Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barn som springer och leker i en lekpark med klätterställning

Hälsa och omsorg

Ålänningarnas välbefinnande är högt prioriterat. Tack vare de tjänster som erbjuds av Ålands hälso- och sjukvård och genom kommunernas socialservice finns det omfattande hjälp och stöd att få i olika åldrar och i livets olika situationer.

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp hälso- och sjukvårdsverksamheten och socialvården i landskapet. Vi utvecklar lagstiftningen och utarbetar rapporter, planer och handlingsprogram som vi hoppas är till nytta för dig som arbetar med hälsa och omsorg. Landskapsregeringen arbetar också i projekt tillsammans med andra myndigheter och branscher för att hitta nya vägar för utveckling och bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Information om barnomsorg, förundervisning och tillgänglighet

I arbetet använder vi oss av lokal, nationell och internationell kunskap genom till exempel statistik, strategier, forskning och samarbete på olika nivåer. Även för dig som inte arbetar inom hälsa och omsorg kan material från våra byråer vara intressant om du vill fördjupa dig inom någon del av området, till exempel barnomsorgen och grunderna för förundervisning, den åländska folkhälsan eller arbetet med att göra Åland tillgängligt.

Missnöjd med vård och omsorg

Om du har fått vård eller omsorg och är missnöjd med bemötande eller behandling finns det en patient- och en klientombudsman som du kan vända dig till för att få råd och hjälp. I landskapet finns också både barn- och diskrimineringsombudsman.

Nyheter inom Hälsa och omsorg

Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information. (Coronavirus)
Landskapsregeringen har sammanställt aktuell information från myndigheterna om coronaviruset. Alla som har frågor kan ringa landskapsregeringens informationstelefon på +358 18 25572 och +358 18 25573...
Läs mer om Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information. ›
Pressinformation om Coronaläget (Coronavirus)
Idag måndag 28 september kl. 16.00 är det åter dags för pressinformation om coronasituationen. Som vanligt ser du den via Youtube.    Ser du sändningen i efterhand så börjar informationen ca 15...
Läs mer om Pressinformation om Coronaläget ›
Åland omfattas inte av munskyddsrekommendation (Coronavirus)
Institutet för hälsa och välfärd (THL) presenterade idag 24.9.2020 en uppdaterad karta över vilka regioner som omfattas av rekommendationen för medborgare om att använda munskydd där Åland felaktigt...
Läs mer om Åland omfattas inte av munskyddsrekommendation ›
Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i oktober (Coronavirus)
Landskapsregeringen har den 24 september 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i oktober ›
Pressinformation om coronaläget (Coronavirus)
Idag måndag 21 september kl. 16.00 är det åter dags för pressinformation om coronasituationen. Som vanligt ser du den via Youtube.    Ser du sändningen i efterhand så börjar informationen ca 15...
Läs mer om Pressinformation om coronaläget ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:26
Uppdaterad 30.9.2019 kl. 12:00