Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

12.11.2019 - Nordisk frukost i Bryssel belyste självstyrda områden
Landskapsregeringens arrangerade tillsammans med Färöarna, Grönland och Nordiska rådet ett frukostseminarium i Europaparlamentet. Syfte var att belysa de självstyrda områdenas roll i det nordiska...
Läs mer om Nordisk frukost i Bryssel belyste självstyrda områden ›
24.10.2019 - Nyhetsbrev från Bryssel september - oktober 2019
EU-krönikan: Från Bryssel har vi borta-ålänningar följt den åländska valrörelsen med spänning. Som landskapsregeringens tjänsteman i Bryssel har jag såklart ett särskilt intresse i lagtingets...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel september - oktober 2019 ›
15.10.2019 - Nordiska forskare intresserar sig för kriminalitet och brottsbekämpning på Åland
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi ordnade den 8-10 oktober 2019 en konferens på Grönlands universitet i Nuuk. Programmet rubricerades på engelska som ”Crime, Punishment, Social Marginalization...
Läs mer om Nordiska forskare intresserar sig för kriminalitet och brottsbekämpning på Åland ›
12.9.2019 - EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland
EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland den 16 september 2019 som en del av det finländska EU-ordförandeskapets program.
Läs mer om EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland ›
27.6.2019 - Landskapsregeringen välkomnar Finlands program för EU-ordförandeskapet
Lantråd Katrin Sjögren är glad över att landskapsregeringens synpunkt om att hållbarhet bör vara tyngdpunkten under Finlands EU-ordförandeskap tagit i beaktande.  
Läs mer om Landskapsregeringen välkomnar Finlands program för EU-ordförandeskapet ›
Publicerad 4.5.2015
Uppdaterad 1.6.2015