Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Man som kontrollerar salladsodling i växthus

Näringsliv och företagande

Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.

Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Tack vare det stora antalet besökare i landskapet driver många företagare verksamhet inom service- och tjänstesektorn. Den åländska industrin är relativt liten, men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och it-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk.

Starta bolag och sök finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

Genom Ålands landskapsregering kan ditt företag till exempel få finansiering för bland annat etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet. Det finns också ett antal program med medel från Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag och även föreningar och myndigheter kan söka finansiering.

Lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet

Åland har en levande landsbygd med sysselsatta inom lantbruk, skogsbruk och fiskeriverksamhet. Tillsammans med Europeiska unionen beviljar landskapsregeringen också till exempel arealstöd till lantbruket, stöd för skogsbruksåtgärder och stöd till fiskerinäringen. För dig som är ung och ska ta över ett livskraftigt lantbruk finns ett särskilt startstöd som du kan ansöka om.

Nyheter inom Näringsliv och företagande

Information om jordbruksstöd januari 2022

I december 2021 betalades förskotten på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på...
Läs mer om Information om jordbruksstöd januari 2022 ›

Ändringar i restaurangernas öppettider och användningen av coronapasset från och med 12 januari 2022

Finlands regering har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Från och med den 12 januari kl 00.00 ska alla restauranger stänga kl. 18.00...
Läs mer om Ändringar i restaurangernas öppettider och användningen av coronapasset från och med 12 januari 2022 ›

Tullen föreslår förenklingar i föreskrift rörande skattegränshandeln

Ålands landskapsregering har under hösten 2021 i två promemorior föreslagit lösningar och uppmärksammat Tullen på de problem som föreligger i tullklareringsprocesser och deklarationer som ska...
Läs mer om Tullen föreslår förenklingar i föreskrift rörande skattegränshandeln ›

Information om jordbruksstöd november 2021

Utbetalning av 2020 års stöd Förskotten för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten,...
Läs mer om Information om jordbruksstöd november 2021 ›

Ansök om stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Nu är det möjligt att ansöka om stöd för den nya åtgärden i landsbyggdsprogrammet. Stödet kan sökas av myndigheter, föreningar eller kommuner för icke kommersiella miljöprojekt eller utredningar med...
Läs mer om Ansök om stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:42
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 12:03