Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rektor sätter mössa på student vid studentdimission

Utbildning och lärande

Det åländska utbildningssystemet består av:

  • Barnomsorg och förundervisning
  • Grundskola, allmänbildande utbildning
  • Gymnasieutbildning, allmänbildande gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning med utbildningen i grundskolan som grund, ges inom Ålands gymnasium
  • Högskoleutbildning (yrkeshögskoleutbildning och kursverksamhet) med gymnasieutbildningen som grund, ges inom Högskolan på Åland
  • Vuxenutbildning erbjuds på gymnasie- och högskolenivå.

Under bilagor kan du se en schematisk bild över det åländska skolsystemet. 

Nyheter inom Utbildning och lärande

Läroplan för barnomsorgen på Åland

Landskapsregeringen beslöt 7.6 2022 anta den nya läroplanen för barnomsorgen på Åland. Läroplanen träder i kraft 1.8.2022.
Läs mer om Läroplan för barnomsorgen på Åland ›

Skolor i Finland firar Ålandsveckan för att uppmärksamma landskapets jubileumsår

Finländska skolor firar Ålandsveckan från den 21 till den 25 mars 2022, med mycket program på olika håll i landet. Ålandsveckan samordnas av statsrådets kansli, och i genomförandet av veckan deltar...
Läs mer om Skolor i Finland firar Ålandsveckan för att uppmärksamma landskapets jubileumsår ›

Landskapsregeringen har antagit nya läroplaner för säkerhetsutbildning och förarutbildning

De reviderade läroplanerna skapar förutsättningar för en modern säkerhetsutbildning
Läs mer om Landskapsregeringen har antagit nya läroplaner för säkerhetsutbildning och förarutbildning ›

grit:lab – the new coding school

Låter det intressant med en skola utan lärare där du kan utforska kodningsvärlden genom en spelifierad inlärningsprocess? I så fall kan du gå in på Ålands gymnasiums webbplats och läsa mera om...
Läs mer om grit:lab – the new coding school ›

På tal om jämställdhet – Åland 2021

Fickboken På tal om jämställdhet med statistik över kvinnors och mäns situation på centrala områden på Åland har utkommit. Publikationen ges ut vart fjärde år och belyser hur jämställdheten ser ut på...
Läs mer om På tal om jämställdhet – Åland 2021 ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:43
Uppdaterad 24.6.2021 kl. 12:03