Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En uppslagen antik åländsk bok

Kulturarv

Kulturarv som begrepp omfattar allt av det som tidigare generationer har skapat. Det omfattar allt från berättelser och traditioner till miljöer, byggnader, föremål, vrak och fornlämningar. Vad som betraktas som kulturarv är beroende av samhällets värderingar och ändrar sig över tid.

Ålands museum/Museer och sevärdheter

Kulturarvet på Åland kan du ta del av bland annat genom att besöka våra museer och olika sevärdheter som har bevarats runtom i landskapet. Här ryms berättelser, miljöer och samlingar inom skilda områden och från olika epoker – allt från Ålands kulturhistoriska museum som berättar om människorna och samhället i stort till Kastelholms slott, museigården Hermas på skärgårdsön Enklinge och Idas lilla torpstuga i Saltvik.

Kulturmiljöer, samhällsplanering och byggnadsvård

Överallt där människor har rört sig finns det spår av det förflutna - i skogen, i marken, bland byggnader och i vattnet. Alla fysiska miljöer som genom tiderna har påverkats av människor är kulturmiljö. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. Landskapsregeringens uppgift är att bevara kulturarvet, och det gör vi bland annat genom att ge råd och ta fram underlag till kommunerna som ansvarar för den fysiska planeringen.

Bebyggelsen är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Genom byggnadsvård och byggnadsskydd kan vi bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i landskapet. Från landskapsregeringen ger vi gärna råd till dig som har frågor om vilket material och vilka metoder du ska använda i underhållet av en äldre byggnad.

Arkeologi, fornlämningar och olika tillstånd

Ålands landskapsregering har också i uppdrag att skydda, vårda och informera om våra fornlämningsmiljöer så att både nuvarande och kommande generationer kan förstå och uppleva det historiska kulturarvet. Arbetet med att registrera fornlämningar har pågått med olika intensitet genom flera århundraden. Samtliga kända fornlämningar på Åland finns idag i ett register som upprätthålls av landskapsregeringen.

Vårt kulturarv är skyddat enlig lag på olika områden. Om du till exempel vill dyka med utrustning, ta med dig ett gammalt föremål när du flyttar från Åland eller har planer på att bearbeta en mark där det finns fornlämningar måste du ansöka om tillstånd.

Nyheter inom Kulturarv

Museivärd (Hermas)

Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga arbetsförhållanden som museivärdar (Hermas) under perioden 18.6-9.8.2021 eller del av perioden, deltid, även helgarbete. Eventuellt finns behov av...
Läs mer om Museivärd (Hermas) ›

Utställningsvärdar (Eckerö post- och tullhus)

Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga arbetsförhållanden som utställningsvärdar (Eckerö post- och tullhus) under perioden 26.4 – 3.10.2021 eller del av perioden. Timanställning, heltid...
Läs mer om Utställningsvärdar (Eckerö post- och tullhus) ›

Museivärdar Ålands skolmuseum, Vårdö

Ålands landskapsregering lediganslår två tillfälliga arbetsförhållanden som museivärdar (Ålands skolmuseum, Vårdö) under perioden 28.6 – 9.8.2021 eller del av perioden, deltid, även helgarbete....
Läs mer om Museivärdar Ålands skolmuseum, Vårdö ›

Museiguider Kastelholm

Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga arbetsförhållanden som museiguider till Kastelholms slott. 21.6 – 8.8.2021. Timanställning deltid eller heltid enligt schema, även helgarbete. Arbetet...
Läs mer om Museiguider Kastelholm ›

Smed Jan Karlsgården

Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som smed för Jan Karlsgården under perioden 28.6 – 6.8.2021. Timanställning deltid, måndag till fredag. Arbetet som smed Till...
Läs mer om Smed Jan Karlsgården ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:30
Uppdaterad 24.8.2016 kl. 14:30