Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. ÅHS ger vård till den åländska befolkningen och alla besökare i livets olika skeden - allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Närmare information och kontaktuppgifter hittar du på ÅHS webbplats.

ÅHS webbplats