Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

16.1.2019 - Ansökan om kristödet för vallar, vårvete och foderkorn måste vara inlämnad inom januari månad
Det statliga krisstödet för fodervall, foderkorn och vårvete kan nu sökas elektroniskt via Viputjänsten eller med Livsmedelsverkets blankett nummer 486. Ansökan måste vara inlämnad senast 31.1.2019....
Läs mer om Ansökan om kristödet för vallar, vårvete och foderkorn måste vara inlämnad inom januari månad ›
28.11.2018 - Ansökan om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbrukare under 2018
Ålands landskapsregering har i samband med den andra tilläggsbudgeten föreslagit en lag om landskapsgarantier för likviditetslån för lantbrukare. Likviditetslånen ingår som en åtgärd i det paket av...
Läs mer om Ansökan om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbrukare under 2018 ›
28.11.2018 - Utbetalning av stöd
Förskottet (85%) av miljöersättningarna för skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden och riktade insatser på naturbeten har betalats ut förra veckan (v.47). Miljöersättningen för...
Läs mer om Utbetalning av stöd ›
30.10.2018 - Inbjudan till seminarium om hållbarhet inom jordbruket och livsmedelssektorn inom utvärderingen av landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2014–2020
  HÅLLBARHET PÅ ÅLAND INOM JORDBRUKET OCH LIVSMEDELSSEKTORN - VAD KAN VI GÖRA MERA?
Läs mer om Inbjudan till seminarium om hållbarhet inom jordbruket och livsmedelssektorn inom utvärderingen av landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2014–2020 ›
26.10.2018 - Förlängd tid för spridning av stallgödsel!
Ålands landskapsregering har behandlat Ålands Producentförbunds anhållan om att tiden för att få sprida stallgödsel på åkermark förlängs. Beslutet blev att tiden förlängs fram till och med den 10...
Läs mer om Förlängd tid för spridning av stallgödsel! ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015