Bokryggen av Åländsk lagsamling 2012

Åländsk lagstiftning

Genom rätten till en åländsk självstyrelse har vi på Åland behörighet att stifta egna lagar - landskapslagar - inom ett antal viktiga områden. Undervisning, hälso- och sjukvård, kommunernas förvaltning, polis och post är exempel på sektorer där vi har landskapslagar. Inom områden där Åland inte har behörighet att stifta lagar, som till exempel gällande domstols- och tullväsendet samt statsbeskattning, gäller rikets lagar även i landskapet.

Lagtinget stiftar åländska lagar

Ålands lagting är det åländska parlamentet. Det är lagtinget som stiftar landskapets lagar. Lagtinget tillsätter också landskapsregeringen, den åländska regeringen som har hand om landskapets allmänna styrelse och förvaltning. Inom de områden där landskapet har rätt att stifta egna lagar fungerar Åland ganska långt som en självständig stat.

Ålands författningssamling och lagboken

I Ålands författningssamling hittar du landskapslagar, landskapsförordningar, beslut av Ålands lagting eller Ålands landskapsregering, vissa presidentförordningar som rör Åland samt lagtingets beslut om godkännande av fördrag. Vart fjärde år ges Ålands lagsamling ut som tryckt lagbok. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningarna som givits ut i Ålands författningssamling.

Förarbeten och remisser

Om du vill veta mer om hur en lag har kommit till kan du läsa i de handlingar som utgör förarbetet. Det består av landskapsregeringens lagförslag och ett betänkande från det utskott i lagtinget som behandlat lagförslaget. Du kan också följa med vilka nya lagar och förordningar som är aktuella genom att se vilka förslag som har skickats på remiss.

Nyheter inom Åländsk lagstiftning

9.5.2019 - Ett kommunalförbund ska förverkliga KST
Landskapsregeringen har idag beslutat att de lagar som förpliktar kommunerna till en samordnad socialtjänst inom ramen för ett kommunalförbund ska träda i kraft den 1 januari 2020.
Läs mer om Ett kommunalförbund ska förverkliga KST ›
17.9.2018 - Ny lagsamling
En ny åländsk lagsamling finns nu tillgänglig till försäljning. Ålands lagsamling är en bok som ges ut ungefär vart fjärde år. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningar som utgivits i...
Läs mer om Ny lagsamling ›
1.6.2018 - Landskapsregeringens elektroniska anslagstavla
Ny lagstiftning om elektronisk förvaltning träder in kraft den 1.6.2018. Det innebär bl.a. att myndigheternas och kommunernas fysiska anslagstavlor ersätts med elektroniska anslagstavlor som finns på...
Läs mer om Landskapsregeringens elektroniska anslagstavla ›
17.5.2017 - Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax
Nu finns samtliga författningar som givits ut i Ålands författningssamling tillgängliga här på regeringen.ax. Utgivningen började 1923 och i författningssamlingen finns landskapslagar,...
Läs mer om Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax ›
29.8.2016 - Den nya lagstiftningen om ax-domännamn träder i kraft.
Den 5.9.2016 träder den nya lagstiftningen om ax-domännamn ikraft. I och med detta så ändrar sättet hur man registrerar samt vem som får registrera ax-domännamn.
Läs mer om Den nya lagstiftningen om ax-domännamn träder i kraft. ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 17.4.2019