Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

24.4.2019 - Ny digital plattform förmedlar en enhetlig bild av varumärket Åland
Nu har den nya digitala plattformen för det åländska varumärkesarbetet lanserats! Alla som arbetar med kommunikation där Åland ska synas kan fritt använda webbplattformen som finns på adressen...
Läs mer om Ny digital plattform förmedlar en enhetlig bild av varumärket Åland ›
7.3.2019 - 16 nya Central Baltic-projekt delar på 10 miljoner €
Interreg Central Baltic-programmets styrkommitté höll sitt möte på Åland 5-6 mars, eftersom näringsavdelningens chef Linnéa Johansson vid Ålands landskapsregering är dess värd och ordförande under...
Läs mer om 16 nya Central Baltic-projekt delar på 10 miljoner € ›
5.3.2019 - Nyhetsbrev nr 1 2019 från Bryssel
Efter en andra vända hemma med familjen, den här gången i form av en liten Ellen, är jag tillbaka på kontoret. Och vilket roligt år att vara på jobb! Under 2019 ska inte bara Finlands riksdag och...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 1 2019 från Bryssel ›
25.1.2019 - Information till brittiska medborgare i Finland
Brittiska medborgare i Finland uppmanas att registrera sin uppehållsrätt vid Migrationsverket så snart som möjligt, om man inte tidigare gjort en registrering. Nu ligger en svenskspråkig version av...
Läs mer om Information till brittiska medborgare i Finland ›
11.1.2019 - Landskapsregeringens externpolitiska meddelande 2019
Landskapsregeringen lämnar varje år ett meddelande över landskapsregeringens externpolitik till lagtinget. Landskapsregeringens externpolitiska meddelande för år 2019 har nu lämnats. Meddelandet...
Läs mer om Landskapsregeringens externpolitiska meddelande 2019 ›
Publicerad 4.5.2015
Uppdaterad 1.6.2015