Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bokryggen av Åländsk lagsamling 2012

Åländsk lagstiftning

Genom rätten till en åländsk självstyrelse har vi på Åland behörighet att stifta egna lagar - landskapslagar - inom ett antal viktiga områden. Undervisning, hälso- och sjukvård, kommunernas förvaltning, polis och post är exempel på sektorer där vi har landskapslagar. Inom områden där Åland inte har behörighet att stifta lagar, som till exempel gällande domstols- och tullväsendet samt statsbeskattning, gäller rikets lagar även i landskapet.

Lagtinget stiftar åländska lagar

Ålands lagting är det åländska parlamentet. Det är lagtinget som stiftar landskapets lagar. Lagtinget tillsätter också landskapsregeringen, den åländska regeringen som har hand om landskapets allmänna styrelse och förvaltning. Inom de områden där landskapet har rätt att stifta egna lagar fungerar Åland ganska långt som en självständig stat.

Ålands författningssamling, Ålex och lagsamlingen

I Ålands författningssamling (ÅFS) publiceras alla landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut om godkännande av fördrag, andra beslut av lagtinget och Ålands landskapsregering samt vissa presidentförordningar som rör Åland.

Ålex är en sammanställning av de mest väsentliga författningarna i en redigerad version där ändringar har tagits in i författningstexten. Här finns också information om förarbeten. Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel landskapsregeringens lagförslag och betänkanden från lagtingets utskott som tas fram innan lagtinget fattar beslut om en lag. Innehållet i Ålex uppdateras allt efter som det sker ändringar av lagstiftningen.

Ålands lagsamling är den tryckta lagboken. I den ingår de mest väsentliga författningarna i en redigerad version. Den senaste utgåvan är från 2017 och den är uppdaterad till och med ÅFS 2017/36.

Remisser

Innan landskapsregeringen fattar beslut om ett lagförslag skickas ofta förslaget på remiss till dem som berörs, så att de får komma med synpunkter på innehållet. Även förslag till landskapsförordningar skickas ibland på remiss.

Nyheter inom Åländsk lagstiftning

Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 30 september 2021 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om temporär ändring av LL om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2021/136)       Landskapsförordning om...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

Landskapsregeringens positioner gällande förslaget till ny självstyrelselag

Lantrådet Veronica Thörnroos, vicelantrådet Harry Jansson och förvaltningschef John Eriksson höll idag en pressinformation om landskapsregeringens positioner gällande självstyrelselagsrevisionen. Se...
Läs mer om Landskapsregeringens positioner gällande förslaget till ny självstyrelselag ›

Integreringen av Ålarm

Landskapsregeringen beslöt idag den 16 september 2021 ge Ålands polismyndighet i uppdrag att gå vidare med de inledande diskussionerna rörande en framtida integrering av den åländska alarmcentralens...
Läs mer om Integreringen av Ålarm ›

Landskapsregeringen öppnar upp för återbetalning av större bostadslån

Landskapsregeringen har idag klubbat ett lagförslag om att göra det möjligt för låntagare med bostadslån hos landskapsregeringen att betala bort lånen i förtid. Låntagare som betalar tillbaka lån...
Läs mer om Landskapsregeringen öppnar upp för återbetalning av större bostadslån ›

Förslag om att inte genomföra internetröstning

Landskapsregeringen föreslår ändringar i vallagen (2019:45) för Åland. De föreslagna ändringarna berör möjligheterna till förtidsröstning via internet för väljare som är bosatta utanför Åland och...
Läs mer om Förslag om att inte genomföra internetröstning ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:45
Uppdaterad 10.6.2019 kl. 15:32