Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

Information om begränsningar i restaurangers verksamhet

Begränsningarna av restaurangernas öppettider, alkoholserveringstider och kundantal beror på restaurangverksamhetens art och det regionala sjukdomsläget. Begränsningarna grundar sig på lagen om...
Läs mer om Information om begränsningar i restaurangers verksamhet ›

Digitalt seminarium om turismen på Åland 3.3.2021 kl. 9.00 -11.00

Välkommen på Ålands landskapsregerings digitala seminarium om turismen på Åland  Var är vi just nu och hur ser arbetet ut för kommande säsong? ÅSUB presenterar turismen i siffror och Visit Åland...
Läs mer om Digitalt seminarium om turismen på Åland 3.3.2021 kl. 9.00 -11.00 ›

En ålänning tillåts i bolagsstyrelserna

Landskapsregeringen beslöt vid dagens sammanträde om en ändring av tillståndsprinciperna för näringsutövning. Från och med nu räcker det att minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare...
Läs mer om En ålänning tillåts i bolagsstyrelserna ›

Hörande om framtidens Central Baltic-program fredagen den 12.2 kl. 10

Nu påverkar vi framtiden. INTERREG Central Baltic-programmet 2014-2020 har finansierat 137 projekt för 125 miljoner €. 25 miljoner har kommit skärgården och kusten runt mellersta Östersjön till del....
Läs mer om Hörande om framtidens Central Baltic-program fredagen den 12.2 kl. 10 ›

Nytt likviditetsstöd till logiverksamhet

Nytt stöd till företag inom logiverksamheten Ålands landskapsregering har idag den 29 januari 2021 fastställt principer för beviljande av ett tillägg till stödåtgärden tillfälligt likviditetsstöd (24...
Läs mer om Nytt likviditetsstöd till logiverksamhet ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:42
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:03