Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

Förlängd ansökningstid för jordbruksansökningar

Det är tekniska problem i det elektroniska ansökningssystemet Vipu - jordbrukarnas webbtjänst. Landskapsregeringen har beslutat förlänga ansökningstiden med en dag, dvs. sista inlämningsdag är...
Läs mer om Förlängd ansökningstid för jordbruksansökningar ›

Identifiera farliga produkter på den nya webbplatsen farligaprodukter.fi

Identifiera farliga produkter på den nya webbplatsen farligaprodukter.fi
Läs mer om Identifiera farliga produkter på den nya webbplatsen farligaprodukter.fi ›

Utbetalning av LFA:s nationella husdjursförhöjning

LFA:s nationella husdjursförhöjning för år 2021 har nu betalats ut, betalningen gjordes 24.5.2022. Ersättningsbeloppet är 60 euro per hektar. Det planerade tillägget som hör ihop med krispaketet kan...
Läs mer om Utbetalning av LFA:s nationella husdjursförhöjning ›

Energidag 10 juni 2022 kl 11.30-16.00

Är du nyfiken på ny teknik och hur lantbruket kan producera egen el, gas, värme, minska energikostnaderna och bli mindre beroende av fossila bränslen? Markus Stenberg från HIR Skåne/...
Läs mer om Energidag 10 juni 2022 kl 11.30-16.00 ›

Ekologisk information

Vårens informationsbrev har kommit ut. Finns bland bilagorna på sidan för ekologiska producenter
Läs mer om Ekologisk information ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:42
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:03