Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. ÅHS ger vård till den åländska befolkningen och alla besökare i livets olika skeden - allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Närmare information och kontaktuppgifter hittar du på ÅHS webbplats.

ÅHS webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 12:48
Uppdaterad 15.5.2015 kl. 12:48