Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

11.1.2019 - Landskapsregeringens externpolitiska meddelande 2019
Landskapsregeringen lämnar varje år ett meddelande över landskapsregeringens externpolitik till lagtinget. Landskapsregeringens externpolitiska meddelande för år 2019 har nu lämnats. Meddelandet...
Läs mer om Landskapsregeringens externpolitiska meddelande 2019 ›
7.1.2019 - Projektledare för självstyrelsens 100-årsjubileum (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare för självstyrelsens 100-årsjubileum för tiden fram till 31.12.2022 vid regeringskansliet.
Läs mer om Projektledare för självstyrelsens 100-årsjubileum ›
21.12.2018 - Projekt handlar om människor, möten, aktiviteter och förändring
I Contact Point Ålands senaste nyhetsbrev finns många foton av människor aktiva inom Central Baltic-programmet. Eftersom programmet blivit beviljat ytterligare 10 000 000 € från EU, så blir det en...
Läs mer om Projekt handlar om människor, möten, aktiviteter och förändring ›
17.12.2018 - Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering 20 år
Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering fyller 20 år i år. Detta uppmärksammades i fredags med utgivning av en rapport som på uppdrag skrivits av Susann Simolin vid...
Läs mer om Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering 20 år ›
17.12.2018 - Rekordmånga gränshinder lösta under 2018
Då det av de nordiska samarbetsministrarna tillsatta Gränshinderrådet hade sitt sista möte för 2018 på fredagen så kunde man konstatera att året varit rekordartat i form av avklarade gränshinder....
Läs mer om Rekordmånga gränshinder lösta under 2018 ›
Publicerad 4.5.2015
Uppdaterad 1.6.2015