Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barn som springer och leker i en lekpark med klätterställning

Hälsa och omsorg

Ålänningarnas välbefinnande är högt prioriterat. Tack vare de tjänster som erbjuds av Ålands hälso- och sjukvård och genom kommunernas socialservice finns det omfattande hjälp och stöd att få i olika åldrar och i livets olika situationer.

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp hälso- och sjukvårdsverksamheten och socialvården i landskapet. Vi utvecklar lagstiftningen och utarbetar rapporter, planer och handlingsprogram som vi hoppas är till nytta för dig som arbetar med hälsa och omsorg. Landskapsregeringen arbetar också i projekt tillsammans med andra myndigheter och branscher för att hitta nya vägar för utveckling och bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Information om barnomsorg, förundervisning och tillgänglighet

I arbetet använder vi oss av lokal, nationell och internationell kunskap genom till exempel statistik, strategier, forskning och samarbete på olika nivåer. Även för dig som inte arbetar inom hälsa och omsorg kan material från våra byråer vara intressant om du vill fördjupa dig inom någon del av området, till exempel barnomsorgen och grunderna för förundervisning, den åländska folkhälsan eller arbetet med att göra Åland tillgängligt.

Missnöjd med vård och omsorg

Om du har fått vård eller omsorg och är missnöjd med bemötande eller behandling finns det en patient- och en klientombudsman som du kan vända dig till för att få råd och hjälp. I landskapet finns också både barn- och diskrimineringsombudsman.

Nyheter inom Hälsa och omsorg

Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information.
Landskapsregeringen har sammanställt aktuell information från myndigheterna om coronaviruset. Alla som har frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet kan ringa +...
Läs mer om Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information. ›
Direktsänd pressinformation om coronaviruset
Landskapsregeringen direktsänder pressinformationen om coronasituationen med start klockan 16.00 den 30 mars.  Du kan se sändningen på landskapsregeringens YouTube-kanal. Sändningen dyker upp då den...
Läs mer om Direktsänd pressinformation om coronaviruset ›
Coronainformation nu på elva språk och som lättläst svenska
Nu finns information om coronaviruset på för närvarande elva olika språk. På samma plats finns också en version av lättläst svenska. Information på andra språk
Läs mer om Coronainformation nu på elva språk och som lättläst svenska ›
Ålands landskapsregering förbjuder besök hos boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland
För att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset (covid-19) har Ålands landskapsregering den 24 mars 2020 beslutat att förbjuda besök hos kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet...
Läs mer om Ålands landskapsregering förbjuder besök hos boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland ›
COVID-19, anvisningar för arbetsgivare och arbetsplatser från Arbetshälsoinstitutet
Allmänna anvisningar om hur arbetsgivare ska förhålla sig till coronaviruset och också annan information om arbetsplatser och Covid-19 finns nu samlat på Arbetshälsoinstitutets webbplats. Information...
Läs mer om COVID-19, anvisningar för arbetsgivare och arbetsplatser från Arbetshälsoinstitutet ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:26
Uppdaterad 30.9.2019 kl. 12:00