Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

Nyhetsbrev från Bryssel september 2020
Höstterminen i Bryssel har nu dragit igång på allvar men nästan inget är sig likt i EU-bubblan. Corona-restriktionerna märks tydligt både i vardagen och i arbetslivet här nere. Vi jobbar för det...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel september 2020 ›
Pressinformation med anledning av minister Anna-Maja Henrikssons besök
Onsdag den 12 augusti kl. 10.45 hålls en pressinformation med Ålandsminister Anna-Maja Henriksson och lantrådet Veronica Thörnroos. Detta med anledninga av minister Henrikssons besök på Åland....
Läs mer om Pressinformation med anledning av minister Anna-Maja Henrikssons besök ›
Karantän i anslutning till kryssning (Coronavirus)
Social- och hälsovårdsministeriet har nu till Ålands landskapsregering bekräftat att rekommendationen om karantänliknande förhållanden i fjorton (14) dagar inte gäller för en person som åker på...
Läs mer om Karantän i anslutning till kryssning ›
Ålands deltagande i veckans nordiska ministermöten via videolänk
Nordiskt Samarbetsministermöte den 23 juni 2020 Från Åland deltog samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och senior rättssakkunnig Niclas Slotte. Vid mötet behandlades bl.a. utkast till...
Läs mer om Ålands deltagande i veckans nordiska ministermöten via videolänk ›
Hur ser framtiden ut för det finska och svenska språket i Finland?
Justitieministeriet bjuder in sakkunniga, intressegrupper och medborgare att delta i beredningen av det strategiska arbetet via en digital webbplattform. Bidra till innehållet i den nya...
Läs mer om Hur ser framtiden ut för det finska och svenska språket i Finland? ›
Publicerad 4.5.2015 kl. 18:58
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:23