Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bokryggen av Åländsk lagsamling 2012

Åländsk lagstiftning

Genom rätten till en åländsk självstyrelse har vi på Åland behörighet att stifta egna lagar - landskapslagar - inom ett antal viktiga områden. Undervisning, hälso- och sjukvård, kommunernas förvaltning, polis och post är exempel på sektorer där vi har landskapslagar. Inom områden där Åland inte har behörighet att stifta lagar, som till exempel gällande domstols- och tullväsendet samt statsbeskattning, gäller rikets lagar även i landskapet.

Lagtinget stiftar åländska lagar

Ålands lagting är det åländska parlamentet. Det är lagtinget som stiftar landskapets lagar. Lagtinget tillsätter också landskapsregeringen, den åländska regeringen som har hand om landskapets allmänna styrelse och förvaltning. Inom de områden där landskapet har rätt att stifta egna lagar fungerar Åland ganska långt som en självständig stat.

Ålands författningssamling, Ålex och lagsamlingen

I Ålands författningssamling (ÅFS) publiceras alla landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut om godkännande av fördrag, andra beslut av lagtinget och Ålands landskapsregering samt vissa presidentförordningar som rör Åland.

Ålex är en sammanställning av de mest väsentliga författningarna i en redigerad version där ändringar har tagits in i författningstexten. Här finns också information om förarbeten. Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel landskapsregeringens lagförslag och betänkanden från lagtingets utskott som tas fram innan lagtinget fattar beslut om en lag. Innehållet i Ålex uppdateras allt efter som det sker ändringar av lagstiftningen.

Ålands lagsamling är den tryckta lagboken. I den ingår de mest väsentliga författningarna i en redigerad version. Den senaste utgåvan är från 2017 och den är uppdaterad till och med ÅFS 2017/36.

Remisser

Innan landskapsregeringen fattar beslut om ett lagförslag skickas ofta förslaget på remiss till dem som berörs, så att de får komma med synpunkter på innehållet. Även förslag till landskapsförordningar skickas ibland på remiss.

Nyheter inom Åländsk lagstiftning

Gällande lagstiftning om servering av alkoholdrycker på Åland fortsätter att gälla under sommaren.

Våren 2021 antog Ålands lagting en landskapslag om tillämpning på Åland av alkohollagen. Enligt självstyrelselagen har Åland lagstiftningsbehörighet vad gäller servering av alkoholdrycker, medan...
Läs mer om Gällande lagstiftning om servering av alkoholdrycker på Åland fortsätter att gälla under sommaren. ›

En uppdaterad elektronisk åländsk lagsamling (Ålex)

Arbetet med att skapa en uppdaterad elektronisk lagsamling (Ålex) har pågått under en längre tid. Vi är därför glada att kunna informera om att Ålex nu är tillgänglig på landskapsregeringens...
Läs mer om En uppdaterad elektronisk åländsk lagsamling (Ålex) ›

Ett kommunalförbund ska förverkliga KST

Landskapsregeringen har idag beslutat att de lagar som förpliktar kommunerna till en samordnad socialtjänst inom ramen för ett kommunalförbund ska träda i kraft den 1 januari 2020.
Läs mer om Ett kommunalförbund ska förverkliga KST ›

Ny lagsamling

En ny åländsk lagsamling finns nu tillgänglig till försäljning. Ålands lagsamling är en bok som ges ut ungefär vart fjärde år. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningar som utgivits i...
Läs mer om Ny lagsamling ›

Landskapsregeringens elektroniska anslagstavla

Ny lagstiftning om elektronisk förvaltning träder in kraft den 1.6.2018. Det innebär bl.a. att myndigheternas och kommunernas fysiska anslagstavlor ersätts med elektroniska anslagstavlor som finns på...
Läs mer om Landskapsregeringens elektroniska anslagstavla ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:45
Uppdaterad 10.6.2019 kl. 15:32