Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

22.5.2019 - Flygbilder efter Alfrida
På landskapsregeringens kartportal finns nu infraröda flygbilder efter stormen Alfrida. Flygningen utfördes av lantmäteriverket den 17-18 april 2019 och omfattar hela Åland exklusive Kökar.
Läs mer om Flygbilder efter Alfrida ›
10.5.2019 - Jordbruksbyrån informerar
”Jordbruksbyrån informerar” nr 3, 2019 innehåller information inför årets stödansökan samt info om subventionerad jordbruksrådgivning för ekonomi- och miljösatsningar. Hela jordbruksbyrån informerar...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
10.5.2019 - Ekologiska gröngödslingsvallar
I villkoren för ekologiska gröngödslingsvall står det att under åtagandeperioden får gröngödslingsvall odlas på samma skifte under högst två år. Väljer stödmottagaren att förlänga avtalet efter fem...
Läs mer om Ekologiska gröngödslingsvallar ›
30.4.2019 - Stödinformation 2019.
Aktuell information inför årets stödansökningar. Samma innehåll vid båda infotillfällena Tisdag 7 maj kl 12.00 – 16.00 Torsdag 23 maj  kl 18.30 – 21.30 Lagtingets auditorium är platsen för båda...
Läs mer om Stödinformation 2019. ›
30.4.2019 - Stödansökan 2019
Det är nu möjligt att ansöka om årets jordbruksstöd, både elektroniskt och till pappers. Alla som har åtaganden i kraft och som sökte om stöd 2018 kommer senast under vecka 19 att få hem ett...
Läs mer om Stödansökan 2019 ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015