Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

Dubbla presstillfällen

Idag torsdag 14 januari kan vi bjuda på två olika pressinformationer. 1. Revidering av näringsrättslagstiftningen - kl. 11.00 2. Lagförslag om servering av alkoholdrycker - kl. 12.30 Båda tillfällena...
Läs mer om Dubbla presstillfällen ›

Kostnadsstöd omgång 2 till företag

Kostnadsstöd 2 ansöks från Statskontoret och kan sökas under tiden 21.12.2020 – 26.2.2021. Information
Läs mer om Kostnadsstöd omgång 2 till företag ›

Förlängning av stöd till landsbygdsföretag och jordbruk

Det temporära stödet till företag på landsbygden förlängs fram till juni 2021 och nedre gränsen för stödet sänks till 2000 euro och övre gränsen höjs till 80000 euro. Ansökningar kan lämnas in via...
Läs mer om Förlängning av stöd till landsbygdsföretag och jordbruk ›

Jordbruksbyrån informerar

Jordbruksbyrån har skickat ut årets sista Jordbruksbyrån informerar. I informationsbladet finns bland annat information om utbetalningar, avbytarstödet, förlängning av programperioden samt om...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›

Utbetalning av miljöersättning

Förskottet på miljöersättningen betalas ut den 23-27 november 2020. Förskottningsbetalningarnas andel är 85 % av ersättningsbeloppet. Stödena som är aktuella för utbetalning är balanserad användning...
Läs mer om Utbetalning av miljöersättning ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:42
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:03