Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

29.8.2019 - Ändring av landskapslagar som rör fiske och fiskerinäringen
Lagtinget fattade i april beslut om ändring av tre landskapslagar rörande fiske och fiskerinäringen. Två av lagarna gäller regleringen av yrkesfisket som förutsätts till följd av Europeiska unionens...
Läs mer om Ändring av landskapslagar som rör fiske och fiskerinäringen ›
29.8.2019 - Förhöjt förskott på lantbruksstöd
Informationen i länken gäller också de åländska stöden.   https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/nyheter/forskotten-pa-kompensationsersattning-miljoersattning-och-ekoersattning-hojs-hosten-2019/?...
Läs mer om Förhöjt förskott på lantbruksstöd ›
3.7.2019 - Nordiskt energiministermöte
De nordiska energiministrarna beslöt vid sitt möte i Reykjavik 28.6.2019 att anta elmarknadsvisionen och att ytterligare stärka samarbetet för ett koldioxidneutralt Norden. Det nordiska...
Läs mer om Nordiskt energiministermöte ›
3.7.2019 - Nordiskt närings-och regionalministermöte
De nordiska näringsministrarna vill stödja nya innovationer inom hälsosektorn genom att underlätta för olika aktörer inom branschen att få tillgång till hälsodata på tvärs i Norden. Ministrarna vill...
Läs mer om Nordiskt närings-och regionalministermöte ›
28.6.2019 - Slutraterna utbetalda
Slutraterna (15%) för miljöersättning för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insater på naturbeten och...
Läs mer om Slutraterna utbetalda ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015