Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

Information om vad som gäller vid gränserna från och med midnatt 18/19 mars
Information om gränsövergångstrafik på Gränsbevakningens webbplats På webbsidan finns också kontaktuppgifter för den som har frågor.
Läs mer om Information om vad som gäller vid gränserna från och med midnatt 18/19 mars ›
Direktsänd information om coronasituationen kl. 16 torsdag 19.3
Landskapsregeringen direktsänder pressinformationen om coronasituationen med start klockan 16.00 den 19 mars. Du kan se sändningen på landskapsregeringens YouTube-kanal. Sändningen dyker upp då den...
Läs mer om Direktsänd information om coronasituationen kl. 16 torsdag 19.3 ›
Ålandsseminarium i Sveriges riksdag
Idag onsdag bjöd den parlamentariska vänföreningen, mellan Sveriges riksdag och Ålands lagting, in till ett seminarium med rubriken ”Ålandsexemplet i världen”. Från Åland deltar bland annat...
Läs mer om Ålandsseminarium i Sveriges riksdag ›
Anmäl ett möjligt gränshinder på www.granshinder.ax
Nu kan den som anser sig vara utsatt för ett gränshinder, som hindrar mobiliteten mellan de nordiska länderna, göra en anmälan via nätet. Att ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade...
Läs mer om Anmäl ett möjligt gränshinder på www.granshinder.ax ›
Svenska riksdagsgruppen höll aftonskola på Ålandskontoret
På torsdag kväll höll Svenska riksdagsgruppen sin s.k. aftonskola på Ålandskontoret i Helsingfors. I mötet deltog samtliga 10 riksdagsledamöter som hör till Svenska riksdagsgruppen, riksdagsgruppens...
Läs mer om Svenska riksdagsgruppen höll aftonskola på Ålandskontoret ›
Publicerad 4.5.2015 kl. 18:58
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:23