Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bokryggen av Åländsk lagsamling 2012

Åländsk lagstiftning

Genom rätten till en åländsk självstyrelse har vi på Åland behörighet att stifta egna lagar - landskapslagar - inom ett antal viktiga områden. Undervisning, hälso- och sjukvård, kommunernas förvaltning, polis och post är exempel på sektorer där vi har landskapslagar. Inom områden där Åland inte har behörighet att stifta lagar, som till exempel gällande domstols- och tullväsendet samt statsbeskattning, gäller rikets lagar även i landskapet.

Lagtinget stiftar åländska lagar

Ålands lagting är det åländska parlamentet. Det är lagtinget som stiftar landskapets lagar. Lagtinget tillsätter också landskapsregeringen, den åländska regeringen som har hand om landskapets allmänna styrelse och förvaltning. Inom de områden där landskapet har rätt att stifta egna lagar fungerar Åland ganska långt som en självständig stat.

Ålands författningssamling, Ålex och lagsamlingen

I Ålands författningssamling (ÅFS) publiceras alla landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut om godkännande av fördrag, andra beslut av lagtinget och Ålands landskapsregering samt vissa presidentförordningar som rör Åland.

Ålex är en sammanställning av de mest väsentliga författningarna i en redigerad version där ändringar har tagits in i författningstexten. Här finns också information om förarbeten. Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel landskapsregeringens lagförslag och betänkanden från lagtingets utskott som tas fram innan lagtinget fattar beslut om en lag. Innehållet i Ålex uppdateras allt efter som det sker ändringar av lagstiftningen.

Ålands lagsamling är den tryckta lagboken. I den ingår de mest väsentliga författningarna i en redigerad version. Den senaste utgåvan är från 2017 och den är uppdaterad till och med ÅFS 2017/36.

Remisser

Innan landskapsregeringen fattar beslut om ett lagförslag skickas ofta förslaget på remiss till dem som berörs, så att de får komma med synpunkter på innehållet. Även förslag till landskapsförordningar skickas ibland på remiss.

Nyheter inom Åländsk lagstiftning

Ålands nya offentlighetslag i kraft

Den 1 januari 2022 trädde den nya offentlighetslagen (2021:79) för Åland i kraft. I lagen finns generella bestämmelser om rätten att ta del av myndighetshandlingar men bestämmelser som påverkar den...
Läs mer om Ålands nya offentlighetslag i kraft ›

Vikarierande lagberedare vid lagberedningen

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som lagberedare vid lagberedningen. Tillträde sker enligt överenskommelse och vikariatet gäller till och med den 31 december 2026. Lagberedningen...
Läs mer om Vikarierande lagberedare vid lagberedningen ›

Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 23 december 2021 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om tillämpning av fordonslagen (ÅFS 2021:157)       Landskapslag om ändring av 2 § LL om Fordonsmyndigheten (...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

Lagförslaget om näringsrätt överlämnat till lagtinget

Landskapsregeringen har vid dagens sammanträde beslutat att godkänna lagförslaget om näringsrätt och näringstillstånd samt överlämnat det till lagtinget. Landskapsregeringen tillsatte i februari 2020...
Läs mer om Lagförslaget om näringsrätt överlämnat till lagtinget ›

Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 30 november 2021 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras i mer än tio år och varaktigt (ÅFS 2021:155...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:45
Uppdaterad 10.6.2019 kl. 15:32