Kommunernas finansiering

Kommunernas ekonomi är i huvudsak finansierad av skatteintäkter, landskapsandelar och avgifter. Skatteinkomsterna är den viktigaste inkomstkällan för kommunsektorn, följd av landskapsandelarna.

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) publicerar regelbundet aktuell statiskt om kommunal ekonomi.

ÅSUB:s webbplats