Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kommunernas finansiering

Kommunernas ekonomi är i huvudsak finansierad av skatteintäkter, landskapsandelar och avgifter. Skatteinkomsterna är den viktigaste inkomstkällan för kommunsektorn, följd av landskapsandelarna.

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) publicerar regelbundet aktuell statiskt om kommunal ekonomi.

ÅSUB:s webbplats

Publicerad 7.5.2015 kl. 09:55
Uppdaterad 16.6.2015 kl. 16:49