Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

Nyhetsbrev från Bryssel - juni

I bilagan här intill finner ni det senaste nyhetsbrevet från landskapsregeringens representation i Bryssel. I juni månads nyhetsbrev: EU-krönikan John- Tack för mig! Sjätte sanktionspaketet Åland 100...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel - juni ›

Sommarens telefon- och öppethållningstider

Den allmänna förvaltningens telefon- och öppethållningstider under perioden 27.6 - 5.8 2022 är helgfria vardagar mellan klockan 09.00-15.00. Varmt välkomna!
Läs mer om Sommarens telefon- och öppethållningstider ›

Nyhetsbrev från landskapsregeringens representation i Bryssel

I bilagan här intill finner ni det senaste nyhetsbrevet från landskapsregeringens representation i Bryssel. I maj månads nyhetsbrev: EU-krönikan Laglig migration - Locka kompetens och talang till EU...
Läs mer om Nyhetsbrev från landskapsregeringens representation i Bryssel ›

Allmänheten bjuds in för att ställa frågor om Ålands demilitarisering

Landskapsregeringen bjuder in allmänheten för att ställa frågor om Ålands demilitarisering, neutralisering och det förändrade säkerhetspolitiska läget. På plats finns både ministrar och tjänstemän....
Läs mer om Allmänheten bjuds in för att ställa frågor om Ålands demilitarisering ›

Pressinformation om landskapsregeringens utlåtande angående statsrådets säkerhetspolitiska redogörelse

Ålands landskapsregering håller pressinformation med anledning av landskapsregeringens utlåtande till riksdagen angående statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön....
Läs mer om Pressinformation om landskapsregeringens utlåtande angående statsrådets säkerhetspolitiska redogörelse ›
Publicerad 4.5.2015 kl. 18:58
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:23