Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

Myndighetschef vid Lotteriinspektionen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som myndighetschef vid Lotteriinspektionen för perioden 1.10.2021-31.12.2023. Tillträde enligt överenskommelse. Lotteriinspektionen Enligt...
Läs mer om Myndighetschef vid Lotteriinspektionen ›

Gränshinderrådet möttes på Åland

Under måndag och tisdag höll Nordiska ministerrådets Gränshinderrådet sitt första fysiska möte sedan mars 2020, det hölls på Åland. Bland de saker som diskuterades var:
Läs mer om Gränshinderrådet möttes på Åland ›

De nordiska samarbetsministrarna håller möte på Åland

Den 13-14 september 2021 kommer de nordiska samarbetsministrarna att hålla möte på Åland. Mötet arrangeras som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, i samarbete med Åland. Vid...
Läs mer om De nordiska samarbetsministrarna håller möte på Åland ›

Pressinformation med statssekreterare Matti Anttonen

Denna vecka, onsdagen den 8 september och torsdagen den 9 september 2021, besöker statssekreterare Matti Anttonen Åland på inbjudan av lantrådet Veronica Thörnroos. Vid sitt besök kommer...
Läs mer om Pressinformation med statssekreterare Matti Anttonen ›

Pris till ”Ålandsambassadör” delas ut på Svenska dagen

Den 6 november i år arrangerar Folktinget Svenska dagen på Åland med anledning av 100-årsjubiléet. Under Svenska dagen kommer det att delas ut ett engångspris med beskrivningen: ”…..uppmärksamma en...
Läs mer om Pris till ”Ålandsambassadör” delas ut på Svenska dagen ›
Publicerad 4.5.2015 kl. 18:58
Uppdaterad 1.6.2015 kl. 13:23