Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barn som springer och leker i en lekpark med klätterställning

Hälsa och omsorg

Ålänningarnas välbefinnande är högt prioriterat. Tack vare de tjänster som erbjuds av Ålands hälso- och sjukvård och genom kommunernas socialservice finns det omfattande hjälp och stöd att få i olika åldrar och i livets olika situationer.

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp hälso- och sjukvårdsverksamheten och socialvården i landskapet. Vi utvecklar lagstiftningen och utarbetar rapporter, planer och handlingsprogram som vi hoppas är till nytta för dig som arbetar med hälsa och omsorg. Landskapsregeringen arbetar också i projekt tillsammans med andra myndigheter och branscher för att hitta nya vägar för utveckling och bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Information om barnomsorg, förundervisning och tillgänglighet

I arbetet använder vi oss av lokal, nationell och internationell kunskap genom till exempel statistik, strategier, forskning och samarbete på olika nivåer. Även för dig som inte arbetar inom hälsa och omsorg kan material från våra byråer vara intressant om du vill fördjupa dig inom någon del av området, till exempel barnomsorgen och grunderna för förundervisning, den åländska folkhälsan eller arbetet med att göra Åland tillgängligt.

Missnöjd med vård och omsorg

Om du har fått vård eller omsorg och är missnöjd med bemötande eller behandling finns det en patient- och en klientombudsman som du kan vända dig till för att få råd och hjälp. I landskapet finns också både barn- och diskrimineringsombudsman.

Nyheter inom Hälsa och omsorg

Information om coronaviruset och covid-19

Klicka på fliken covid-19 i sidhuvudet för information om coronaviruset och covid-19. Informationstelefon +358 18 25572 och +358 18 25573, det går också att e-posta infotelefon@regeringen.ax
Läs mer om Information om coronaviruset och covid-19 ›

Coronainformation 23 november

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 23 november kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...
Läs mer om Coronainformation 23 november ›

Pressinformation onsdag 4 november kl. 13.30 - Medicinska kriterier för långvarig institutionsvård för äldre

Socialminister Annette Holmberg-Jansson presenterar en rapport som tagits fram om medicinska kriterier för långvarig institutionsvård för äldre. Du ser tillfället 4 november kl. 13.30 direkt på...
Läs mer om Pressinformation onsdag 4 november kl. 13.30 - Medicinska kriterier för långvarig institutionsvård för äldre ›

Landskapsregeringens rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

Landskapsregeringen har 30.10.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att utge en rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde....
Läs mer om Landskapsregeringens rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde ›

Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen har 30.10.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att anta en handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Handlingsplanen har...
Läs mer om Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:26
Uppdaterad 30.9.2019 kl. 12:00