Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

Ålands interventioner i CAP 2023 - 2027

EU-kommissionen har i slutet av augusti godkänt Finlands Cap-strategiplan för perioden 2023-2027. De flesta av åtgärderna i planen är bekanta. Som en övergripande målsättning är att planen skall...
Läs mer om Ålands interventioner i CAP 2023 - 2027 ›

Finansieringshandläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som finansieringshandläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån för tiden 1.12.2022-31.12.2027. Arbetet som finansieringshandläggare De...
Läs mer om Finansieringshandläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån ›

Ålands interventioner i CAP 2023-2027

I mitten av juli skickade Jord- och skogsbruksministeriet in en reviderad version av CAP-strategiplanen till kommissionen för godkännande. Planen skall komma att reglera de flesta stöden till...
Läs mer om Ålands interventioner i CAP 2023-2027 ›

Möjlighet att ansöka om likviditetslån för lantbrukare

Nu finns möjlighet att ansöka om landskapsgaranti för lån som en kreditgivare beviljar för en jordbruksföretagare för att förbättra likviditeten i jordbruksverksamheten. Landskapsgarantin kan...
Läs mer om Möjlighet att ansöka om likviditetslån för lantbrukare ›

Ansök om nationellt krisstöd till mjölkproduktion och kalvuppfödning

Landskapsregeringen har fastställt principerna för det tillfälliga nationella krisstödet till mjölkproduktionen och kalvuppfödare med anledning av kostnadskrisen i lantbruket  Stödet är 250 euro per...
Läs mer om Ansök om nationellt krisstöd till mjölkproduktion och kalvuppfödning ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:42
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:03