings- och kulturavdelningen uppmanar skolorna...
Läs mer om Uppdaterad information kring COVID 19 ›
Specialsakkunnig i högskolefrågor (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som specialsakkunnig i högskolefrågor vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån, till och med 31.12.2020 med möjlighet till...
Läs mer om Specialsakkunnig i högskolefrågor ›
Den nya läroplanen för grundskolan på remiss
Läroplanen för grundskolan genomgår för tillfället en stor revidering. Resultatet av revideringsprocessen är en helt ny läroplan för Åland. Förslaget på delar av den nya läroplanen har nu kommit till...
Läs mer om Den nya läroplanen för grundskolan på remiss ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:43
Uppdaterad 20.12.2019 kl. 16:01