Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

Ålands ansökan om associerat medlemskap i UNESCO

Finlands utrikesministerium har meddelat Ålands landskapsregering att den anhållan som Åland skickade den 18 mars 2021 gällande Ålands önskan om associerat medlemskap i UNESCO behandlats. Det...
Läs mer om Ålands ansökan om associerat medlemskap i UNESCO ›

Jurist vid Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som jurist vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet.
Läs mer om Jurist vid Ålands landskapsregering ›

Nyhetsbrev från Bryssel maj 2021

EU-krönikan Det händer inte ofta, men ibland hamnar EU-frågor mitt i politikens absoluta centrum. Så var det under tiden då EU:s planerade återhämtningsfond diskuterades i Finlands riksdag....
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel maj 2021 ›

Ålandsseminarier som hålls digitalt

Finlandsinstitutet håller seminarier under tre måndagar med temat "Åland – självstyre, demilitarisering och en föregångare i hållbarhet", detta med anledning av 100 årsfirandet. Den 3 maj hölls...
Läs mer om Ålandsseminarier som hålls digitalt ›

Åland 100 - Fredens öar, Ålands demilitarisering och säkerhet i Östersjön

Missa inte Finlandsinstitutets seminarium "Åland 100 - Fredens öar, Ålands demilitarisering och säkerhet i Östersjön" som går av stapeln måndag den 10 maj kl. 16.00 åländsk tid. Medverkande är bland...
Läs mer om Åland 100 - Fredens öar, Ålands demilitarisering och säkerhet i Östersjön ›
Publicerad 4.5.2015 kl. 18:58
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:23