Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barn som springer och leker i en lekpark med klätterställning

Hälsa och omsorg

Ålänningarnas välbefinnande är högt prioriterat. Tack vare de tjänster som erbjuds av Ålands hälso- och sjukvård och genom kommunernas socialservice finns det omfattande hjälp och stöd att få i olika åldrar och i livets olika situationer.

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp hälso- och sjukvårdsverksamheten och socialvården i landskapet. Vi utvecklar lagstiftningen och utarbetar rapporter, planer och handlingsprogram som vi hoppas är till nytta för dig som arbetar med hälsa och omsorg. Landskapsregeringen arbetar också i projekt tillsammans med andra myndigheter och branscher för att hitta nya vägar för utveckling och bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället.

I arbetet använder vi oss av lokal, nationell och internationell kunskap genom till exempel statistik, strategier, forskning och samarbete på olika nivåer. Även för dig som inte arbetar inom hälsa och omsorg kan material från våra byråer vara intressant om du vill fördjupa dig inom någon del av området, till exempel den åländska folkhälsan eller arbetet med att göra Åland tillgängligt.

Missnöjd med vård och omsorg

Om du har fått vård eller omsorg och är missnöjd med bemötande eller behandling finns det en patient- och en klientombudsman som du kan vända dig till för att få råd och hjälp. I landskapet finns också både barn- och diskrimineringsombudsman.

Nyheter inom Hälsa och omsorg

Fågelinfluensa konstaterad på Åland

Fågelinfluensa (högpatogen aviär influensa) har den 28.7. 2022 konstaterats av Livsmedelsverkets laboratorium på två havsörnsungar som landskapsregeringen skickat in för analys. Landskaps-regeringen...
Läs mer om Fågelinfluensa konstaterad på Åland ›

Covid-19 pandemins första två år på Åland

Ålands landskapsregering publicerade utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland - epidemiologisk utveckling och utvärdering av smittskyddsåtgärder och ett seminarium anordnades...
Läs mer om Covid-19 pandemins första två år på Åland ›

Utvärderingsrapporten "Covid-19 pandemins första två år på Åland" antagen

Ålands landskapsregering antog och publicerade den 16.6.2022 utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland - epidemiologisk utveckling och utvärdering av smittskyddsåtgärder....
Läs mer om Utvärderingsrapporten "Covid-19 pandemins första två år på Åland" antagen ›

Funktionshinderspolitiskt program antaget

Ålands landskapsregering har antagit ett funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram, Ett tillgängligt Åland, för perioden 2022–2025. Tillgänglighet är en nyckel för att förverkliga de skrivningar som...
Läs mer om Funktionshinderspolitiskt program antaget ›

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén besöker Åland

Måndagen den 9 maj 2022, besöker familje- och omsorgsminister Aki Lindén Åland på inbjudan av minister Annette Holmberg-Jansson. Minister Lindén kommer under besöket att ha överläggningar med...
Läs mer om Familje- och omsorgsminister Aki Lindén besöker Åland ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:26
Uppdaterad 12.10.2021 kl. 13:44