Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

23.1.2020 - Vicelantrådet och talmannen besökte Bryssel – konsekvenser av Brexit för EU:s specialområden
Vicelantråd Harry Jansson och talman Roger Nordlund besökte den 21-22 januari Bryssel för möten med självstyrda regioner och ledamöter av Europaparlamentet. Vicelantrådet och talmannen stod värd för...
Läs mer om Vicelantrådet och talmannen besökte Bryssel – konsekvenser av Brexit för EU:s specialområden ›
20.1.2020 - Finlands och Sveriges regeringar gratulerar nya landskapsregeringen
Den nytillträdda landskapsregeringen har mottagit gratulationer från både Finlands och Sveriges regeringar. Från Finland kom de i form av ett telegram med Ålandsminister Anna-Maja Henriksson som...
Läs mer om Finlands och Sveriges regeringar gratulerar nya landskapsregeringen ›
13.1.2020 - Överkommissarie (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som överkommissarie.
Läs mer om Överkommissarie ›
20.12.2019 - Nyhetsbrev från Bryssel december 2019
Ett mycket lång och arbetsdrygt år är sent omsider till ända. Under hösten har Finland varit ordförande i rådet, det lagstiftande EU-organ där medlemsländerna är representerade, och vid den...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel december 2019 ›
12.11.2019 - Nordisk frukost i Bryssel belyste självstyrda områden
Landskapsregeringens arrangerade tillsammans med Färöarna, Grönland och Nordiska rådet ett frukostseminarium i Europaparlamentet. Syfte var att belysa de självstyrda områdenas roll i det nordiska...
Läs mer om Nordisk frukost i Bryssel belyste självstyrda områden ›
Publicerad 4.5.2015
Uppdaterad 1.6.2015