Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

Tjänst som tillfällig ministersekreterare

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst på viss tid som tillfällig ministersekreterare under perioden1.3.2022– 31.12.2022 med eventuell möjlighet till förlängning. Avsikten är att under 2023...
Läs mer om Tjänst som tillfällig ministersekreterare ›

Nyhetsbrev från Bryssel december 2021

EU-krönikan Såhär i december går många runt i väntans tider. Det är såklart jul- och nyårshelgen som många ser fram emot och visst, det gör många i ”EU-bubblan” i Bryssel också. Men det är inte bara...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel december 2021 ›

Konferens om samarbetet mellan de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland som hållbara demokratier

Hållbar nordisk demokrati är tema för internationell konferens. Samarbete mellan de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland som ett exempel på hållbar demokrati är temat för en...
Läs mer om Konferens om samarbetet mellan de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland som hållbara demokratier ›

Nyhetsbrev från Bryssel november 2021

EU-krönikan I ett par månaders tid har jag kunnat rapportera om hur livet i Belgien sakta men säkert återgått till att närma sig det normala som fanns innan pandemin. Nu verkar det dock vara slut med...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel november 2021 ›

Åland associerad medlem i UNESCO

UNESCO’s generalförsamling i Paris beslöt den 9 november att välkomna Åland som associerad medlem. Åland blir den 12 associerade medlemmen tillsammans med Färöarna, Anguilla, Aruba, Brittiska...
Läs mer om Åland associerad medlem i UNESCO ›
Publicerad 4.5.2015 kl. 18:58
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:23