Samarbetsavtal 19.12.2017

Ålands landskapsregering och Frivilliga räddningstjänsten på Åland/Finlands Röda Kors Ålands distrikt har den 19.12.2017 ingått ett avtal om samarbete i frågor som rör oljeskadebekämpning på Åland.

Vid en storskalig oljeolycka på Åland är de frivilliga hjälpinsatserna viktiga. Genom avtalet definieras de frivilligas roll vid oljebekämpning på Åland. De frivilliga kan bistå oljeskademyndigheterna med stödfunktioner till den operativa verksamheten. Hit hör uppgifter som mottagande av frivilliga, kost och logi, transporter och första hjälpen. Frivilliga kan även medverka inom den operativa verksamheten (t.ex. spaning och strandsanering).