Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

Utbetalning av kompensationsersättning
Förskottet på kompensationsersättningen betalades ut den 6-8 oktober 2020. Förskottningsbetalningarnas andel är 85 % av ersättningsbeloppet. Nästa utbetalning blir i slutet av november och då är det...
Läs mer om Utbetalning av kompensationsersättning ›
Arealstöd ändring av frivilliga komplement
Det är fortfarande möjligt att ändra skiften för de frivilliga komplementen reducerad höstbearbetning och förbättrad användning av stallgödsel. Anhållan görs fritt formulerad och kan lämnas per e-...
Läs mer om Arealstöd ändring av frivilliga komplement ›
Ansökningar tillfälligt avslagna i VIPU-tjänsten
Handläggningen av ansökningarna om nya ettåriga åtaganden pågår som bäst. För att det ska vara möjligt att utföra detta tekniskt, så måste ansökningarna som hör ihop med de nya åtagandena tillfälligt...
Läs mer om Ansökningar tillfälligt avslagna i VIPU-tjänsten ›
Jordbruksbyrån och Ålands Fiskevårdscentrum deltar i Skördefesten
Ålands Fiskevårdscentrum Guttorp Plåppar Åpp på lördag den 19 september kl. 11 – 15. Ålands Fiskevårdscentrum Guttorp producerar fiskyngel för utplantering samt arbetar med fiskevård....
Läs mer om Jordbruksbyrån och Ålands Fiskevårdscentrum deltar i Skördefesten ›
Utbetalning av 2020 års jordbruksstöd
Förskottet för kompensationsersättningen kommer att samlas till utbetalning vecka 41-42 (5-15 oktober 2020). Förskotten för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av...
Läs mer om Utbetalning av 2020 års jordbruksstöd ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:42
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:03