Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

Omfattande arbete med att hantera uppkomna skattegränsproblem pågår

Varje vecka har den nya skattegränsstrategigruppen under minister Karlströms ledning träffats och diskuterat den uppkomna situationen i vilken de åländska företagen nu befinner sig. Ålands...
Läs mer om Omfattande arbete med att hantera uppkomna skattegränsproblem pågår ›

Ålands landsbygdsutvecklingsåtgärder 2023 - 2027 ute på remiss

Under kommande programperiod kommer Ålands landsbygdutvecklingsåtgärder att ingå i en CAP-strategiplan som omfattar hela Finland. Landskapsregeringen deltar i utarbetandet av planen och utformar för...
Läs mer om Ålands landsbygdsutvecklingsåtgärder 2023 - 2027 ute på remiss ›

Information om jordbruksstöd

Utbetalning av 2020 års stöd Förskottet för kompensationsersättningen kommer att samlas till utbetalning vecka 40–41 (4-15 oktober). Förskotten för miljöersättningen för balanserad användning av...
Läs mer om Information om jordbruksstöd ›

20 miljoner danska kronor för samarbete inom turism och kärlek som drivkraft för inflyttning

Näringsminister Fredrik Karlström deltog i möten med både de nordiska närings- respektive regionalministrarna torsdagen den 16 september 2021.
Läs mer om 20 miljoner danska kronor för samarbete inom turism och kärlek som drivkraft för inflyttning ›

Begränsning för förplägnadsrörelser lindras gällande kravet på sittplats inomhus

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet på grund av coronaepidemin. Från och med 16 september gäller följande för förplägnadsrörelser på Åland: Kravet om...
Läs mer om Begränsning för förplägnadsrörelser lindras gällande kravet på sittplats inomhus ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:42
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:03