Barn som springer och leker i en lekpark med klätterställning

Hälsa och omsorg

Ålänningarnas välbefinnande är högt prioriterat. Tack vare de tjänster som erbjuds av Ålands hälso- och sjukvård och genom kommunernas socialservice finns det omfattande hjälp och stöd att få i olika åldrar och i livets olika situationer.

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp hälso- och sjukvårdsverksamheten och socialvården i landskapet. Vi utvecklar lagstiftningen och utarbetar rapporter, planer och handlingsprogram som vi hoppas är till nytta för dig som arbetar med hälsa och omsorg. Landskapsregeringen arbetar också i projekt tillsammans med andra myndigheter och branscher för att hitta nya vägar för utveckling och bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Information om barnomsorg, förundervisning och tillgänglighet

I arbetet använder vi oss av lokal, nationell och internationell kunskap genom till exempel statistik, strategier, forskning och samarbete på olika nivåer. Även för dig som inte arbetar inom hälsa och omsorg kan material från våra byråer vara intressant om du vill fördjupa dig inom någon del av området, till exempel barnomsorgen och grunderna för förundervisning, den åländska folkhälsan eller arbetet med att göra Åland tillgängligt.

Missnöjd med vård och omsorg

Om du har fått vård eller omsorg och är missnöjd med bemötande eller behandling finns det en patient- och en klientombudsman som du kan vända dig till för att få råd och hjälp. I landskapet finns också både barn- och diskrimineringsombudsman.

Nyheter inom Hälsa och omsorg

30.9.2019 - Kristelefon - hjälp och stöd i svåra livssituationer
Landskapsregeringen har i samarbete med Österbottens kriscenter Valo öppnat för att även ålänningar kan ringa till kriscentrets kristelefon för att få hjälp och stöd i svåra livssituationer. Läs mer...
Läs mer om Kristelefon - hjälp och stöd i svåra livssituationer ›
6.6.2019 - Enkät angående hemvårdsstöd
Som en del av landskapsregeringens utvärdering av landskapslagen om hemvårdsstöd (2015:68) har samtliga mottagare av hemvårdsstöd på Åland erhållit en enkät med sista svarsdatum 30.6.2019. Även de...
Läs mer om Enkät angående hemvårdsstöd ›
27.5.2019 - Information om injicering av Botuliniumtoxicum
Botuliniumtoxicum är ursprungligen ett isolerat gift från bakterien Clostridium, och är ett av de starkaste av alla nervgifter. Man använder det i små mängder mot olika neurologiska sjukdomar. Det...
Läs mer om Information om injicering av Botuliniumtoxicum ›
9.4.2019 - Förbättringsåtgärder i vården för äldre med psykisk ohälsa
År 2016 inbjöd landskapsregeringen bl.a. kommunerna, Ålands hälso- och sjukvård och Ålands omsorgsförbund till att delta i ett treårigt PAF finansierat utvecklingsprojekt ”Äldres psykiska ohälsa”....
Läs mer om Förbättringsåtgärder i vården för äldre med psykisk ohälsa ›
8.3.2019 - Program för suicidprevention
Ålands landskapsregering har låtit ta fram ett program för suicidprevention. Uppdraget har varit att sammanställa ett underlag för ett program som ska omfatta en beskrivning av vilken evidens det...
Läs mer om Program för suicidprevention ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 30.9.2019