Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En uppslagen antik åländsk bok

Kulturarv

Kulturarv som begrepp omfattar allt av det som tidigare generationer har skapat. Det omfattar allt från berättelser och traditioner till miljöer, byggnader, föremål, vrak och fornlämningar. Vad som betraktas som kulturarv är beroende av samhällets värderingar och ändrar sig över tid.

Ålands museum/Museer och sevärdheter

Kulturarvet på Åland kan du ta del av bland annat genom att besöka våra museer och olika sevärdheter som har bevarats runtom i landskapet. Här ryms berättelser, miljöer och samlingar inom skilda områden och från olika epoker – allt från Ålands kulturhistoriska museum som berättar om människorna och samhället i stort till Kastelholms slott, museigården Hermas på skärgårdsön Enklinge och Idas lilla torpstuga i Saltvik.

Kulturmiljöer, samhällsplanering och byggnadsvård

Överallt där människor har rört sig finns det spår av det förflutna - i skogen, i marken, bland byggnader och i vattnet. Alla fysiska miljöer som genom tiderna har påverkats av människor är kulturmiljö. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. Landskapsregeringens uppgift är att bevara kulturarvet, och det gör vi bland annat genom att ge råd och ta fram underlag till kommunerna som ansvarar för den fysiska planeringen.

Bebyggelsen är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Genom byggnadsvård och byggnadsskydd kan vi bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i landskapet. Från landskapsregeringen ger vi gärna råd till dig som har frågor om vilket material och vilka metoder du ska använda i underhållet av en äldre byggnad.

Arkeologi, fornlämningar och olika tillstånd

Ålands landskapsregering har också i uppdrag att skydda, vårda och informera om våra fornlämningsmiljöer så att både nuvarande och kommande generationer kan förstå och uppleva det historiska kulturarvet. Arbetet med att registrera fornlämningar har pågått med olika intensitet genom flera århundraden. Samtliga kända fornlämningar på Åland finns idag i ett register som upprätthålls av landskapsregeringen.

Vårt kulturarv är skyddat enlig lag på olika områden. Om du till exempel vill dyka med utrustning, ta med dig ett gammalt föremål när du flyttar från Åland eller har planer på att bearbeta en mark där det finns fornlämningar måste du ansöka om tillstånd.

Nyheter inom Kulturarv

Landskapsintresseprojektet etapp 2

Under år 2022 pågår etapp 2 av Kulturbyråns landskapsintresseprojekt. Tillsammans med en referensgrupp och de åländska kommunerna, identifierar, beskriver och avgränsar kulturmiljöer och landskapsrum...
Läs mer om Landskapsintresseprojektet etapp 2 ›

Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stänger

Landskapsregeringen kommer att hålla de publika delarna vid Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stängda för fysiska besök till och med den 14 mars 2021 på grund av det försämrade smittläget...
Läs mer om Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stänger ›

Landskapsregeringen byggnadsminnesförklarar Västergård i Vargata

På grund av avsevärda kulturhistoriska värden och en för hela Åland betydelsefull historia har landskapsregeringen byggnadsminnesförklarat de äldre mangårdsbyggnaderna på Västergård i Vargata. ...
Läs mer om Landskapsregeringen byggnadsminnesförklarar Västergård i Vargata ›

Utställning om kärlekens olika former på Ålands landskapsarkiv

Idag på Alla hjärtans dag, Valentindagen respektive vändagen den 14 februari 2020 öppnades en miniutställning på Ålands landskapsarkiv med namnet ”Kärlekens olika former”. Utställningen upptar två...
Läs mer om Utställning om kärlekens olika former på Ålands landskapsarkiv ›

Kulturbyrån uppmanar till försiktighet nära fornlämningar vid uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida

Ålands landskapsregering, Kulturbyrån uppmanar alla de aktörer som är direkt insatta i röjnings- och skogsvårdsåtgärder efter stormen Alfrida till försiktighet vid arbeten invid fasta fornlämningar....
Läs mer om Kulturbyrån uppmanar till försiktighet nära fornlämningar vid uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:30
Uppdaterad 24.8.2016 kl. 14:30