Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

Tillfälligt likviditetsstöd
Ålands landskapsregering har den 24.3.2020 fastställt principer för beviljande av ett tillfälligt likviditetsstöd till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men...
Läs mer om Tillfälligt likviditetsstöd ›
Information om utbetalningar av 2019 års lantbruksstöd
Hej, här kommer en eftersträvad utbetalningstidtabell för vårens och sommarens stödutbetalningar. Fredagen den 27 mars är det meningen att slutraten på stödet för bevarande av ursprungsraser ska...
Läs mer om Information om utbetalningar av 2019 års lantbruksstöd ›
Hantering av företags tillfälliga likviditetsproblem
Många landbaserade företag berörs direkt och indirekt av rekommendationerna om att vara restriktiv i resandet till följd av coronaviruset. Landskapsregeringen har genom ett samarbetsavtal med...
Läs mer om Hantering av företags tillfälliga likviditetsproblem ›
Investeringsbidrag gjorde att växthusföretagare kunde investera i teknik för hållbar produktion
Mikael Lundell har fått investeringsbidrag för växthus, bevattningsteknik och potatislinje på Simskäla, Vårdö. Så här svarar han på våra frågor:   Berätta om den nya tekniken i växthuset.
Läs mer om Investeringsbidrag gjorde att växthusföretagare kunde investera i teknik för hållbar produktion ›
Axganmat, projektledare sökes
Offertförfrågan. Projektledare för att lyfta fram Axganmat under evenemang.   Vi söker en projektledare under 2020, med möjlighet till förlängning under 2021 och 2022, för att lyfta fram och samordna...
Läs mer om Axganmat, projektledare sökes ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:42
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:03