Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

Konkreta resultat visas i fotoutställning

Interreg Central Baltic-Programmet 2014–2020 har medfinansierat 137 gränsöverskridande samarbetsprojekt som har skapat konkreta resultat i mellersta östersjöregionen. Programperioden närmar sig nu...
Läs mer om Konkreta resultat visas i fotoutställning ›

Harry Jansson besökte Bryssel

EU-minister Harry Jansson besökte Bryssel 26-28 september. Under besöket hade Jansson möten med EU-parlamentariker, representanter för andra autonomier och Finlands EU-ambassadörer. Jansson fick även...
Läs mer om Harry Jansson besökte Bryssel ›

En god kommunikation är grunden för gott samarbete och konkreta resultat

Under måndagen besökte lantrådet Veronica Thörnroos Helsingfors och Ålands nya Representation. På lantrådets program stod också ett besök på finansministeriet. Till representationen hade inbjudits...
Läs mer om En god kommunikation är grunden för gott samarbete och konkreta resultat ›

Nyhetsbrev från Bryssel

Nu kan du läsa september månads nyhetsbrev från landskapsregeringens representation i Bryssel. Ur innehållet: EU-krönikan Höstens praktikant – Olivia Jansson ”State of the Union” – Talet om...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel ›

Pressinformation - Finlands utrikesminister Pekka Haavisto besöker Åland

Med anledning av utrikesminister Pekka Haavistos besök på Åland hålls en pressinformation idag måndag 12 september kl. 12.45. Vid tillfället medverkar förutom minister Haavisto också lantrådet...
Läs mer om Pressinformation - Finlands utrikesminister Pekka Haavisto besöker Åland ›
Publicerad 4.5.2015 kl. 18:58
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:23