Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

26.3.2019 - Fastställande av regleringsåtgärder för gös- och gäddfisket på Åland för perioden 2019 - 2021
Det har varit förbjudet att fiska gös under lektid sedan år 2006. Förbudet har varit gynnsamt för beståndet av gös och landskapsregeringen har därför beslutat att förbudet bibehålls under perioden...
Läs mer om Fastställande av regleringsåtgärder för gös- och gäddfisket på Åland för perioden 2019 - 2021 ›
12.3.2019 - Svar med anledning av kritiken mot upphandling
Landskapsregeringens svar till Ålands Producentförbund Ålands Producentförbund har inkommit med en skrivelse till Ålands landskapsregering med kravet att upphandlingen för driften av Café Hjorten ska...
Läs mer om Svar med anledning av kritiken mot upphandling ›
7.3.2019 - Lantbruksstödens utbetalningstidtabell våren 2019
Den preliminära utbetalningstiden för stöden hittar du i bilagan.
Läs mer om Lantbruksstödens utbetalningstidtabell våren 2019 ›
7.3.2019 - EU:s fondperiod 2021-2027
Landskapsregeringein ordnade ett seminarium angånde EU:s fondperiod 2021-2027 den 1 mars. Som en del i det fortsatta arbetet har vi skapat en sida där information om de olika programen samlas.   EU-...
Läs mer om EU:s fondperiod 2021-2027 ›
15.2.2019 - Inbjudan till seminarium rörande EU:s fondperiod 2021–2027
Välkomna att ta del i kickoff-evenemanget i Lagtingets Auditorium (mötesrum Sälskär) fredagen den 1 mars kl. 13.00 - 15.30. Närmare information i medföljande inbjudan!
Läs mer om Inbjudan till seminarium rörande EU:s fondperiod 2021–2027 ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015