Landskapslag (2020:124) om upphävande av affärstidslagen för landskapet Åland

1 §.  Upphävande

2 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 23 december 2020.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2020:124

  • LF 36/2019-2020
  • FNU bet. 21/2019-.2020