Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

Landskapsregeringen har 7.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att revidera rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

Den reviderade rekommendationen gäller från den 8 januari 2021. I den reviderade rekommendation utgör tidigare genomgången covid-19 infektion ett ytterligare undantag till frivillig karantän i sju...
Läs mer om Landskapsregeringen har 7.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att revidera rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde ›

Nyhetsbrev från Bryssel december 2020

EU-krönikan - ”Chicken race” i politiken En något märklig företeelse som ibland kommer upp i nyhetsflödet är ett så kallat ”chicken race” där två exempelvis mopeder kör rakt mot varandra för att se...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel december 2020 ›

Störning vid kärnkraftverket i Olkiluoto torsdagen den 10 december

En störning har skett torsdagen den 10 december i en reaktor i Olkiluotos kärnkraftverk. Reaktorn har stängdes ner automatiskt. Det har inte skett något utsläpp och ingen fara har orsakats för...
Läs mer om Störning vid kärnkraftverket i Olkiluoto torsdagen den 10 december ›

Nyhetsbrev från Bryssel november 2020

Ibland känns det som att EU konstant står inför en kris och kanske är det så om man tänker efter. De år som Åland varit med i EU har unionen ju nästan utan undantag beskrivits som att den befinner...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel november 2020 ›

Ministrar med ansvar för beredskap mötte Nordiska rådets presidium

Ministrar med ansvar för beredskap mötte på onsdag kväll Nordiska rådets presidium.  Åland representerades av Vicelantråd Harry Jansson som assisterades av rättschef Michaela Slotte och jurist...
Läs mer om Ministrar med ansvar för beredskap mötte Nordiska rådets presidium ›
Publicerad 4.5.2015 kl. 18:58
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:23