Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Jordbruksbyrån

Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförande av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen.

Förenklat så är jordbruksbyrån ansvarig för strukturpolitiken inom den gemensamma jordbrukspolitiken och riksmyndigheterna ansvarar för inkomstpolitiken. I praktiken innebär det att du kan vända dig till jordbruksbyrån om du har frågor om landsbygdsutvecklingsprogrammet, ekologisk produktion, växtskyddsfrågor, import av växter till Åland, fodermedel, gödselmedel, utsäde och stöd för avbytarservice.

Vi ser också till att det finns kvalitativ rådgivningsverksamhet till lantbruket på Åland genom avtal med privata aktörer.

Publicerad 13.5.2015 kl. 15:47
Uppdaterad 15.2.2018 kl. 09:33